Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Responsibility to Protect in Libya and Syria - The future of international law or an abuse of power?

Kjellberg, Henna LU (2017) LAGF03 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
The Responsibility to Protect, or “R2P”, is a principle that has generated heated debate since its introduction in a report by the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001. Having received an enthusiastic response from member states at the World Summit Outcome in 2005, the United Nations seemed to move into a new era of protecting humanitarian values; that of acting to protect the citizens of states when the states themselves proved unwilling or unable to do so. However, the practical application of R2P has raised questions about its meaning and normativity.

This essay explores the meaning and use of R2P in regards to two situations: The Libyan uprising and Syrian Civil War of 2011. The essay... (More)
The Responsibility to Protect, or “R2P”, is a principle that has generated heated debate since its introduction in a report by the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) in 2001. Having received an enthusiastic response from member states at the World Summit Outcome in 2005, the United Nations seemed to move into a new era of protecting humanitarian values; that of acting to protect the citizens of states when the states themselves proved unwilling or unable to do so. However, the practical application of R2P has raised questions about its meaning and normativity.

This essay explores the meaning and use of R2P in regards to two situations: The Libyan uprising and Syrian Civil War of 2011. The essay departs from the mainstream ways of understanding R2P, studying the reasons for inaction and action by the international community in Libya and Syria from a postcolonial perspective. The essay also incorporates the understanding of R2P as a guarantor of political authority, and as such, as a tool to authorize humanitarian intervention into its perspective. Having outlined each countries’ historical context, the reasons for action and inaction from the international community are then analyzed by conducting a methodological comparison with the main features of postcolonial theory.

The investigation demonstrated that the use – and lack of use – of R2P in regards to Syria and Libya have strong connections to postcolonial features: the notion of statehood; the imperialist view of the target state as the primitive, uncivilized ‘Other’; the socioeconomic condition and the relationship with the West and influential powers within the international community. As a result of the investigation, questions are raised about R2P as a potential instrument for an abuse of power, or whether the notion still has potential to become a future norm of international law. (Less)
Abstract (Swedish)
Skyldigheten att skydda, eller “R2P”, är en princip som har skapat vild debatt sedan den först introducerades av the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) år 2001. Efter den positiva respons begreppet fick av FN:s medlemsstater under the World Summit Outcome 2005 verkade det som att FN rörde sig mot en ny tidsperiod, där arbetet för mänskliga rättigheter även skulle innefatta en skyldighet att skydda befolkningen i stater som visade sig ovilliga eller inkapabla att göra det själva. Den praktiska tillämpningen av R2P har däremot visat på det motsatta, vilket har väckt frågor kring begreppets egentliga innebörd och huruvida den utgör en folkrättslig norm eller inte.

Denna uppsats har till syfte att... (More)
Skyldigheten att skydda, eller “R2P”, är en princip som har skapat vild debatt sedan den först introducerades av the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) år 2001. Efter den positiva respons begreppet fick av FN:s medlemsstater under the World Summit Outcome 2005 verkade det som att FN rörde sig mot en ny tidsperiod, där arbetet för mänskliga rättigheter även skulle innefatta en skyldighet att skydda befolkningen i stater som visade sig ovilliga eller inkapabla att göra det själva. Den praktiska tillämpningen av R2P har däremot visat på det motsatta, vilket har väckt frågor kring begreppets egentliga innebörd och huruvida den utgör en folkrättslig norm eller inte.

Denna uppsats har till syfte att utforska R2P:s innebörd och tillämpning genom att jämföra dess användning i två situationer nämligen inbördeskrigen i Libyen och Syrien under den arabiska våren 2011. Uppsatsen avviker till viss mån från huvudtolkningarna av R2P genom att utforska det internationella samfundets reaktion i fallen Syrien och Libyen från ett postkolonialt perspektiv. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen inkorporerar även Anne Orford:s teori om R2P:s användning som en garant för politisk auktoritet, och därmed ett verktyg för att legitimera humanitära interventioner.

Efter en kort historisk kontext av Libyen och Syrien behandlar uppsatsen skälen till agerande och icke-agerande från det internationella samfundet i respektive land. Analysen genomförs genom att metodiskt jämföra skälen till agerande och icke-agerande med huvuddragen inom postkolonial teori.

Uppsatsen visar på att användningen av R2P – och bristen därav – i relation till Syrien och Libyen har starka kopplingar till postkolonial teori: uppfattningen av statsbegreppet; den imperialistiska synen på interventionsstaten som den primitive, ociviliserade ’Andre’; de sociala- och ekonomiska förutsättningarna samt relationen till Väst och stormakterna i det internationella samfundet. Uppsatsen har väckt funderingar om huruvida R2P fungerar som ett eventuellt redskap för maktmissbruk eller om begreppet fortfarande har potential att verka som en bindande folkrättslig norm i framtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellberg, Henna LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Public International Law, International Public Law R2P, Folkrätt, Responsibility to Protect, Libyen, Syrien, Humanitära interventioner
language
English
id
8908471
date added to LUP
2017-06-30 13:31:15
date last changed
2017-06-30 13:31:15
@misc{8908471,
 abstract   = {Skyldigheten att skydda, eller “R2P”, är en princip som har skapat vild debatt sedan den först introducerades av the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) år 2001. Efter den positiva respons begreppet fick av FN:s medlemsstater under the World Summit Outcome 2005 verkade det som att FN rörde sig mot en ny tidsperiod, där arbetet för mänskliga rättigheter även skulle innefatta en skyldighet att skydda befolkningen i stater som visade sig ovilliga eller inkapabla att göra det själva. Den praktiska tillämpningen av R2P har däremot visat på det motsatta, vilket har väckt frågor kring begreppets egentliga innebörd och huruvida den utgör en folkrättslig norm eller inte.

Denna uppsats har till syfte att utforska R2P:s innebörd och tillämpning genom att jämföra dess användning i två situationer nämligen inbördeskrigen i Libyen och Syrien under den arabiska våren 2011. Uppsatsen avviker till viss mån från huvudtolkningarna av R2P genom att utforska det internationella samfundets reaktion i fallen Syrien och Libyen från ett postkolonialt perspektiv. Det teoretiska perspektivet i uppsatsen inkorporerar även Anne Orford:s teori om R2P:s användning som en garant för politisk auktoritet, och därmed ett verktyg för att legitimera humanitära interventioner.

Efter en kort historisk kontext av Libyen och Syrien behandlar uppsatsen skälen till agerande och icke-agerande från det internationella samfundet i respektive land. Analysen genomförs genom att metodiskt jämföra skälen till agerande och icke-agerande med huvuddragen inom postkolonial teori.

Uppsatsen visar på att användningen av R2P – och bristen därav – i relation till Syrien och Libyen har starka kopplingar till postkolonial teori: uppfattningen av statsbegreppet; den imperialistiska synen på interventionsstaten som den primitive, ociviliserade ’Andre’; de sociala- och ekonomiska förutsättningarna samt relationen till Väst och stormakterna i det internationella samfundet. Uppsatsen har väckt funderingar om huruvida R2P fungerar som ett eventuellt redskap för maktmissbruk eller om begreppet fortfarande har potential att verka som en bindande folkrättslig norm i framtiden.},
 author    = {Kjellberg, Henna},
 keyword   = {Public International Law,International Public Law R2P,Folkrätt,Responsibility to Protect,Libyen,Syrien,Humanitära interventioner},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Responsibility to Protect in Libya and Syria - The future of international law or an abuse of power?},
 year     = {2017},
}