Advanced

Myndigheters datorprogram - Offentlighetsprincipen och upphovsrätten i konflikt

Svensson, André LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen utreder vad som rättsligt gäller för myndigheters datorprogram och om den nuvarande gällande rätten är tillfredsställande. Datorprogram är i lagens mening en offentlig handling och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en viktig svensk princip som syftar till att ge medborgarna insyn i den offentliga förvaltningen. Allmänheten har därför rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Mot allmänhetens intresse av att ta del myndigheters datorprogram står upphovsmannens intresse av en stark ensamrätt. Uppsatsen utreder i vilken utsträckning dessa två intressen har tillgodosetts av lagstiftaren. Med hjälp av förarbeten, lagstiftning, praxis och doktrin finner uppsatsen att... (More)
Uppsatsen utreder vad som rättsligt gäller för myndigheters datorprogram och om den nuvarande gällande rätten är tillfredsställande. Datorprogram är i lagens mening en offentlig handling och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en viktig svensk princip som syftar till att ge medborgarna insyn i den offentliga förvaltningen. Allmänheten har därför rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter. Mot allmänhetens intresse av att ta del myndigheters datorprogram står upphovsmannens intresse av en stark ensamrätt. Uppsatsen utreder i vilken utsträckning dessa två intressen har tillgodosetts av lagstiftaren. Med hjälp av förarbeten, lagstiftning, praxis och doktrin finner uppsatsen att datorprogram har ett stort skyddsintresse och att allmänhetens intresse av myndigheters datorprogram är lägre än för andra typer av handlingar. Trots detta så utgör den av lagstiftaren valda lösningen en väldigt stor inskränkning av det upphovsrättsliga skyddet samtidigt som den inte på ett effektivt sätt tillgodoser det allmännas intresse av insyn.

Slutligen kritiseras gällande rätt för att inte vara förenlig med de åtaganden som Sverige har på en internationell nivå. Ett förslag på hur en lösning som både ger ett bättre skydd för upphovsmannen och är av mer nytta för allmänheten presenteras. (Less)
Abstract
This paper examines the legal status of computer programs in the Swedish public sector and if the current established law is satisfactory. Per Swedish law, computer programs are public documents and thereby subject to the Swedish principle of public access to official records. The principle of public access to official records is a cornerstone of the Swedish legal system and allows citizens to take part of public documents at Swedish authorities. However, computer programs are also subject of copyright protection. This leads to a conflict between the interest of the copyright proprietor and the principle of public access to official records. Using legislative history, legislation, case law and literature the paper investigates how the... (More)
This paper examines the legal status of computer programs in the Swedish public sector and if the current established law is satisfactory. Per Swedish law, computer programs are public documents and thereby subject to the Swedish principle of public access to official records. The principle of public access to official records is a cornerstone of the Swedish legal system and allows citizens to take part of public documents at Swedish authorities. However, computer programs are also subject of copyright protection. This leads to a conflict between the interest of the copyright proprietor and the principle of public access to official records. Using legislative history, legislation, case law and literature the paper investigates how the legislator has met these interests. It is found that computer program has a particular need for solid protection in the copyright legislation. Meanwhile the value for the public of access to authorities’ computer programs is low in comparison to other public documents. Despite this, the current legislation constitutes a severe restriction of copyright which at the same time does not in an effective way satisfy the public’s interest of access to authorities’ computer programs.

The author criticizes the Swedish legislation for not being in conformity with their international legal obligations. An amendment is proposed which would offer the copyright proprietor a stronger protection while also allowing in a more satisfactory way the public to take part of authorities’ computer programs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, André LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
immaterialrätt, förmögenhetsrätt, förvaltningsrätt
language
Swedish
id
8908502
date added to LUP
2017-06-30 13:32:25
date last changed
2017-06-30 13:32:25
@misc{8908502,
 abstract   = {This paper examines the legal status of computer programs in the Swedish public sector and if the current established law is satisfactory. Per Swedish law, computer programs are public documents and thereby subject to the Swedish principle of public access to official records. The principle of public access to official records is a cornerstone of the Swedish legal system and allows citizens to take part of public documents at Swedish authorities. However, computer programs are also subject of copyright protection. This leads to a conflict between the interest of the copyright proprietor and the principle of public access to official records. Using legislative history, legislation, case law and literature the paper investigates how the legislator has met these interests. It is found that computer program has a particular need for solid protection in the copyright legislation. Meanwhile the value for the public of access to authorities’ computer programs is low in comparison to other public documents. Despite this, the current legislation constitutes a severe restriction of copyright which at the same time does not in an effective way satisfy the public’s interest of access to authorities’ computer programs. 

The author criticizes the Swedish legislation for not being in conformity with their international legal obligations. An amendment is proposed which would offer the copyright proprietor a stronger protection while also allowing in a more satisfactory way the public to take part of authorities’ computer programs.},
 author    = {Svensson, André},
 keyword   = {immaterialrätt,förmögenhetsrätt,förvaltningsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Myndigheters datorprogram - Offentlighetsprincipen och upphovsrätten i konflikt},
 year     = {2017},
}