Advanced

Trolovningsbarns arvsrätt - en ofördelaktig förändring

Samuelsson, Emelie LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Under 1900-talets första kvartal arbetade lagstiftaren med att införa nya och revidera gamla lagar på familjerättens område. Många av lagarna hade sett mycket lite förändring sedan deras införande i och med 1734 års lag. År 1915 förändrade man begreppet trolovning och dess innebörd blev mycket mer vidsträckt än vad det tidigare hade varit. Det blev nu ett helt formlöst avtal som ansågs ingånget så fort parterna avsåg att senare ingå äktenskap med varandra. Detta fick sedan betydelse då man i och med lagen om barn utom äktenskap år 1917 införde trolovningsbarn som ett nytt juridiskt begrepp. Dessa barn erhöll då en särställning i förhållande till andra utomäktenskapliga barn, bland annat eftersom de erhöll arvsrätt i förhållande till sin... (More)
Under 1900-talets första kvartal arbetade lagstiftaren med att införa nya och revidera gamla lagar på familjerättens område. Många av lagarna hade sett mycket lite förändring sedan deras införande i och med 1734 års lag. År 1915 förändrade man begreppet trolovning och dess innebörd blev mycket mer vidsträckt än vad det tidigare hade varit. Det blev nu ett helt formlöst avtal som ansågs ingånget så fort parterna avsåg att senare ingå äktenskap med varandra. Detta fick sedan betydelse då man i och med lagen om barn utom äktenskap år 1917 införde trolovningsbarn som ett nytt juridiskt begrepp. Dessa barn erhöll då en särställning i förhållande till andra utomäktenskapliga barn, bland annat eftersom de erhöll arvsrätt i förhållande till sin far. Detta var dock inte något som var en nyhet för barn födda i trolovning. Redan enligt de gamla landskapslagarna hade trolovningsbarn full arvsrätt, något som höll i sig ända fram till år 1917 års lag. I och med denna blev alltså arvsrätten för trolovningsbarn inskränkt, då de blev avskurna från faderns släktingars kvarlåtenskap.
Förhållandet mellan en trolovnings giltighet och ett barns rätt till att förklaras för trolovningsbarn var inte helt okomplicerad. Trots att alla förutsättningar som skulle uppfyllas var nådda, kunde barnet gå miste om sina rättigheter på grund av hur andra hade agerat. Dessutom kunde det förhålla sig på det motsatta sättet, att en trolovning aldrig hade uppkommit, men barnet erhöll till trots en särställning som trolovningsbarn eftersom föräldrarna var måna om att ge sitt barn utvidgade rättigheter i jämförelse till andra barn utom äktenskap. (Less)
Abstract
During the first quarter of the 20th century, the legislator worked to introduce new laws and revise old ones concerning family law, many of which had seen very little change since their introduction in the law of 1734. In 1915, the concept of betrothal changed and its meaning became much more extensive than it used to be. It was now a completely formless agreement that was concluded as soon as the parties intended to marry one another in the future. This became important when, in 1917, the law regarding children conceived out of wedlock was passed. With this came the new legal concept of “betrothal children”. These children gained a special position in relation to other children out of wedlock, inter alia because they were granted... (More)
During the first quarter of the 20th century, the legislator worked to introduce new laws and revise old ones concerning family law, many of which had seen very little change since their introduction in the law of 1734. In 1915, the concept of betrothal changed and its meaning became much more extensive than it used to be. It was now a completely formless agreement that was concluded as soon as the parties intended to marry one another in the future. This became important when, in 1917, the law regarding children conceived out of wedlock was passed. With this came the new legal concept of “betrothal children”. These children gained a special position in relation to other children out of wedlock, inter alia because they were granted inheritance in relation to their father. However, this was not something new for betrothal children. Already in accordance with the old laws of the counties, betrothal children had full inheritance, something that remained in place until the law of 1917. With this law, the inheritance of betrothal children was circumscribed when they were cut off from the father's relatives' estate.
The relationship between the validity of a betrothal and a child’s right to be declared as a betrothal child was not entirely straightforward. Even though all prerequisites were met, the child could lose its rights due to the actions of others. Still, the opposite could be true, meaning that a child was given the status as a betrothal child even though a legal betrothal had never been concluded, only because the parents were prepared to extend the rights of their child born out of wedlock. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samuelsson, Emelie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Rättshistoria, familjerätt, trolovning, trolovningsbarn, arvsrätt
language
Swedish
id
8908221
date added to LUP
2017-06-29 15:57:45
date last changed
2017-06-29 15:57:45
@misc{8908221,
 abstract   = {During the first quarter of the 20th century, the legislator worked to introduce new laws and revise old ones concerning family law, many of which had seen very little change since their introduction in the law of 1734. In 1915, the concept of betrothal changed and its meaning became much more extensive than it used to be. It was now a completely formless agreement that was concluded as soon as the parties intended to marry one another in the future. This became important when, in 1917, the law regarding children conceived out of wedlock was passed. With this came the new legal concept of “betrothal children”. These children gained a special position in relation to other children out of wedlock, inter alia because they were granted inheritance in relation to their father. However, this was not something new for betrothal children. Already in accordance with the old laws of the counties, betrothal children had full inheritance, something that remained in place until the law of 1917. With this law, the inheritance of betrothal children was circumscribed when they were cut off from the father's relatives' estate.
The relationship between the validity of a betrothal and a child’s right to be declared as a betrothal child was not entirely straightforward. Even though all prerequisites were met, the child could lose its rights due to the actions of others. Still, the opposite could be true, meaning that a child was given the status as a betrothal child even though a legal betrothal had never been concluded, only because the parents were prepared to extend the rights of their child born out of wedlock.},
 author    = {Samuelsson, Emelie},
 keyword   = {Rättshistoria,familjerätt,trolovning,trolovningsbarn,arvsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trolovningsbarns arvsrätt - en ofördelaktig förändring},
 year     = {2017},
}