Advanced

Sätta kommunen på kartan - Kommunal turistverksamhet ur ett konkurrensperspektiv

Kärrman, Johanna LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Tourism is an important and growing part of the Swedish economy, and has long been of interest to municipalities to be involved in. Throughout municipal law, the general legal stance is that municipalities should not operate or interfere with business and the regular market. That is based on the notion that the public sector should not compete with companies, but also because of other factors such as the municipality constitutional principles advocating that no municipal citizen should be treated in favor of another one in the same situation, and the economical principle that the municipality should not yield profit. However, the tourism industry has for long been considered to fall within municipal competence, and thus gives the legal... (More)
Tourism is an important and growing part of the Swedish economy, and has long been of interest to municipalities to be involved in. Throughout municipal law, the general legal stance is that municipalities should not operate or interfere with business and the regular market. That is based on the notion that the public sector should not compete with companies, but also because of other factors such as the municipality constitutional principles advocating that no municipal citizen should be treated in favor of another one in the same situation, and the economical principle that the municipality should not yield profit. However, the tourism industry has for long been considered to fall within municipal competence, and thus gives the legal opportunity to build or invest in tourist facilities, often meaning hotels. That is often considered as a conflict of interest for existing companies acting in the same market. Competition law sets rules to the market participants by prohibiting abuse of dominant position, cartels and anti-competitive agreements. The rules apply also to municipalities when they act as or in the form of companies, but do not apply to authority decisions. This creates a grey zone where democratic decisions on tourism issues often promises the business favorable government decisions. The competition law uses the term “relevant market”, which compares the legal subject to comparable subjects. This is a major legal conflict, where the municipality is not allowed to act if the current companies are already providing the market with a comparable subject – where the municipality and not the market decides the subject, leaving companies with little use of competition law. (Less)
Abstract (Swedish)
Turism är en viktig och växande del av den svenska ekonomin, och har länge varit av intresse för kommuner att vara involverade i. Uppsatsen syftar till att belysa den konkurrensrättsliga aspekten av turistverksamhet som är finansierad av kommunala medel. Genomgående i den kommunala rätten är den generella hållningen att kommuner inte bör verka inom näringslivet, vilket bland annat grundar sig i uppfattningen att det allmänna inte ska konkurrera med företag, men också till följd av andra faktorer som de kommunalrättsliga ekonomiska principer som förespråkar försiktighet och långsiktighet. Turistnäringen har dock genom speciallag sedan länge ansetts falla inom den kommunala kompetensen, och därmed uppstår en intressekonflikt för de... (More)
Turism är en viktig och växande del av den svenska ekonomin, och har länge varit av intresse för kommuner att vara involverade i. Uppsatsen syftar till att belysa den konkurrensrättsliga aspekten av turistverksamhet som är finansierad av kommunala medel. Genomgående i den kommunala rätten är den generella hållningen att kommuner inte bör verka inom näringslivet, vilket bland annat grundar sig i uppfattningen att det allmänna inte ska konkurrera med företag, men också till följd av andra faktorer som de kommunalrättsliga ekonomiska principer som förespråkar försiktighet och långsiktighet. Turistnäringen har dock genom speciallag sedan länge ansetts falla inom den kommunala kompetensen, och därmed uppstår en intressekonflikt för de befintliga näringsidkare som agerar på samma marknad. Konkurrensrätten sätter upp begränsningar för marknadsaktörer, genom att förbjuda missbruk av dominerande ställning och konkurrensbegränsande avtal. Reglerna är tillämpliga också för kommuner när de agerar som eller i form av företag, men gäller inte vid myndighetsbeslut. Man kan genom uppkomna rättsfall se en tydlig gråzon när demokratiskt fattade beslut om engagemang turistanläggningar leder till löfte om för verksamheten gynnsamma och nödvändiga myndighetsbeslut. Dessa faller utanför Konkurrensrätten och verkar inte heller med framgång kunna överklagas genom kommunalbesvär. Inom konkurrensrätten används begreppet ”relevant marknad”, som sätter objektet för prövning i relation till andra jämförbara objekt. Kommunen är inte tillåtna att agera om den befintliga marknaden redan tillhandahåller ett jämförbart objekt. Det innebär att befintliga näringsidkare sällan kan ha nytta av Konkurrensrättens regler, eftersom det är kommunen och inte marknaden som ställer krav på den tänkta turistanläggningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kärrman, Johanna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
turistanläggningar, konkurrensrätt, kommunalrätt
language
Swedish
id
8908436
date added to LUP
2017-09-18 10:37:59
date last changed
2017-09-18 10:37:59
@misc{8908436,
 abstract   = {Tourism is an important and growing part of the Swedish economy, and has long been of interest to municipalities to be involved in. Throughout municipal law, the general legal stance is that municipalities should not operate or interfere with business and the regular market. That is based on the notion that the public sector should not compete with companies, but also because of other factors such as the municipality constitutional principles advocating that no municipal citizen should be treated in favor of another one in the same situation, and the economical principle that the municipality should not yield profit. However, the tourism industry has for long been considered to fall within municipal competence, and thus gives the legal opportunity to build or invest in tourist facilities, often meaning hotels. That is often considered as a conflict of interest for existing companies acting in the same market. Competition law sets rules to the market participants by prohibiting abuse of dominant position, cartels and anti-competitive agreements. The rules apply also to municipalities when they act as or in the form of companies, but do not apply to authority decisions. This creates a grey zone where democratic decisions on tourism issues often promises the business favorable government decisions. The competition law uses the term “relevant market”, which compares the legal subject to comparable subjects. This is a major legal conflict, where the municipality is not allowed to act if the current companies are already providing the market with a comparable subject – where the municipality and not the market decides the subject, leaving companies with little use of competition law.},
 author    = {Kärrman, Johanna},
 keyword   = {turistanläggningar,konkurrensrätt,kommunalrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sätta kommunen på kartan - Kommunal turistverksamhet ur ett konkurrensperspektiv},
 year     = {2017},
}