Advanced

Proportionalitet i utsökningsrätten - Europakonventionens krav vid utmätning av bostad

Jönsson, Kristian LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
On the 25th of July 2013, the European Court of Human Rights (ECtHR) held Sweden responsible for violating Article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR) and Article 1 of Protocol No. 1 to the convention regarding a sale of the applicant’s home and ensuing eviction due to an en- forceable debt. This paper examines the relations between the Swedish debt enforcement and the ECHR, with the aim to investigate the requirements of the ECHR particularly in relation to seized homes. The paper also wishes to clarify whether Swedish debt enforcement satisfies said requirements or not. An interference with the rights of the ECHR needs to be proportionate in relation to its purpose, in the present case the ECtHR also attributed importance... (More)
On the 25th of July 2013, the European Court of Human Rights (ECtHR) held Sweden responsible for violating Article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR) and Article 1 of Protocol No. 1 to the convention regarding a sale of the applicant’s home and ensuing eviction due to an en- forceable debt. This paper examines the relations between the Swedish debt enforcement and the ECHR, with the aim to investigate the requirements of the ECHR particularly in relation to seized homes. The paper also wishes to clarify whether Swedish debt enforcement satisfies said requirements or not. An interference with the rights of the ECHR needs to be proportionate in relation to its purpose, in the present case the ECtHR also attributed importance to other circumstances such as the size of the debt and the presence of effective procedural safeguards.

Swedish enforcement law does not specifically protect the home as such, instead it is considered as any property with economic value. The Swedish supreme court’s practice does not involve the principle of proportionality when there are no other assets than the debtors home, which can be regarded as a problematic standpoint from an ECHR perspective. However, as shown inter alia by the new work routines of the Swedish Enforcement Agency, the findings of this paper show that the Swedish enforcement law is not in violation with the ECHR per se. Nevertheless, changing the enforcement law would clarify the legal position in this matter. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 25 juli 2013 fälldes Sverige i Europadomstolen för att ha kränkt rätten till privat- och familjeliv (art. 8 EKMR) och rätten till skydd för egendom (art. 1 P–1 EKMR) vid en exekutiv försäljning av gäldenärens bostad med efterföljande avhysning. Uppsatsen undersöker förhållandet mellan det svenska utmätningsförfarandet och EKMR i syfte att ta reda på vilka krav som följer av EKMR vid utmätning av bostad, men också att klargöra huruvida det svenska utmätningsförfarandet uppfyller dessa krav. För att en inskränkning av en rättighet ska godtas måste den vara lagenlig, ha ett legitimt syfte och vara proportionerlig i förhållande till detta syfte. Europadomstolen lade dessutom vikt vid den utmätningsbara skuldens storlek och bristande... (More)
Den 25 juli 2013 fälldes Sverige i Europadomstolen för att ha kränkt rätten till privat- och familjeliv (art. 8 EKMR) och rätten till skydd för egendom (art. 1 P–1 EKMR) vid en exekutiv försäljning av gäldenärens bostad med efterföljande avhysning. Uppsatsen undersöker förhållandet mellan det svenska utmätningsförfarandet och EKMR i syfte att ta reda på vilka krav som följer av EKMR vid utmätning av bostad, men också att klargöra huruvida det svenska utmätningsförfarandet uppfyller dessa krav. För att en inskränkning av en rättighet ska godtas måste den vara lagenlig, ha ett legitimt syfte och vara proportionerlig i förhållande till detta syfte. Europadomstolen lade dessutom vikt vid den utmätningsbara skuldens storlek och bristande rättssäkerhetsgarantier.

Svensk lagstiftning ger inget särskilt skydd för hemmet, utan en bostad behandlas som vilket förmögenhetsvärde som helst. HD:s rättspraxis har inte gett utrymme för att göra en proportionalitetsbedömning eller ta andra hänsyn när bostaden utgör den enda utmätningsbara tillgången. I uppsatsen konstateras att denna ståndpunkt är problematisk ur ett EKMR-perspektiv. En analys av rättsläget ger dock vid handen att det inom ramen för lagstiftningen finns ett utrymme för att göra en proportionalitetsbedömning. Utmätningsförfarandet, med beaktande av KFM:s ändrade arbetsrutiner, kan inte i sig sägas strida mot EKMR, dock hade det varit önskvärt med vissa lagändringar för att göra rättsläget klarare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Kristian LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsrätt, Utsökningssrätt, EKMR
language
Swedish
id
8908261
date added to LUP
2017-06-29 15:55:49
date last changed
2017-06-29 15:55:49
@misc{8908261,
 abstract   = {On the 25th of July 2013, the European Court of Human Rights (ECtHR) held Sweden responsible for violating Article 8 of the European Convention of Human Rights (ECHR) and Article 1 of Protocol No. 1 to the convention regarding a sale of the applicant’s home and ensuing eviction due to an en- forceable debt. This paper examines the relations between the Swedish debt enforcement and the ECHR, with the aim to investigate the requirements of the ECHR particularly in relation to seized homes. The paper also wishes to clarify whether Swedish debt enforcement satisfies said requirements or not. An interference with the rights of the ECHR needs to be proportionate in relation to its purpose, in the present case the ECtHR also attributed importance to other circumstances such as the size of the debt and the presence of effective procedural safeguards.

Swedish enforcement law does not specifically protect the home as such, instead it is considered as any property with economic value. The Swedish supreme court’s practice does not involve the principle of proportionality when there are no other assets than the debtors home, which can be regarded as a problematic standpoint from an ECHR perspective. However, as shown inter alia by the new work routines of the Swedish Enforcement Agency, the findings of this paper show that the Swedish enforcement law is not in violation with the ECHR per se. Nevertheless, changing the enforcement law would clarify the legal position in this matter.},
 author    = {Jönsson, Kristian},
 keyword   = {Förvaltningsrätt,Utsökningssrätt,EKMR},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Proportionalitet i utsökningsrätten - Europakonventionens krav vid utmätning av bostad},
 year     = {2017},
}