Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Deserted and Wrecked Ships - Investigation of Swedish and international maritime law

Brännström, Charlotte LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sjöfart har historiskt varit viktigt för samhällsutvecklingen i världen och uppskattning för havet under fritiden har länge värdesatts av alla åldrar och nationaliteter. Dessutom är sjöfarten ständigt under utveckling i och med den växande globala handeln. Spänningen och äventyren som haven har att erbjuda är obegränsade men med priset att så är även farorna. Dessa risker för självklart med sig olyckor vilka blir rättsliga frågor som kräver regler. Regleringarna kring ansvar för vrak är mycket komplexa. I svensk rätt finns de utspridda i ett flertal rättsakter medan de i internationell rätt huvudsakligen finns samlade i ett par större konventioner.

Inom svensk rätt har regleringen kring vrak varit komplex under en längre tid och under... (More)
Sjöfart har historiskt varit viktigt för samhällsutvecklingen i världen och uppskattning för havet under fritiden har länge värdesatts av alla åldrar och nationaliteter. Dessutom är sjöfarten ständigt under utveckling i och med den växande globala handeln. Spänningen och äventyren som haven har att erbjuda är obegränsade men med priset att så är även farorna. Dessa risker för självklart med sig olyckor vilka blir rättsliga frågor som kräver regler. Regleringarna kring ansvar för vrak är mycket komplexa. I svensk rätt finns de utspridda i ett flertal rättsakter medan de i internationell rätt huvudsakligen finns samlade i ett par större konventioner.

Inom svensk rätt har regleringen kring vrak varit komplex under en längre tid och under tiden som den här uppsatsen har skrivits så har ett lagförslag om ändring av detta lämnats in för andra gången. Lagförslaget är baserat på The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks vilken har tillträtts av flera andra stater, däribland våra grannländer Danmark och Finland. Konventionen fyller ett stort hål som funnits i den existerande lagstiftningen dock finns det fortfarande luckor som behöver fyllas genom framtida vidareutvecklingar av lagstiftningen. Med nya konventioner som antas av ett flertal länder och mycket annan internationell lagstiftning blir det färre skillnader mellan olika staters lagstiftningar. Av detta följer att fler länder får en mer enhetlig lagstiftning och deras angreppssätt blir allt mer likt. Ett lagförslag med ett flertal likheter med IMO wreck removal Convention lades fram redan 1975, dock ledde aldrig förslaget till någon lagstiftning.

Denna uppsats diskuterar de rättsliga aspekterna av att överge ett skepp både på internationellt vatten och på svenskt territorialvatten. Med huvudfokus på diskussioner och utredningar av den faktiska handlingen att överge skeppet och de rättsliga följderna. (Less)
Abstract
Shipping has historically been important for societal development and recreational appreciation of the sea has for a long time been popular amongst all ages and nationalities. Moreover the shipping industry is constantly evolving due to increased global trade. The excitement and the adventures of the seas are unlimited but so are also the dangers of the sea. Naturally these dangers cause accidents that are legal matters and need rules. The regulations regarding the liability of the shipowner for wrecks and deserted ships are complex. In Swedish national legislation the provisions are spread out in several regulations whereas in international law they are mainly gathered in a few bigger conventions.

In Sweden the regulations regarding... (More)
Shipping has historically been important for societal development and recreational appreciation of the sea has for a long time been popular amongst all ages and nationalities. Moreover the shipping industry is constantly evolving due to increased global trade. The excitement and the adventures of the seas are unlimited but so are also the dangers of the sea. Naturally these dangers cause accidents that are legal matters and need rules. The regulations regarding the liability of the shipowner for wrecks and deserted ships are complex. In Swedish national legislation the provisions are spread out in several regulations whereas in international law they are mainly gathered in a few bigger conventions.

In Sweden the regulations regarding wrecks have been complex for a long time and as this thesis is being written a proposal to improve this legislation has been presented for the second time. The bill is based on The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks that many other countries have acceded, amongst other countries our neighboring countries Denmark and Finland. The Convention fills a big gap that existed in legislation. However there still exists room for future improvements and developments in regulation. With new conventions entering into force and more international legislation the differences in national legislation become fewer. More states get a uniform legislation and the approach to legal matters becomes more alike. A bill with several similarities to the IMO wreck removal Convention was presented in 1975, but it was rejected.

This thesis discusses the legal aspects of deserting a ship both on international waters and Swedish territorial water. The main focus is on discussing and investigating the actual action of deserting a ship and the legal consequences. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brännström, Charlotte LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjörätt, Maritime Law, Wrecks, Deserted Ships, IMO wreck removal Convention, IMO, sjölagen, Swedish Maritime Code
language
English
id
8908240
date added to LUP
2017-06-29 15:57:09
date last changed
2017-06-29 15:57:09
@misc{8908240,
 abstract   = {{Shipping has historically been important for societal development and recreational appreciation of the sea has for a long time been popular amongst all ages and nationalities. Moreover the shipping industry is constantly evolving due to increased global trade. The excitement and the adventures of the seas are unlimited but so are also the dangers of the sea. Naturally these dangers cause accidents that are legal matters and need rules. The regulations regarding the liability of the shipowner for wrecks and deserted ships are complex. In Swedish national legislation the provisions are spread out in several regulations whereas in international law they are mainly gathered in a few bigger conventions. 

In Sweden the regulations regarding wrecks have been complex for a long time and as this thesis is being written a proposal to improve this legislation has been presented for the second time. The bill is based on The Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks that many other countries have acceded, amongst other countries our neighboring countries Denmark and Finland. The Convention fills a big gap that existed in legislation. However there still exists room for future improvements and developments in regulation. With new conventions entering into force and more international legislation the differences in national legislation become fewer. More states get a uniform legislation and the approach to legal matters becomes more alike. A bill with several similarities to the IMO wreck removal Convention was presented in 1975, but it was rejected.

This thesis discusses the legal aspects of deserting a ship both on international waters and Swedish territorial water. The main focus is on discussing and investigating the actual action of deserting a ship and the legal consequences.}},
 author    = {{Brännström, Charlotte}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Deserted and Wrecked Ships - Investigation of Swedish and international maritime law}},
 year     = {{2017}},
}