Advanced

Kan endast ett umgänge med kriminella göra dig kriminell?

Branéus, André LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay aims to research where the line goes when a person who is not a culprit can be considered to be complicit to a crime. Responsibility for complicity is regulated in 23:4 BrB and prescribes the person whom through advice or deed furthered the culprit’s criminal act. Advice or deed or, råd eller dåd on Swedish, is a old Swedish legal concept which represents all form of intellectual and physical activity. Accordingly, as a starting point, the formulation in the legislation has to be seen to give a wide area of application for complicity. Furtherance requires some kind of influence on the course of events that constitutes the crime. The wide area of application has woken the question it it’s foreseeable to what kind of activity that... (More)
This essay aims to research where the line goes when a person who is not a culprit can be considered to be complicit to a crime. Responsibility for complicity is regulated in 23:4 BrB and prescribes the person whom through advice or deed furthered the culprit’s criminal act. Advice or deed or, råd eller dåd on Swedish, is a old Swedish legal concept which represents all form of intellectual and physical activity. Accordingly, as a starting point, the formulation in the legislation has to be seen to give a wide area of application for complicity. Furtherance requires some kind of influence on the course of events that constitutes the crime. The wide area of application has woken the question it it’s foreseeable to what kind of activity that can lead to criminal liability as an accomplice. Foreseeability for individuals regarding what’s criminalized is a procedural guarantee, which the penal principle of legality gives us, therefore the principle of legality is also a subject to the essay’s disposition.

Even though the formulation in the legislation give activities for complicity a wide area of application, a dividing line has been established through legislative history and case law. Although, I don’t see this as enough to maintain the foreseeability as to which the principle of legality demands. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna uppsats tar sikte på att undersöka var gränsen går för när någon annan än en gärningsman kan anses ha medverkat till brott. Medverkansansvar regleras i 23:4 BrB och föreskrivs den som med råd eller dåd främjat gärningsmannen i dennes otillåtna gärning. Råd eller dåd är ett gammalt juridiskt uttryckssätt som betecknar all form av intellektuell och fysisk verksamhet. Som utgångspunkt får således formuleringen i bestämmelsen ett vidsträckt tillämpningsområde på medverkanshandlingar. För ett främjande krävs dock ett inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. Det vidsträckta tillämpningsområdet har aktualiserat frågeställningen huruvida det är förutsebart vilket handlande som kan föranleda straffansvar som medverkande.... (More)
Denna uppsats tar sikte på att undersöka var gränsen går för när någon annan än en gärningsman kan anses ha medverkat till brott. Medverkansansvar regleras i 23:4 BrB och föreskrivs den som med råd eller dåd främjat gärningsmannen i dennes otillåtna gärning. Råd eller dåd är ett gammalt juridiskt uttryckssätt som betecknar all form av intellektuell och fysisk verksamhet. Som utgångspunkt får således formuleringen i bestämmelsen ett vidsträckt tillämpningsområde på medverkanshandlingar. För ett främjande krävs dock ett inflytande på händelseförloppet i brottsfrämjande riktning. Det vidsträckta tillämpningsområdet har aktualiserat frågeställningen huruvida det är förutsebart vilket handlande som kan föranleda straffansvar som medverkande. Förutsebarhet för enskilda gällande vad som är kriminaliserat är en rättssäkerhetsgaranti som den straffrättsliga legalitetsprincipen ger oss och därför är legalitetsprincipen även föremål för uppsatsens disposition.

Även om lagstiftningens formulering ger medverkanshandlingar ett vidsträckt tillämpningsområde har gränser fastställts i förarbeten och i rättspraxis. Detta anser jag dock inte är tillräckligt för att upprätthålla förutsebarheten enligt legalitetsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Branéus, André LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, criminal law, medverkan, complicity, legalitetsprincipen
language
Swedish
id
8908342
date added to LUP
2017-06-30 12:59:35
date last changed
2017-06-30 12:59:35
@misc{8908342,
 abstract   = {This essay aims to research where the line goes when a person who is not a culprit can be considered to be complicit to a crime. Responsibility for complicity is regulated in 23:4 BrB and prescribes the person whom through advice or deed furthered the culprit’s criminal act. Advice or deed or, råd eller dåd on Swedish, is a old Swedish legal concept which represents all form of intellectual and physical activity. Accordingly, as a starting point, the formulation in the legislation has to be seen to give a wide area of application for complicity. Furtherance requires some kind of influence on the course of events that constitutes the crime. The wide area of application has woken the question it it’s foreseeable to what kind of activity that can lead to criminal liability as an accomplice. Foreseeability for individuals regarding what’s criminalized is a procedural guarantee, which the penal principle of legality gives us, therefore the principle of legality is also a subject to the essay’s disposition.

Even though the formulation in the legislation give activities for complicity a wide area of application, a dividing line has been established through legislative history and case law. Although, I don’t see this as enough to maintain the foreseeability as to which the principle of legality demands.},
 author    = {Branéus, André},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,medverkan,complicity,legalitetsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan endast ett umgänge med kriminella göra dig kriminell?},
 year     = {2017},
}