Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brottsutredningen vid våld i nära relationer

Westerberg, Julia LU (2017) LAGF03 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
A case of spousal homocide caused strong reactions last year. The case had previously been subject of criminal investigation, but was dropped when the victim no longer wanted to participate. Although partner violence is prioritized by the legal system, the crimes are difficult to investigate. The victims struggle in taking a stand against the violence which makes it difficult to perpetuate evidence. Understanding of the situation and actions of the victims are required in the criminal investigation, so that victims are motivated to continue participating. It is also important to ensure evidence in the initial stage of the criminal investigation, as women's inclination to participate decreases over time. Exemptions from the obligation to... (More)
A case of spousal homocide caused strong reactions last year. The case had previously been subject of criminal investigation, but was dropped when the victim no longer wanted to participate. Although partner violence is prioritized by the legal system, the crimes are difficult to investigate. The victims struggle in taking a stand against the violence which makes it difficult to perpetuate evidence. Understanding of the situation and actions of the victims are required in the criminal investigation, so that victims are motivated to continue participating. It is also important to ensure evidence in the initial stage of the criminal investigation, as women's inclination to participate decreases over time. Exemptions from the obligation to investigate cases of partner violence are few, and can only be made when the evidence is not sufficient for prosecution, as well as when it is clear that the crime can not be investigated. The prosecution is therefore highly dependent on the evidence. Even though prosecutors and police have guidelines for how these cases should be handled, a number of shortcomings are found in the investigations that complicates law enforcement. The criminal investigation should be considered insufficient when the police and prosecutors fail to carry out investigative measures required in cases of partner violence. If they have not completed their investigative obligation, it should also be considered wrong to refrain the investigation on grounds stating that the crime can not be investigated. It should also be noted that criminal investigations frequently are terminated when the victims no longer want to participate, which is not a uniform application of the law. It doesn’t comply with the rules for refraining from criminal investigation and prosecution - whether the evidence is sufficient or not should be considered in the individual case. It can be noted that the rule of law is lacking, and that the law enforcement fails to protect abused women. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett uppmärksammat fall av dödligt våld i nära relation väckte förra året starka reaktioner, då ärendet tidigare hade varit föremål för utredning, men lades ned till följd av att kvinnan inte längre ville medverka. Trots att relationsvåld betraktas som allvarligt och angeläget att motarbeta, verkar problemen för rättsväsendet att utreda brotten kvarstå. Det grundar sig till stor del i bevisningsproblematik som är hänförbar till de utsattas tveksamhet inför att medverka i utredningen. För att kunna lagföra relationsvåld krävs förståelse för de utsattas situation och agerande, så att deras behov kan tillgodoses och motivera dem att medverka i brottsutredningen. Av vikt är också att säkra bevisning i brottsutredningens initiala skede, eftersom... (More)
Ett uppmärksammat fall av dödligt våld i nära relation väckte förra året starka reaktioner, då ärendet tidigare hade varit föremål för utredning, men lades ned till följd av att kvinnan inte längre ville medverka. Trots att relationsvåld betraktas som allvarligt och angeläget att motarbeta, verkar problemen för rättsväsendet att utreda brotten kvarstå. Det grundar sig till stor del i bevisningsproblematik som är hänförbar till de utsattas tveksamhet inför att medverka i utredningen. För att kunna lagföra relationsvåld krävs förståelse för de utsattas situation och agerande, så att deras behov kan tillgodoses och motivera dem att medverka i brottsutredningen. Av vikt är också att säkra bevisning i brottsutredningens initiala skede, eftersom kvinnans benägenhet att medverka avtar med tiden. Utrymmet för att avstå från förundersökning och åtal i dessa ärenden är litet, och de undantag som tillämpas i praktiken hänför sig främst till att brott inte anses kunna utredas eller styrkas. Åtalet är därför starkt beroende av bevisningen. Trots att åklagare och polis har riktlinjer för hur ärendena ska hanteras, påträffas en rad brister i utredningsarbetet som försvårar lagföring. Utredningen bör inte anses vara tillräckligt omfattande när polis och åklagare underlåter att utföra utredningsåtgärder som krävs för uppklarning vid relationsvåld. Av detta följer att de brister i sin utredningsskyldighet. Har de inte fullföljt sin utredningsskyldighet, bör det också betraktas som oriktigt att lägga ned förundersökning med motiveringen att brottet inte går att utreda. Anmärkas bör även att brottsutredningar nästintill rutinmässigt läggs ned när den våldsutsatta inte längre vill medverka i utredningen. Rättstillämpningen blir då ojämn, eftersom avsteg görs från de möjligheter som finns för att avstå från brottsutredning och åtal. De kräver nämligen att en bedömning av huruvida bevisningen är tillräcklig görs i det enskilda fallet. Det kan konstateras att rättsskipningen brister och att de straffhot som uppställs för brotten vid våld i nära relation inte realiseras, samt att våldsutsatta kvinnor inte tillförsäkras rättstrygghet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westerberg, Julia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, criminal law, våld i nära relation, partner violence, åtalsplikt
language
Swedish
id
8908479
date added to LUP
2017-06-30 13:32:38
date last changed
2017-06-30 13:32:38
@misc{8908479,
 abstract   = {{A case of spousal homocide caused strong reactions last year. The case had previously been subject of criminal investigation, but was dropped when the victim no longer wanted to participate. Although partner violence is prioritized by the legal system, the crimes are difficult to investigate. The victims struggle in taking a stand against the violence which makes it difficult to perpetuate evidence. Understanding of the situation and actions of the victims are required in the criminal investigation, so that victims are motivated to continue participating. It is also important to ensure evidence in the initial stage of the criminal investigation, as women's inclination to participate decreases over time. Exemptions from the obligation to investigate cases of partner violence are few, and can only be made when the evidence is not sufficient for prosecution, as well as when it is clear that the crime can not be investigated. The prosecution is therefore highly dependent on the evidence. Even though prosecutors and police have guidelines for how these cases should be handled, a number of shortcomings are found in the investigations that complicates law enforcement. The criminal investigation should be considered insufficient when the police and prosecutors fail to carry out investigative measures required in cases of partner violence. If they have not completed their investigative obligation, it should also be considered wrong to refrain the investigation on grounds stating that the crime can not be investigated. It should also be noted that criminal investigations frequently are terminated when the victims no longer want to participate, which is not a uniform application of the law. It doesn’t comply with the rules for refraining from criminal investigation and prosecution - whether the evidence is sufficient or not should be considered in the individual case. It can be noted that the rule of law is lacking, and that the law enforcement fails to protect abused women.}},
 author    = {{Westerberg, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brottsutredningen vid våld i nära relationer}},
 year     = {{2017}},
}