Advanced

Skatteflyktslagen- En studie av generalklausulen

Cereberg, Dina LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Tax evasion has probably existed as long as there has been a tax to pay. The legislator has attempted to stop tax evasion as long as it has been a known problem. Since the tax evasion law was incorporated 1980, it has been sharply criticized. Some consider that the law does not fulfill the requirement of security and predictability when it comes to taxation.

After a case law examination, one can easily see that it is very complicated and impossible to come to a certain conclusion when it comes to the definition of tax evasion. This is caused by many factors. One factor is the lack of explanation in the judgments, another explanation is the limited numbers of cases where the tax evasion law has been applied.
The first three requirements... (More)
Tax evasion has probably existed as long as there has been a tax to pay. The legislator has attempted to stop tax evasion as long as it has been a known problem. Since the tax evasion law was incorporated 1980, it has been sharply criticized. Some consider that the law does not fulfill the requirement of security and predictability when it comes to taxation.

After a case law examination, one can easily see that it is very complicated and impossible to come to a certain conclusion when it comes to the definition of tax evasion. This is caused by many factors. One factor is the lack of explanation in the judgments, another explanation is the limited numbers of cases where the tax evasion law has been applied.
The first three requirements do not usually cause any problems with the application of the law. The last requirement, the purpose requirement, is the most debated and also the most complicated requirement. There are some cases where the tax evasion law always is applicable and some when it is never applicable.

The law is very vaguely written, this means that a lot of the responsibility to comply with different kinds of requirements, as the legal security, the predictability and the effectiveness is being given to the applicator of the law. It is primarily the responsibility of the legislator to ensure that these kinds of requirements are being fulfilled, but on the other hand it is impossible to create a law where all different kinds of tax evasions are being covered. Therefore, in order to increase the predictability, the legal security and the effectiveness, the applicator of the law needs to state the grounds of their judgments and conduct discussions about the requirements more frequently. (Less)
Abstract (Swedish)
Skatteflykt är inget nytt fenomen, det har troligtvis funnits så länge det har funnits en skatt att betala. Lagstiftaren har under alla år arbetat för att förhindra sådana skatteflyktstransaktioner. Till följd av skatteflyktslagens införande riktades kritik mot lagens andra paragraf som hävdades vara mycket vagt utformad och riskerade leda till en rättsosäker och oförutsebar beskattning.
Efter en genomgång av skatteflyktsrättsfall går det att konstatera att det är omöjligt att dra en klar gräns för vad som i skatteflyktslagens mening är att betrakta som skatteflykt. Dels för att domarna i många fall är mycket dåligt motiverade, dels för att det finns begränsat med rättspraxis där lagen faktiskt har tillämpats. Dock går det att se vissa... (More)
Skatteflykt är inget nytt fenomen, det har troligtvis funnits så länge det har funnits en skatt att betala. Lagstiftaren har under alla år arbetat för att förhindra sådana skatteflyktstransaktioner. Till följd av skatteflyktslagens införande riktades kritik mot lagens andra paragraf som hävdades vara mycket vagt utformad och riskerade leda till en rättsosäker och oförutsebar beskattning.
Efter en genomgång av skatteflyktsrättsfall går det att konstatera att det är omöjligt att dra en klar gräns för vad som i skatteflyktslagens mening är att betrakta som skatteflykt. Dels för att domarna i många fall är mycket dåligt motiverade, dels för att det finns begränsat med rättspraxis där lagen faktiskt har tillämpats. Dock går det att se vissa tendenser i lagens tillämplighet. De tre första rekvisiten tycks inte ge upphov till några större tolkningssvårigheter. Det är snarare det sista rekvisitet om lagstiftningens syfte som leder till att instanserna blir oense i sina domar. Vid en analys av praxis framgår att detta rekvisit är det som oftast inte varit uppfyllt när lagen inte ansetts tillämplig. Vid bedömningen av detta rekvisit går att utläsa från de refererade rättsfallen att ledning oftast hämtas från förarbeten, både vad gäller den regel som kringgåtts och mer allmänna regler. En annan vanlig metod som använts är undersöka huruvida en viss transaktion kan anses ha varit avsedd och förutsedd från lagstiftarens sida. Att ett område har genomgått lagändringar och detaljreglerats har i flera mål medfört att ett förfarande som inte har kommenterats i förarbetena ändå inte har ansetts vara oförutsett av lagstiftaren.
Till följd av lagstiftarens sätt att formulera paragrafen har mycket ansvar för att uppfylla kraven på rättssäkerhet, förutsebarhet samt effektivitet förts över på rättstillämparen. I första hand är det lagstiftarens uppgift att se till att formulera lagtexten så att den går i linje med dessa krav. Men med tanke på det stora antalet olika skatteflyktsförfarandena är det omöjligt för lagstiftaren att täcka alla dessa. Mot bakgrund av detta ligger det i rättstillämparens uppgift att se till att motivera domarna i den utsträckning att kraven uppfylls. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cereberg, Dina LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
skatterätt
language
Swedish
id
8908399
date added to LUP
2017-06-30 12:56:51
date last changed
2017-06-30 12:56:51
@misc{8908399,
 abstract   = {Skatteflykt är inget nytt fenomen, det har troligtvis funnits så länge det har funnits en skatt att betala. Lagstiftaren har under alla år arbetat för att förhindra sådana skatteflyktstransaktioner. Till följd av skatteflyktslagens införande riktades kritik mot lagens andra paragraf som hävdades vara mycket vagt utformad och riskerade leda till en rättsosäker och oförutsebar beskattning.
Efter en genomgång av skatteflyktsrättsfall går det att konstatera att det är omöjligt att dra en klar gräns för vad som i skatteflyktslagens mening är att betrakta som skatteflykt. Dels för att domarna i många fall är mycket dåligt motiverade, dels för att det finns begränsat med rättspraxis där lagen faktiskt har tillämpats. Dock går det att se vissa tendenser i lagens tillämplighet. De tre första rekvisiten tycks inte ge upphov till några större tolkningssvårigheter. Det är snarare det sista rekvisitet om lagstiftningens syfte som leder till att instanserna blir oense i sina domar. Vid en analys av praxis framgår att detta rekvisit är det som oftast inte varit uppfyllt när lagen inte ansetts tillämplig. Vid bedömningen av detta rekvisit går att utläsa från de refererade rättsfallen att ledning oftast hämtas från förarbeten, både vad gäller den regel som kringgåtts och mer allmänna regler. En annan vanlig metod som använts är undersöka huruvida en viss transaktion kan anses ha varit avsedd och förutsedd från lagstiftarens sida. Att ett område har genomgått lagändringar och detaljreglerats har i flera mål medfört att ett förfarande som inte har kommenterats i förarbetena ändå inte har ansetts vara oförutsett av lagstiftaren.
Till följd av lagstiftarens sätt att formulera paragrafen har mycket ansvar för att uppfylla kraven på rättssäkerhet, förutsebarhet samt effektivitet förts över på rättstillämparen. I första hand är det lagstiftarens uppgift att se till att formulera lagtexten så att den går i linje med dessa krav. Men med tanke på det stora antalet olika skatteflyktsförfarandena är det omöjligt för lagstiftaren att täcka alla dessa. Mot bakgrund av detta ligger det i rättstillämparens uppgift att se till att motivera domarna i den utsträckning att kraven uppfylls.},
 author    = {Cereberg, Dina},
 keyword   = {skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skatteflyktslagen- En studie av generalklausulen},
 year     = {2017},
}