Advanced

Konkurrensfrämjande eller -hämmande? - Är beslut om uppdelning av upphandlingskontrakt överprövningsbart?

Lundeslöf, Terese LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Offentliga upphandlingar i Sverige omsätter uppskattningsvis 634 miljarder kronor per år och har således en stor påverkan på samhällsekonomin. Genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) infördes det för första gången en skyldighet för den upphandlande myndigheten att överväga och besluta om kontrakt ska tilldelas i separata delar eller genom ett samlat kontrakt. Beslutet är inte överprövningsbart enligt LOU eftersom det inte ansågs kunna underkastas administrativ eller rättslig kontroll. Syftet med LOU är att upphandlingsförfarandet ska vara konkurrensfrämjande och en grundläggande princip är likabehandlingsprincipen. När myndigheten fattar beslut om att inte dela upp ett kontrakt i separata delar, utesluts små och medelstora... (More)
Offentliga upphandlingar i Sverige omsätter uppskattningsvis 634 miljarder kronor per år och har således en stor påverkan på samhällsekonomin. Genom lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) infördes det för första gången en skyldighet för den upphandlande myndigheten att överväga och besluta om kontrakt ska tilldelas i separata delar eller genom ett samlat kontrakt. Beslutet är inte överprövningsbart enligt LOU eftersom det inte ansågs kunna underkastas administrativ eller rättslig kontroll. Syftet med LOU är att upphandlingsförfarandet ska vara konkurrensfrämjande och en grundläggande princip är likabehandlingsprincipen. När myndigheten fattar beslut om att inte dela upp ett kontrakt i separata delar, utesluts små och medelstora företag från upphandlingen. Då beaktas inte likabehandling och förfarandet blir konkurrenshämmande istället för konkurrensfrämjande. Europakonventionens reglering om rätt till domstolsprövning i art 6 omfattar civila rättigheter enligt inhemsk lagstiftning. Europadomstolen har dock fastslagit i Marti AG m.fl. mot Schweiz att ett upphandlingsförfarande inte innebär en rätt att tilldelas kontrakt och således faller förfarandet inte inom tillämpningsområdet för art 6 Europakonventionen. I EU:s regelverk stadgas att rätt till prövning föreligger vid varje åtgärd som den upphandlande myndigheten vidtar inom upphandlingsförfarandet. Uppdelningsbeslutet har av författaren inte ansetts falla in under prövningsrätten efter en jämförelse med de beslut som behandlats av EU-domstolen i avgörandena HI mot Österrike och Stadt Halle och RPL mot Tyskland resulterade i att uppdelningsbeslutet inte kunde likställas med de besluten. Uppsatsens slutsats var att den svenska regleringen är förenlig med både Europakonventionen och EU-rätten. LOU:s reglering ansågs dock vara oförenlig med syftet med LOU och likabehandlingsprincipen. (Less)
Abstract
The turnover of public procurement is approximately 634 billion SEK a year and thus has a large impact on the national economy. The Swedish enactment of public procurement (lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU) introduced a new obligation for the contracting authorities. They have now a duty to consider the appropriateness of dividing contracts into lots. According to LOU the contracting authority’s decision cannot be a subject to administrative or judicial supervision. The purpose of LOU is that the procurement process should be competitive and a fundamental principle is the principle of equal treatment. When the authority decides not to split a contract into lots, small-scale enterprises will be excluded from the procurement.... (More)
The turnover of public procurement is approximately 634 billion SEK a year and thus has a large impact on the national economy. The Swedish enactment of public procurement (lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU) introduced a new obligation for the contracting authorities. They have now a duty to consider the appropriateness of dividing contracts into lots. According to LOU the contracting authority’s decision cannot be a subject to administrative or judicial supervision. The purpose of LOU is that the procurement process should be competitive and a fundamental principle is the principle of equal treatment. When the authority decides not to split a contract into lots, small-scale enterprises will be excluded from the procurement. The equal treatment is not taken into account and the public procurement becomes anti-competitive rather than competitive. Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) rules the right to access the court, which includes civil rights under domestic law. An important case from the European Court of Human Rights is Marti AG and others v. Switzerland in which the court ruled that article 6 is not applicable on public procurement because itself does not constitute a right to be awarded contracts. EU-law states an obligation for the Member States to ensure a procedure of reviewing of decisions by the contracting authorities. The decision to divide a contract is, however, not equated with the decisions in HI v. Austria and Stadt Halle and RPL v. Germany, which the European Court of Justice has judged is within the scope of the obligation to ensure a procedure of reviewing. The study reaches the conclusion that LOU is consistent with ECHR and EU-law. LOU is, however, considered incompatible with the purpose of the LOU and the principle of equal treatment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundeslöf, Terese LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensrätt, Offentlig upphandling, Överprövning
language
Swedish
id
8908426
date added to LUP
2017-06-30 12:55:16
date last changed
2017-06-30 12:55:16
@misc{8908426,
 abstract   = {The turnover of public procurement is approximately 634 billion SEK a year and thus has a large impact on the national economy. The Swedish enactment of public procurement (lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU) introduced a new obligation for the contracting authorities. They have now a duty to consider the appropriateness of dividing contracts into lots. According to LOU the contracting authority’s decision cannot be a subject to administrative or judicial supervision. The purpose of LOU is that the procurement process should be competitive and a fundamental principle is the principle of equal treatment. When the authority decides not to split a contract into lots, small-scale enterprises will be excluded from the procurement. The equal treatment is not taken into account and the public procurement becomes anti-competitive rather than competitive. Article 6 of the European Convention on Human Rights (ECHR) rules the right to access the court, which includes civil rights under domestic law. An important case from the European Court of Human Rights is Marti AG and others v. Switzerland in which the court ruled that article 6 is not applicable on public procurement because itself does not constitute a right to be awarded contracts. EU-law states an obligation for the Member States to ensure a procedure of reviewing of decisions by the contracting authorities. The decision to divide a contract is, however, not equated with the decisions in HI v. Austria and Stadt Halle and RPL v. Germany, which the European Court of Justice has judged is within the scope of the obligation to ensure a procedure of reviewing. The study reaches the conclusion that LOU is consistent with ECHR and EU-law. LOU is, however, considered incompatible with the purpose of the LOU and the principle of equal treatment.},
 author    = {Lundeslöf, Terese},
 keyword   = {Konkurrensrätt,Offentlig upphandling,Överprövning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konkurrensfrämjande eller -hämmande? - Är beslut om uppdelning av upphandlingskontrakt överprövningsbart?},
 year     = {2017},
}