Advanced

Återkallelse av läkarlegitimationer - Hur dum får man vara?

Nilsson, Johanna LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen handlar om återkallelse av läkarlegitimationer på grund av grov oskicklighet i tjänsteutövningen. Uppsatsen besvarar den centrala frågan: vad innebär det att vara grovt oskicklig? Samtidigt sker det en djupdykning i begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och en redogörelse för de beviskrav som ställs upp i mål om återkallelse av läkarlegitimation.
Bestämmelsen om återkallelse av läkarlegitimationer finns i 8 kapitlet 3 § Patientsäkerhetslagen (2010:659). För att svara på frågeställningarna
undersöker uppsatsen vilken intention lagstiftaren har med paragrafen samt hur domstolarna tolkar de olika begreppen och formulerar beviskrav.
Uppsatsen präglas av ett läkarperspektiv. Det kommer därför ske en
presentation av... (More)
Den här uppsatsen handlar om återkallelse av läkarlegitimationer på grund av grov oskicklighet i tjänsteutövningen. Uppsatsen besvarar den centrala frågan: vad innebär det att vara grovt oskicklig? Samtidigt sker det en djupdykning i begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och en redogörelse för de beviskrav som ställs upp i mål om återkallelse av läkarlegitimation.
Bestämmelsen om återkallelse av läkarlegitimationer finns i 8 kapitlet 3 § Patientsäkerhetslagen (2010:659). För att svara på frågeställningarna
undersöker uppsatsen vilken intention lagstiftaren har med paragrafen samt hur domstolarna tolkar de olika begreppen och formulerar beviskrav.
Uppsatsen präglas av ett läkarperspektiv. Det kommer därför ske en
presentation av professionsforskning på området samt hur läkarna uppfattar gällande rätt.
Uppsatsen redogör för ett område med många tolkningsfrågor och där
beviskraven är mycket höga. Läkaren ska inte oroa sig för varje litet snedsteg hen kan tänkas begå utan återkallelse av läkarlegitimationer får bara ske på goda grunder. Även om intresset för patientsäkerhet blev mer betydande i och med införandet av patientsäkerhetslagen, är läkarens intresse av rättssäkerhet större. Konsekvensen blir att det kan ta många år för Inspektionen för vård och omsorg att samla in underlag innan domstolen kan pröva en fråga om återkallelse. (Less)
Abstract
This essay is about the revocation of medical license due to severe inaptitude in the service. The essay answers the central question: what does it mean to act severely inapt? Furthermore, the essay will explain the term science and established experience, as well as the evidentiary requirements in cases concerning revocation of medical license.
The revocation clause is found in Chapter 8, Section 3, of the Patient Safety Act (2010:659). In order to answer the issues that the paper examines, the legislator’s intention with the clause will be presented. Moreover, the essay will study the different terms and evidentiary requirements interpreted and formulated by the court. The essay features the perspective of the doctor.
Therefore, there... (More)
This essay is about the revocation of medical license due to severe inaptitude in the service. The essay answers the central question: what does it mean to act severely inapt? Furthermore, the essay will explain the term science and established experience, as well as the evidentiary requirements in cases concerning revocation of medical license.
The revocation clause is found in Chapter 8, Section 3, of the Patient Safety Act (2010:659). In order to answer the issues that the paper examines, the legislator’s intention with the clause will be presented. Moreover, the essay will study the different terms and evidentiary requirements interpreted and formulated by the court. The essay features the perspective of the doctor.
Therefore, there will be a presentation of research concerning professionalism and how doctors perceive the law.
The essay explores an area of law where much open to interpretation.
Meanwhile, there are high evidentiary requirements in cases concerning
revocation of medical license. Doctors should not be worried about every
little mistake they might make, and risk punishment without sufficient
evidence. Even though the interest of patient safety became more significant with the introduction of the Patient Safety Act, the doctor's interest of law and order is still the greater one. Consequently, it may take many years for the Health and Safety Inspection to collect enough material before the court can
review a revocation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
socialrätt, Läkarlegitimation, Återkallelse
language
Swedish
id
8908245
date added to LUP
2017-06-29 15:56:43
date last changed
2017-06-29 15:56:43
@misc{8908245,
 abstract   = {This essay is about the revocation of medical license due to severe inaptitude in the service. The essay answers the central question: what does it mean to act severely inapt? Furthermore, the essay will explain the term science and established experience, as well as the evidentiary requirements in cases concerning revocation of medical license.
The revocation clause is found in Chapter 8, Section 3, of the Patient Safety Act (2010:659). In order to answer the issues that the paper examines, the legislator’s intention with the clause will be presented. Moreover, the essay will study the different terms and evidentiary requirements interpreted and formulated by the court. The essay features the perspective of the doctor.
Therefore, there will be a presentation of research concerning professionalism and how doctors perceive the law.
The essay explores an area of law where much open to interpretation.
Meanwhile, there are high evidentiary requirements in cases concerning
revocation of medical license. Doctors should not be worried about every
little mistake they might make, and risk punishment without sufficient
evidence. Even though the interest of patient safety became more significant with the introduction of the Patient Safety Act, the doctor's interest of law and order is still the greater one. Consequently, it may take many years for the Health and Safety Inspection to collect enough material before the court can
review a revocation.},
 author    = {Nilsson, Johanna},
 keyword   = {socialrätt,Läkarlegitimation,Återkallelse},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återkallelse av läkarlegitimationer - Hur dum får man vara?},
 year     = {2017},
}