Advanced

Erik 15… i själva verket Erik 35? - Om fenomenet grooming och bestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte

He, Peizhen LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sverige införde år 2009 bestämmelsen kontakt med barn i sexuella syften i brottsbalkens sjätte kapitel paragraf 10 a som kriminaliserar möte med barn i sexuellt syfte, s.k. grooming. Bestämmelsen tillkom två år efter att Sveriges dittills största nätsexhärva, målet mot ”Alexandramannen”, hade avgjorts i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Under de åtta år som bestämmelsen har funnits har antalet lagförda varit färre än tio. Samtidigt har antalet anmälningar överstigit tusen. Syftet med uppsatsen är att utreda vad som föranleder en sådan diskrepans mellan antalet anmälningar och lagförda, samt göra ett djupdyk i vad grooming faktiskt är och undersöka om grooming kan bättre förebyggas med en utvidgad kriminalisering. Förklaringar till glappet... (More)
Sverige införde år 2009 bestämmelsen kontakt med barn i sexuella syften i brottsbalkens sjätte kapitel paragraf 10 a som kriminaliserar möte med barn i sexuellt syfte, s.k. grooming. Bestämmelsen tillkom två år efter att Sveriges dittills största nätsexhärva, målet mot ”Alexandramannen”, hade avgjorts i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Under de åtta år som bestämmelsen har funnits har antalet lagförda varit färre än tio. Samtidigt har antalet anmälningar överstigit tusen. Syftet med uppsatsen är att utreda vad som föranleder en sådan diskrepans mellan antalet anmälningar och lagförda, samt göra ett djupdyk i vad grooming faktiskt är och undersöka om grooming kan bättre förebyggas med en utvidgad kriminalisering. Förklaringar till glappet mellan anmälningar och lagförda ligger i att alla brott som anmälts inte har ansetts uppfylla lagrummets samtliga rekvisit. Även andra faktorer som brottskonkurrens, misslyckande med att identifiera en misstänkt gärningsman och bevissvårigheter har påverkat resultatet. Förövarna är en heterogen grupp män som inte alltid är pedofiler i strikt klinisk mening. Det har bland annat identifierats tre generella typer av förövare: intimitetssökande, anpassningsbara och hypersexuella. Dessa tre grupper verkar på olika sätt, vilket medför att grooming-processen blir komplex och varierad. Offren för grooming är barn upp till sjutton år och framförallt flickor. Även om denna grupp också är heterogen har offren många gemensamma beröringspunkter. Svag självkänsla, starkt bekräftelsebehov eller behov av pengar är några av dem. Kriminaliseringen i sin nuvarande form är inte lätt att tillämpa vilket försvårar möjligheterna att ställa förövarna inför rätta. I ett utredningsbetänkande föreslås en ny lydelse för bestämmelsen men dess effekt förväntas vara marginellt liten. Problemet är att upptäcka och anmäla i tid, lösningen till detta problem ligger snarare i alternativ bortom lagstiftningens ramar. (Less)
Abstract
In 2009 Sweden introduced a legislation named contact with children for sexual purposes in the sixth chapter, section 10 a in the Swedish Penal Code, criminalizing grooming. The provision followed two years after the judgement from the Court of Appeal of Skåne and Blekinge over the “Alexandra man” case, the then biggest child sex exploitation case in Sweden. During the eight years of existence of the provision, the number of prosecutions for this crime has been less than ten while the number of crimes reported have exceeded one thousand. The purpose of this paper is to examine what prompts the discrepancy in the number of prosecutions and police reports as well as immerse into the real meaning of grooming and investigate whether expanding... (More)
In 2009 Sweden introduced a legislation named contact with children for sexual purposes in the sixth chapter, section 10 a in the Swedish Penal Code, criminalizing grooming. The provision followed two years after the judgement from the Court of Appeal of Skåne and Blekinge over the “Alexandra man” case, the then biggest child sex exploitation case in Sweden. During the eight years of existence of the provision, the number of prosecutions for this crime has been less than ten while the number of crimes reported have exceeded one thousand. The purpose of this paper is to examine what prompts the discrepancy in the number of prosecutions and police reports as well as immerse into the real meaning of grooming and investigate whether expanding the scope of criminalization can better prevent grooming. Explanations to the gap lies in the fact that all crimes that have been reported to the police have not met all the necessary prerequisites of the crime. Other factors such as criminal legislative rules of competition, failure of identifying a suspect and evidence difficulties have also affected the outcome. The perpetrators are a heterogenous group of men. They are not all pedophiles in a strict clinical sense. Three general types of perpetrators have been identified among others: intimacy-seeking, adaptable and hyper-sexual. These three types work in different ways, which brings us to understand that the grooming process is complex and varied. The victims of grooming are children up to seventeen years of age and a majority are female. Despite this group also being heterogenous the victims do have a few things in common. Low self-esteem, a strong need of validation from others or a need of money. The provision in its current construction is not easy to apply, which aggravates the opportunities to bring the perpetrators to justice. There is a suggestion of a new construction of the current provision in a report from the government, but the change is expected to have little effect in preventing grooming. The problem is to discover and report the crime in the right time and the solution to that problem is more likely to lie outside the reach of legislation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
He, Peizhen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law, Grooming, nätpedofiler, child sex exploitation
language
Swedish
id
8908346
date added to LUP
2017-06-30 12:58:54
date last changed
2017-06-30 12:58:54
@misc{8908346,
 abstract   = {In 2009 Sweden introduced a legislation named contact with children for sexual purposes in the sixth chapter, section 10 a in the Swedish Penal Code, criminalizing grooming. The provision followed two years after the judgement from the Court of Appeal of Skåne and Blekinge over the “Alexandra man” case, the then biggest child sex exploitation case in Sweden. During the eight years of existence of the provision, the number of prosecutions for this crime has been less than ten while the number of crimes reported have exceeded one thousand. The purpose of this paper is to examine what prompts the discrepancy in the number of prosecutions and police reports as well as immerse into the real meaning of grooming and investigate whether expanding the scope of criminalization can better prevent grooming. Explanations to the gap lies in the fact that all crimes that have been reported to the police have not met all the necessary prerequisites of the crime. Other factors such as criminal legislative rules of competition, failure of identifying a suspect and evidence difficulties have also affected the outcome. The perpetrators are a heterogenous group of men. They are not all pedophiles in a strict clinical sense. Three general types of perpetrators have been identified among others: intimacy-seeking, adaptable and hyper-sexual. These three types work in different ways, which brings us to understand that the grooming process is complex and varied. The victims of grooming are children up to seventeen years of age and a majority are female. Despite this group also being heterogenous the victims do have a few things in common. Low self-esteem, a strong need of validation from others or a need of money. The provision in its current construction is not easy to apply, which aggravates the opportunities to bring the perpetrators to justice. There is a suggestion of a new construction of the current provision in a report from the government, but the change is expected to have little effect in preventing grooming. The problem is to discover and report the crime in the right time and the solution to that problem is more likely to lie outside the reach of legislation.},
 author    = {He, Peizhen},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal law,Grooming,nätpedofiler,child sex exploitation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Erik 15… i själva verket Erik 35? - Om fenomenet grooming och bestämmelsen kontakt med barn i sexuellt syfte},
 year     = {2017},
}