Advanced

Havets rättvisa - Straffrättslig jurisdiktion på internationellt vatten

Lindström, Karl LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
A legal analysis method has been used to study if a Swedish citizen, in theory, can avoid judgement by committing a murder aboard an unregistered vessel that is sailing on international waters. The studied material includes maritime and criminal law literature, treaties and codifications, and cases regarding jurisdiction over vessels.
 
A state needs a jurisdictional nexus to either the crime subject or the crime object to establish jurisdiction over a crime. Such a jurisdictional nexus can be based upon where the crime was committed, the nationality of the perpetrator, the nationality of the victim or the nature of the offence.
 
A vessel sailing on international water should be registered by a national maritime authority. Any state... (More)
A legal analysis method has been used to study if a Swedish citizen, in theory, can avoid judgement by committing a murder aboard an unregistered vessel that is sailing on international waters. The studied material includes maritime and criminal law literature, treaties and codifications, and cases regarding jurisdiction over vessels.
 
A state needs a jurisdictional nexus to either the crime subject or the crime object to establish jurisdiction over a crime. Such a jurisdictional nexus can be based upon where the crime was committed, the nationality of the perpetrator, the nationality of the victim or the nature of the offence.
 
A vessel sailing on international water should be registered by a national maritime authority. Any state is free to apply its jurisdiction over an unregistered vessel, without any objections from another state, if a jurisdictional nexus can be established.
 
Sweden will not claim jurisdiction via the territorial or flag state principle since the crime was committed on an unregistered vessel on international waters. Jurisdiction can be established due to the nationality principle since the perpetrator is a Swedish citizen. Another state might have jurisdiction over the crime as well depending on the nationality of the victim.

A Swedish perpetrator can therefore not avoid prosecution by committing it on an unregistered vessel on international waters. (Less)
Abstract (Swedish)
En rättsanalytisk metod har använts för att utreda huruvida en svensk medborgare, teoretiskt sett, kan undgå straff genom att begå mord ombord på ett oregistrerat fartyg vilket befinner sig på internationellt vatten. Det material som har studerats inkluderar litteratur, traktat och kodifieringar med inriktning mot internationell straffrätt och havsrätt samt rättsfall angående jurisdiktion över fartyg.

För att en stat ska ha jurisdiktion över ett brott krävs en anknytningsprincip till antingen brottssubjektet eller brottsobjektet. En sådan anknytningsprincip kan grundas på vart brottet ägt rum, vem som utförde brottet, vem som drabbades av brottet eller brottets art. Ett fartyg som seglar på internationellt vatten ska vara registrerat i... (More)
En rättsanalytisk metod har använts för att utreda huruvida en svensk medborgare, teoretiskt sett, kan undgå straff genom att begå mord ombord på ett oregistrerat fartyg vilket befinner sig på internationellt vatten. Det material som har studerats inkluderar litteratur, traktat och kodifieringar med inriktning mot internationell straffrätt och havsrätt samt rättsfall angående jurisdiktion över fartyg.

För att en stat ska ha jurisdiktion över ett brott krävs en anknytningsprincip till antingen brottssubjektet eller brottsobjektet. En sådan anknytningsprincip kan grundas på vart brottet ägt rum, vem som utförde brottet, vem som drabbades av brottet eller brottets art. Ett fartyg som seglar på internationellt vatten ska vara registrerat i en stat. Skulle det istället vara oregistrerat så kan vilken stat som helst utöva jurisdiktion över fartyget utan att andra stater har klagorätt, så länge en anknytningsprincip finns.

Sverige kan inte åberopa jurisdiktion via territorial- eller flaggprincipen då brottet skett på oregistrerat fartyg på internationellt vatten, men eftersom brottssubjektet i detta fall har svenskt medborgarskap kan jurisdiktion åberopas med hjälp av den aktiva personalitetsprincipen. Beroende på brottsobjektets nationalitet kan även en annan stat anse sig ha jurisdiktion över brottet. Ett brottssubjekt kan därför inte undgå lagföring genom att utföra mordet på ett oregistrerat fartyg på internationellt vatten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Karl LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Criminal law, maritime law, international jurisdiction
language
Swedish
id
8908456
date added to LUP
2017-06-30 13:32:09
date last changed
2017-06-30 13:32:09
@misc{8908456,
 abstract   = {A legal analysis method has been used to study if a Swedish citizen, in theory, can avoid judgement by committing a murder aboard an unregistered vessel that is sailing on international waters. The studied material includes maritime and criminal law literature, treaties and codifications, and cases regarding jurisdiction over vessels.
 
A state needs a jurisdictional nexus to either the crime subject or the crime object to establish jurisdiction over a crime. Such a jurisdictional nexus can be based upon where the crime was committed, the nationality of the perpetrator, the nationality of the victim or the nature of the offence. 
 
A vessel sailing on international water should be registered by a national maritime authority. Any state is free to apply its jurisdiction over an unregistered vessel, without any objections from another state, if a jurisdictional nexus can be established.
 
Sweden will not claim jurisdiction via the territorial or flag state principle since the crime was committed on an unregistered vessel on international waters. Jurisdiction can be established due to the nationality principle since the perpetrator is a Swedish citizen. Another state might have jurisdiction over the crime as well depending on the nationality of the victim.

A Swedish perpetrator can therefore not avoid prosecution by committing it on an unregistered vessel on international waters.},
 author    = {Lindström, Karl},
 keyword   = {Criminal law,maritime law,international jurisdiction},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Havets rättvisa - Straffrättslig jurisdiktion på internationellt vatten},
 year     = {2017},
}