Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I saw it first! - the Doctrine of Discovery in an Indigenous Rights perspective

Jennerheim, Josefin LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen studerar jag the Doctrine of Discovery mot bakgrund av ursprungsbefolkningars rättigheter. Syftet med uppsatsen är att undersöka doktrinens förenlighet med FN:s deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter. Jag beskriver doktrinens och deklarationens relevanta innehåll för att uppnå detta syfte. I min analys applicerar jag deklarationens bestämmelser på doktrinen, med ändamålet att bestämma doktrinens legitimitet. Analysens resultat är att doktrinen är inkompatibel med fundamentala bestämmelser i deklarationen, och jag drar följaktligen slutsatsen att doktrinen är oförenlig med deklarationen.
Abstract
In this essay, I will study the Doctrine of Discovery in an Indigenous Rights perspective. The aim of the essay is to examine the legitimacy of the doctrine in light of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. To complete this purpose, I map the substance of the doctrine and analyze the relevant provisions of the declaration. In my analysis, I apply the provisions of the declaration on the doctrine, to inquire the legitimacy of the doctrine. The result of this analysis is that the doctrine is incompatible with key provisions of the declaration, and I consequently conclude that the doctrine is illegitimate.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jennerheim, Josefin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Public International Law, Collective Rights, Rights of Indigenous Peoples, Doctrine of Discovery, United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
language
English
id
8908249
date added to LUP
2017-06-29 15:56:27
date last changed
2017-06-29 15:56:27
@misc{8908249,
 abstract   = {{In this essay, I will study the Doctrine of Discovery in an Indigenous Rights perspective. The aim of the essay is to examine the legitimacy of the doctrine in light of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. To complete this purpose, I map the substance of the doctrine and analyze the relevant provisions of the declaration. In my analysis, I apply the provisions of the declaration on the doctrine, to inquire the legitimacy of the doctrine. The result of this analysis is that the doctrine is incompatible with key provisions of the declaration, and I consequently conclude that the doctrine is illegitimate.}},
 author    = {{Jennerheim, Josefin}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{I saw it first! - the Doctrine of Discovery in an Indigenous Rights perspective}},
 year     = {{2017}},
}