Advanced

Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället

Norrgård, Carl LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. Juryns uppgift är att bedöma huruvida den tilltalade är skyldig till tryckfrihetsbrott eller inte. För ett fällande beslut krävs en kvalificerad majoritet på minst 6 av 9 ledamöter. I alla andra fall frias den tilltalade utan möjlighet för den svarande att överklaga. Detta är ett tydligt avbrott från de regler som gäller för övriga rättegångar i Sverige och systemet har därför fått utså en relativt stor mängd kritik under åren sen dess instiftande. Trots kritiken valde man... (More)
Den svenska tryckfrihetsjuryn, instiftad 1815, är en något speciell företeelse i det svenska rättssamhället. Till skillnad från många andra länder, där juryn är en grundpelare i straffprocess, så är den svenska tryckfrihetsjuryn den enda juryn av något slag i Sverige. Juryns uppgift är att bedöma huruvida den tilltalade är skyldig till tryckfrihetsbrott eller inte. För ett fällande beslut krävs en kvalificerad majoritet på minst 6 av 9 ledamöter. I alla andra fall frias den tilltalade utan möjlighet för den svarande att överklaga. Detta är ett tydligt avbrott från de regler som gäller för övriga rättegångar i Sverige och systemet har därför fått utså en relativt stor mängd kritik under åren sen dess instiftande. Trots kritiken valde man att behålla juryn när det var dags att i övrigt reformera tryckfrihetsförordningen 1949 och juryn är fortfarande en viktig del i den svenska tryckfrihetsprocessen.

Målet med den här uppsatsen är att ta reda på vad juryns ursprungliga syfte var och huruvida juryn idag lever upp till det syftet. Om så inte skulle vara fallet så är det hög tid att se över jurysystemets plats i det svenska rättssamhället. Den här undersökning görs genom studier av de förarbeten som ligger till grund för 1815 och 1949 års tryckfrihetsförordningar samt av senare rättsfall och debattartiklar på området. Även om det är otroligt svårt att få fram ett konkret svar inom ramarna för den här uppsatsen är det tydligt att juryns funktion har förskjutits något. Den jury som instiftades för att skydda allmänheten och individen från regeringens maktmissbruk skyddar idag snarare media som utsätt för anklagelser om tryckfrihetsbrott från privatpersoner, och lämnar då privatpersonen med ett skydd som på sin höjd kan beskrivas som tvivelaktigt. Det ser onekligen ut att krävas en djupgående undersökning gällande juryn, dess arbetssätt och dess plats i det svenska rättssamhället. (Less)
Abstract
The Swedish freedom of the press jury, originally instituted in 1815, is a rather foreign phenomenon in the Swedish legal system. Unlike a great many other nations, where the jury is a mainstay in criminal procedure, the freedom of the press jury is the only jury of any kind in Sweden. The jury is charged with ascertaining the guilt or innocence of the defendant. The jury needs a qualified majority to convict the defendant. Anything less leads to the acquittal of the defendant with no possibility of appeal for the plaintiff. This is in stark contrast to a regular civil or criminal trial in Sweden, and as such the system has had to endure quite a bit of criticism over years. In spite of this, the jury remained after the freedom of the press... (More)
The Swedish freedom of the press jury, originally instituted in 1815, is a rather foreign phenomenon in the Swedish legal system. Unlike a great many other nations, where the jury is a mainstay in criminal procedure, the freedom of the press jury is the only jury of any kind in Sweden. The jury is charged with ascertaining the guilt or innocence of the defendant. The jury needs a qualified majority to convict the defendant. Anything less leads to the acquittal of the defendant with no possibility of appeal for the plaintiff. This is in stark contrast to a regular civil or criminal trial in Sweden, and as such the system has had to endure quite a bit of criticism over years. In spite of this, the jury remained after the freedom of the press act of 1949 entry into force, and is to this day an important part of the freedom of press trial.

This essay aims to discover the original purpose of the jury and whether or not the jury today successfully fulfill its purpose. If not, it might be time to revisits the question of the jury’s existence as a part of the Swedish legal system. This is done through careful study of the draft legislation and motives for its introduction as well as of contemporary cases and articles on the area. While finding a clear answer is almost impossible within the frames of this essay, what becomes evident is that while the jury was created to protect the individual citizen from governmental abuse of power, today it’s the media that is protected from injury claims from individual citizens. It seems obvious that an investigation into the inner workings of the jury system is needed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norrgård, Carl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tryckfrihetsprocess, Tryckfrihet, Processrätt, Rättshistoria, Rättsvetenskap
language
Swedish
id
8908329
date added to LUP
2017-06-30 12:53:38
date last changed
2017-06-30 12:53:38
@misc{8908329,
 abstract   = {The Swedish freedom of the press jury, originally instituted in 1815, is a rather foreign phenomenon in the Swedish legal system. Unlike a great many other nations, where the jury is a mainstay in criminal procedure, the freedom of the press jury is the only jury of any kind in Sweden. The jury is charged with ascertaining the guilt or innocence of the defendant. The jury needs a qualified majority to convict the defendant. Anything less leads to the acquittal of the defendant with no possibility of appeal for the plaintiff. This is in stark contrast to a regular civil or criminal trial in Sweden, and as such the system has had to endure quite a bit of criticism over years. In spite of this, the jury remained after the freedom of the press act of 1949 entry into force, and is to this day an important part of the freedom of press trial.

This essay aims to discover the original purpose of the jury and whether or not the jury today successfully fulfill its purpose. If not, it might be time to revisits the question of the jury’s existence as a part of the Swedish legal system. This is done through careful study of the draft legislation and motives for its introduction as well as of contemporary cases and articles on the area. While finding a clear answer is almost impossible within the frames of this essay, what becomes evident is that while the jury was created to protect the individual citizen from governmental abuse of power, today it’s the media that is protected from injury claims from individual citizens. It seems obvious that an investigation into the inner workings of the jury system is needed.},
 author    = {Norrgård, Carl},
 keyword   = {Tryckfrihetsprocess,Tryckfrihet,Processrätt,Rättshistoria,Rättsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Till tryckfrihetens försvar - Om tryckfrihetsjuryns plats i det svenska rättssamhället},
 year     = {2017},
}