Advanced

I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys

Ramberg, Sara LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. Åklagare publicerade därför ett policydokument, med målsättningar för hur dennes arbete skulle blir mer effektivt vad gällde att åtala och fälla ansvariga för sexualbrott i väpnade konflikter.

Det skulle dröja fram till 2016 innan ICC för första gången dömde en person till individuellt straffansvar för folkrättsbrott som dennes trupper begått i samband med en konflikt. Domen har varit hett efterlängtad och är ett... (More)
Sexualbrott i väpnade konflikter har sedan 1990-talet varit ett ämne högt upp på den folkrättsliga tapeten. I och med grundandet av ICC var förväntningarna höga för att straffriheten för sådana brott skulle minska. Resultaten kom dock inte så snabbt som många hoppats, vilket föranledde skarp kritik mot Åklagarens arbete. Åklagare publicerade därför ett policydokument, med målsättningar för hur dennes arbete skulle blir mer effektivt vad gällde att åtala och fälla ansvariga för sexualbrott i väpnade konflikter.

Det skulle dröja fram till 2016 innan ICC för första gången dömde en person till individuellt straffansvar för folkrättsbrott som dennes trupper begått i samband med en konflikt. Domen har varit hett efterlängtad och är ett frekvent artikelmaterial bland feministiska rättsvetare. Rättslägset är rykande färskt och dess implikationer tål därför att närmare examineras.

Uppsatsens syfte är att utreda vilket skydd kvinnor har mot våldtäkt i väpnade konflikter, i förhållande uttalade målsättningar. Utifrån en feministisk diskursanalys analyseras det nya rättsfallet för att se hur ICC beaktat eventuella målsättningar och vad som har potential att bli bättre.

Uppsatsen kommer att argumentera för att ambitionerna är bra, att mycket har hänt men att utvecklingen inte räcker hela vägen för att på ett adekvat sätt tillse att kvinnor åtnjuter ett gott nog rättsligt skydd mot sexualbrott i väpnade konflikter. (Less)
Abstract
Since the 1990’s, sexual crimes have been a hot topic in international crime law. With the foundation of the ICC, grand expectations were raised regarding the possibilities of ending impunity for sexual crimes. The results were, however, not immediate. The delay brought about criticism against the work of the Prosecutor. Therefore, the Prosecutor published a policy paper, which set out the Prosecutor’s ambition regarding gender sensitive approaches and efficiency in investigations and prosecutions of people allegedly responsible of sexual crimes in armed conflicts.

It was not until 2016 the ICC found a person guilty for international sexual crimes, committed by their soldiers within the context of an armed conflict. The judgement was... (More)
Since the 1990’s, sexual crimes have been a hot topic in international crime law. With the foundation of the ICC, grand expectations were raised regarding the possibilities of ending impunity for sexual crimes. The results were, however, not immediate. The delay brought about criticism against the work of the Prosecutor. Therefore, the Prosecutor published a policy paper, which set out the Prosecutor’s ambition regarding gender sensitive approaches and efficiency in investigations and prosecutions of people allegedly responsible of sexual crimes in armed conflicts.

It was not until 2016 the ICC found a person guilty for international sexual crimes, committed by their soldiers within the context of an armed conflict. The judgement was eagerly awaited and is now a frequent article subject for feminist legal scholars. Thus, jurisprudence is brand new and a closer examination of its implications is called for.

The purpose of this essay is to find out what legal protection under international law against sexual violence and rape is guaranteed for women. The case is analysed from a feminist discourse analysis point of view, aiming to cast light upon how the ICC have regarded potential ambitions in relation to sexual crimes in armed conflicts, and if there is need for improvement.

The essay will argue that the ambitions laid out in the Prosecutor’s policy paper are significant, that the legal protection of women have developed, but it is not enough to adequately ensure sufficient legal protection from sex crimes and rape in armed conflicts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ramberg, Sara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ICC, Feministisk analys, Väpnade konflikter, Våldtäkt, Sexualbrott, Internationell straffrätt, Folkrätt
language
Swedish
id
8908466
date added to LUP
2017-06-30 13:31:23
date last changed
2017-06-30 13:31:23
@misc{8908466,
 abstract   = {Since the 1990’s, sexual crimes have been a hot topic in international crime law. With the foundation of the ICC, grand expectations were raised regarding the possibilities of ending impunity for sexual crimes. The results were, however, not immediate. The delay brought about criticism against the work of the Prosecutor. Therefore, the Prosecutor published a policy paper, which set out the Prosecutor’s ambition regarding gender sensitive approaches and efficiency in investigations and prosecutions of people allegedly responsible of sexual crimes in armed conflicts. 

It was not until 2016 the ICC found a person guilty for international sexual crimes, committed by their soldiers within the context of an armed conflict. The judgement was eagerly awaited and is now a frequent article subject for feminist legal scholars. Thus, jurisprudence is brand new and a closer examination of its implications is called for.

The purpose of this essay is to find out what legal protection under international law against sexual violence and rape is guaranteed for women. The case is analysed from a feminist discourse analysis point of view, aiming to cast light upon how the ICC have regarded potential ambitions in relation to sexual crimes in armed conflicts, and if there is need for improvement. 

The essay will argue that the ambitions laid out in the Prosecutor’s policy paper are significant, that the legal protection of women have developed, but it is not enough to adequately ensure sufficient legal protection from sex crimes and rape in armed conflicts.},
 author    = {Ramberg, Sara},
 keyword   = {ICC,Feministisk analys,Väpnade konflikter,Våldtäkt,Sexualbrott,Internationell straffrätt,Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I krig är allt tillåtet? - Sexuellt våld och våldtäkt i väpnade konflikter - en feministisk analys},
 year     = {2017},
}