Advanced

Staten och kapitalet - En utredning om skatteflyktslagstiftningen i förhållande till dess preventiva effekt och förenlighet med legalitetsprincipen

Handmark, Gustav LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Företagens minutiösa och komplicerade skatteupplägg innebär ofta att företag erhåller en av lagstiftaren icke avsedd skatteförmån. Den uppfinningsrikedom företag uppvisar när det kommer till kringgående av skattelag är i princip gränslös. Samtidigt kan inte lagstiftningen i samma utsträckning täppa igen luckorna i lagen. Detta medför att det finns ett behov av effektiv och omfattande skattelagstiftning som på ett önskvärt sätt tryggar samhällets intressen.

Uppsatsen utreder i första hand de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för att förhindra skatteflykt. En stor del av uppsatsen tillägnas lagen mot skatteflykt, men utrymme ges även för begränsande speciallagstiftning och den så kallade genomsynsmetoden. Skatteflyktslagen är en... (More)
Företagens minutiösa och komplicerade skatteupplägg innebär ofta att företag erhåller en av lagstiftaren icke avsedd skatteförmån. Den uppfinningsrikedom företag uppvisar när det kommer till kringgående av skattelag är i princip gränslös. Samtidigt kan inte lagstiftningen i samma utsträckning täppa igen luckorna i lagen. Detta medför att det finns ett behov av effektiv och omfattande skattelagstiftning som på ett önskvärt sätt tryggar samhällets intressen.

Uppsatsen utreder i första hand de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för att förhindra skatteflykt. En stor del av uppsatsen tillägnas lagen mot skatteflykt, men utrymme ges även för begränsande speciallagstiftning och den så kallade genomsynsmetoden. Skatteflyktslagen är en generellt utformad lag som är tillämpbar på förfaranden som strider mot skattelagstiftningens syfte, utan att specificera just vilka förfaranden som avses, vilket resulterar i en effektivare lagstiftning. Samtidigt innebär det för den skattskyldige att denne inte alltid kan förutse konsekvenserna av sitt agerande, varpå förutsebarheten blir lidande. En frågeställning som därför behandlas i uppsatsen är huruvida skatteflyktslagen är förenlig med den skatterättsliga legalitetsprincipen och hur lagen förhåller sig till rättssäkerhet. Samtidigt motiveras införandet av skatteflyktslagen med att den är nödvändig för en effektiv beskattning, där dess avskräckande eller preventiva funktion är särskilt viktig. Därför utreds också i vilken omfattningen lagen påverkar företagens agerande.

Slutsatserna av utredningen i uppsatsen är att skatteflyktslagen förvisso präglas av obestämda rekvisit och medför en viss analogieffekt. Detta innebär dock inte att den strider mot legalitetsprincipen. Någon möjlighet för domstolarna att underkänna skatteflyktslagen med hänsyn till att den är grundlagsstridig föreligger inte.
Anledningen till detta är att den skatterättsliga legalitetsprincipens kärna utgörs av föreskriftskravet och förbudet mot retroaktiv lagtillämpning, krav som skatteflyktslagen formellt uppfyller.

Den preventiva effekten som skatteflyktslagen ger upphov till är för närvarande relativt tandlös. Avsaknaden av sanktioner medför att det närmast blir en ekonomisk avvägning för ett företag att avgöra om ett skatteupplägg ska genomföras. Företaget kan under tiden en utredning och domstolsprocess pågår investera skatteförmånen med en högre avkastning jämfört med den ränta som betalas på skatteskulden. (Less)
Abstract
Aggressive use of tax avoidance by multinational companies results
in a reduced tax burden unintended by the legislator. The creativity with which companies circumvent tax law is virtually boundless.
At the same time the legislation struggles to correct the loopholes, resulting in the need for effective and extensive anti-tax law.

