Advanced

Undanröjande av skatteflykt i olika rättskulturer - Sverige och Australien

Nilsson, Marcus LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Skatteflykt är ett problem för alla länder med en någorlunda avancerad skattelagstiftning, och att komma till bukt med det är viktigt inte bara för att skydda skatteintäkterna, men också för att fortsatt garantera en hög tillit till systemet. Ett vanligt sätt för en stat att skydda sin skattebas mot skatteflykt är att införa en generalklausul mot skatteflykt. Så har både Sverige och Australien gjort. Den här uppsatsen undersöker likheter och skillnader mellan dessa länders generalklausuler, dels vad gäller den rent formella utformningen av klausulerna, och dels tillämpningen av dem.
Utformningen av skatteflyktsklausulerna och dess funktion rent lagtekniskt redogörs för och domstolarnas tillämpning redovisas med hjälp av ett urplock av... (More)
Skatteflykt är ett problem för alla länder med en någorlunda avancerad skattelagstiftning, och att komma till bukt med det är viktigt inte bara för att skydda skatteintäkterna, men också för att fortsatt garantera en hög tillit till systemet. Ett vanligt sätt för en stat att skydda sin skattebas mot skatteflykt är att införa en generalklausul mot skatteflykt. Så har både Sverige och Australien gjort. Den här uppsatsen undersöker likheter och skillnader mellan dessa länders generalklausuler, dels vad gäller den rent formella utformningen av klausulerna, och dels tillämpningen av dem.
Utformningen av skatteflyktsklausulerna och dess funktion rent lagtekniskt redogörs för och domstolarnas tillämpning redovisas med hjälp av ett urplock av prejudicerande rättsfall. De stora likheterna är mest ytliga så som att de har liknande rekvisit och fyller samma funktion i respektive skattelagstiftning. Skillnaderna är främst att den svenska generalklausulen är sparsamt utsmyckad, med endast ett fåtal meningar som reglering, och utan mycket vägledande hjälp från förarbetena, medan den australiensiska är desto mer utvecklad.
Tillämpningen har det gemensamt att det ofta landar i en subjektiv bedömning, trots att man försökt åstadkomma en objektiv metod från lagstiftarens sida. Skillnader i tillämpningen är att de svenska rättsfallen nästan uteslutande handlar om ett och samma rekvisit, medan den australiensiska regeln ger upphov till en variation av frågor för domstolen att svara på. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Marcus LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8908496
date added to LUP
2017-06-30 13:31:38
date last changed
2017-06-30 13:31:38
@misc{8908496,
 abstract   = {Skatteflykt är ett problem för alla länder med en någorlunda avancerad skattelagstiftning, och att komma till bukt med det är viktigt inte bara för att skydda skatteintäkterna, men också för att fortsatt garantera en hög tillit till systemet. Ett vanligt sätt för en stat att skydda sin skattebas mot skatteflykt är att införa en generalklausul mot skatteflykt. Så har både Sverige och Australien gjort. Den här uppsatsen undersöker likheter och skillnader mellan dessa länders generalklausuler, dels vad gäller den rent formella utformningen av klausulerna, och dels tillämpningen av dem.
Utformningen av skatteflyktsklausulerna och dess funktion rent lagtekniskt redogörs för och domstolarnas tillämpning redovisas med hjälp av ett urplock av prejudicerande rättsfall. De stora likheterna är mest ytliga så som att de har liknande rekvisit och fyller samma funktion i respektive skattelagstiftning. Skillnaderna är främst att den svenska generalklausulen är sparsamt utsmyckad, med endast ett fåtal meningar som reglering, och utan mycket vägledande hjälp från förarbetena, medan den australiensiska är desto mer utvecklad.
Tillämpningen har det gemensamt att det ofta landar i en subjektiv bedömning, trots att man försökt åstadkomma en objektiv metod från lagstiftarens sida. Skillnader i tillämpningen är att de svenska rättsfallen nästan uteslutande handlar om ett och samma rekvisit, medan den australiensiska regeln ger upphov till en variation av frågor för domstolen att svara på.},
 author    = {Nilsson, Marcus},
 keyword   = {Skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Undanröjande av skatteflykt i olika rättskulturer - Sverige och Australien},
 year     = {2017},
}