Advanced

Att straffbelägga det omöjliga - Om straffansvar för otjänliga försök enligt 23 kap. 1 § BrB

Ödman, Jens LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Genom att utgå från rättsdogmatisk metod ämnar uppsatsen till att undersöka hur otjänliga försök behandlas i svensk gällande rätt.

Utformningen av försöksbestämmelsen i 23 kap. 1 § första stycket innebär att straffansvar kan inträda vid samtliga försök som innebär fara för brottets fullbordan, men även vissa försök där faran varit utesluten, s.k. otjänliga försök. Detta om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Syftet med lagtextens utformning är att straffansvar ska följa på sådana försök som är värda att tas på allvar. Problematiskt är emellertid att lagtextens utformning inte ger någon vägledning för bedömandet av vad som är att betrakta som tillfälliga omständigheter. I doktrin har... (More)
Genom att utgå från rättsdogmatisk metod ämnar uppsatsen till att undersöka hur otjänliga försök behandlas i svensk gällande rätt.

Utformningen av försöksbestämmelsen i 23 kap. 1 § första stycket innebär att straffansvar kan inträda vid samtliga försök som innebär fara för brottets fullbordan, men även vissa försök där faran varit utesluten, s.k. otjänliga försök. Detta om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Syftet med lagtextens utformning är att straffansvar ska följa på sådana försök som är värda att tas på allvar. Problematiskt är emellertid att lagtextens utformning inte ger någon vägledning för bedömandet av vad som är att betrakta som tillfälliga omständigheter. I doktrin har olika uppfattningar gjorts gällande angående bedömningen av otjänliga försök. Domstolarna förefaller emellertid inte ha anslutit sig till någon av dessa uppfattningar.

Målsättningen med uppsatsen är att försöka belysa problematiken kring behandlingen av otjänliga försök och bedömningen av huruvida fara för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter.

Den bedömning som tillämpats av Högsta domstolen är slutligen inte helt lämplig. Resonemanget som tillämpats kan i teorin leda till en långtgående kriminalisering och tillgodoser inte heller lagtextens krav på att omständigheterna ska ha varit av tillfällig natur. För att tillgodose de principer som gör sig gällande i straffrätten hade det i framtiden varit önskvärt att bedömningen av tillfälliga omständigheter kompletterades med ytterligare en bedömning som tar utgångspunkt i lagtextens krav på att omständigheterna ska ha varit av just tillfällig natur. (Less)
Popular Abstract
By using legal dogmatic method, this thesis intends to examine the criminal liability of harmless attempted crimes in relation to Chapter 23 Article 1 in the Swedish Penal Code.

The article criminalises all attempts that mean a danger that the act would lead to the completion of the crime, but also some attempts where such danger is precluded, namely if such danger is precluded due to fortuitous circumstances. According to legislative history, the purpose of this formulation is to penalise attempted crimes that are worth to take seriously. The text of the law does not provide any further guidance of what is to be considered as fortuitous circumstances, which is problematic. Different opinions on the subject have been expressed in... (More)
By using legal dogmatic method, this thesis intends to examine the criminal liability of harmless attempted crimes in relation to Chapter 23 Article 1 in the Swedish Penal Code.

The article criminalises all attempts that mean a danger that the act would lead to the completion of the crime, but also some attempts where such danger is precluded, namely if such danger is precluded due to fortuitous circumstances. According to legislative history, the purpose of this formulation is to penalise attempted crimes that are worth to take seriously. The text of the law does not provide any further guidance of what is to be considered as fortuitous circumstances, which is problematic. Different opinions on the subject have been expressed in doctrine. Although, none of these opinions seem to have been fully embraced by the courts.

The objective of this thesis has been to illustrate the difficulties that are associated with harmless attempted crimes and the assessment of the necessary prerequisite that is the preclusion of the danger due to fortuitous circumstances.

Furthermore, the assessment of the necessary prerequisite used by the supreme court is not to be considered as suitable. The reasoning used by the court could theoretically lead to an extensive criminalisation. Additionally, it is uncertain whether the reasoning is in accordance with the text of the law. For the assessment to be in accordance with the principles of Swedish penal law, it would be adequate that the current assessment of the necessary prerequisite is complemented with an additional assessment, which takes its starting point in the text of the law and the fact that the circumstances are to be of fortuitous nature. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ödman, Jens LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Criminal law
language
Swedish
id
8908416
date added to LUP
2017-06-30 12:55:33
date last changed
2017-06-30 12:55:33
@misc{8908416,
 abstract   = {Genom att utgå från rättsdogmatisk metod ämnar uppsatsen till att undersöka hur otjänliga försök behandlas i svensk gällande rätt. 

Utformningen av försöksbestämmelsen i 23 kap. 1 § första stycket innebär att straffansvar kan inträda vid samtliga försök som innebär fara för brottets fullbordan, men även vissa försök där faran varit utesluten, s.k. otjänliga försök. Detta om faran för brottets fullbordan varit utesluten på grund av tillfälliga omständigheter. Syftet med lagtextens utformning är att straffansvar ska följa på sådana försök som är värda att tas på allvar. Problematiskt är emellertid att lagtextens utformning inte ger någon vägledning för bedömandet av vad som är att betrakta som tillfälliga omständigheter. I doktrin har olika uppfattningar gjorts gällande angående bedömningen av otjänliga försök. Domstolarna förefaller emellertid inte ha anslutit sig till någon av dessa uppfattningar. 

Målsättningen med uppsatsen är att försöka belysa problematiken kring behandlingen av otjänliga försök och bedömningen av huruvida fara för brottets fullbordan varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. 

Den bedömning som tillämpats av Högsta domstolen är slutligen inte helt lämplig. Resonemanget som tillämpats kan i teorin leda till en långtgående kriminalisering och tillgodoser inte heller lagtextens krav på att omständigheterna ska ha varit av tillfällig natur. För att tillgodose de principer som gör sig gällande i straffrätten hade det i framtiden varit önskvärt att bedömningen av tillfälliga omständigheter kompletterades med ytterligare en bedömning som tar utgångspunkt i lagtextens krav på att omständigheterna ska ha varit av just tillfällig natur.},
 author    = {Ödman, Jens},
 keyword   = {Straffrätt,Criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att straffbelägga det omöjliga - Om straffansvar för otjänliga försök enligt 23 kap. 1 § BrB},
 year     = {2017},
}