The essay will first study the different methods of preventing tax avoidance available in Swedish tax law. Primary focus is dedicated to the
Anti-tax avoidance law. However, regulations concerning restrictions on interest deductions and reclassification of agreements and acts will also be subject to investigation. The Anti-tax avoidance law is designed to include every tax scheme which is in conflict with... (More)
Aggressive use of tax avoidance by multinational companies results
in a reduced tax burden unintended by the legislator. The creativity with which companies circumvent tax law is virtually boundless.
At the same time the legislation struggles to correct the loopholes, resulting in the need for effective and extensive anti-tax law.

The essay will first study the different methods of preventing tax avoidance available in Swedish tax law. Primary focus is dedicated to the
Anti-tax avoidance law. However, regulations concerning restrictions on interest deductions and reclassification of agreements and acts will also be subject to investigation. The Anti-tax avoidance law is designed to include every tax scheme which is in conflict with the purpose of tax law, regardless of the specifics of the scheme. While being effective, it also results in lacking predictability and arbitrary issues upon enforcement. This raises the question of whether the Anti-tax avoidance law conflicts with the principle of legality (as it applies to tax law). Furthermore, the anti-tax avoidance law is motivated by necessity for effective anti-tax law, wherein the discouraging or preventive effect on company tax schemes is essential. An important question is the extent of this preventive effect, which will be analyzed in the essay.

The conclusion of the essays problematics is that the anti-tax avoidance law is characterized by obscure requisites and occurrences of analogic
interpretation. These, however, does not necessarily constitute a breach of the principle of legality. The core of the principle, at least as it
strictly follows from applicable constitutional law, consists of
regulatory requirements and a non-retroactive aspect. Formally the anti-
tax avoidance law satisfies these requirements and its enforcement cannot be disqualified based on non-compliance with constitutional law.

As to the efficiency of the preventive or discouraging effect of the anti-tax avoidance law it appears to be mostly theoretical. The return of an investment made possible by the reduced tax burden is typically higher than the interest rate of the tax debt, should the law be applicable on the scheme. The economical aspect in conjunction with the lack of sanctions results in an inefficient preventive effect. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Handmark, Gustav LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8908341
date added to LUP
2017-06-30 12:54:27
date last changed
2017-06-30 12:54:27
@misc{8908341,
 abstract   = {Aggressive use of tax avoidance by multinational companies results
in a reduced tax burden unintended by the legislator. The creativity with which companies circumvent tax law is virtually boundless.
At the same time the legislation struggles to correct the loopholes, resulting in the need for effective and extensive anti-tax law.

The essay will first study the different methods of preventing tax avoidance available in Swedish tax law. Primary focus is dedicated to the
Anti-tax avoidance law. However, regulations concerning restrictions on interest deductions and reclassification of agreements and acts will also be subject to investigation. The Anti-tax avoidance law is designed to include every tax scheme which is in conflict with the purpose of tax law, regardless of the specifics of the scheme. While being effective, it also results in lacking predictability and arbitrary issues upon enforcement. This raises the question of whether the Anti-tax avoidance law conflicts with the principle of legality (as it applies to tax law). Furthermore, the anti-tax avoidance law is motivated by necessity for effective anti-tax law, wherein the discouraging or preventive effect on company tax schemes is essential. An important question is the extent of this preventive effect, which will be analyzed in the essay.

The conclusion of the essays problematics is that the anti-tax avoidance law is characterized by obscure requisites and occurrences of analogic 
interpretation. These, however, does not necessarily constitute a breach of the principle of legality. The core of the principle, at least as it 
strictly follows from applicable constitutional law, consists of 
regulatory requirements and a non-retroactive aspect. Formally the anti-
tax avoidance law satisfies these requirements and its enforcement cannot be disqualified based on non-compliance with constitutional law.

As to the efficiency of the preventive or discouraging effect of the anti-tax avoidance law it appears to be mostly theoretical. The return of an investment made possible by the reduced tax burden is typically higher than the interest rate of the tax debt, should the law be applicable on the scheme. The economical aspect in conjunction with the lack of sanctions results in an inefficient preventive effect.},
 author    = {Handmark, Gustav},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Staten och kapitalet - En utredning om skatteflyktslagstiftningen i förhållande till dess preventiva effekt och förenlighet med legalitetsprincipen},
 year     = {2017},
}