Advanced

Förutsättningarna för förbudsföreläggande mot internetoperatörer

Johansson, Emil LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I februari 2017 mottog Bredbandsbolaget ett föreläggande om förbud avseende hemsidorna The Pirate Bay och Swefilmer. Under tre års tid måste Bredbandsbolaget nu blockera dessa hemsidor för deras kunder. Syftet med denna uppsats är därför att utreda gällande rätt för förbudsföreläggande mot internetoperatörer.

Den svenska bestämmelsen om förbudsföreläggande inom upphovsrätten tillkom genom införlivandet av Infosocdirektivet. Sverige valde då att byta ut ordalydelsen ”mellanhand” i direktivet mot ”medverka”. Denna utredning visar att begreppet medverka ska tolkas så att det får samma innebörd som mellanhand enligt EU:s rättspraxis. Resultatet blir då att internetoperatörer ska anses medverka till upphovsrättsintrång och således kan ett... (More)
I februari 2017 mottog Bredbandsbolaget ett föreläggande om förbud avseende hemsidorna The Pirate Bay och Swefilmer. Under tre års tid måste Bredbandsbolaget nu blockera dessa hemsidor för deras kunder. Syftet med denna uppsats är därför att utreda gällande rätt för förbudsföreläggande mot internetoperatörer.

Den svenska bestämmelsen om förbudsföreläggande inom upphovsrätten tillkom genom införlivandet av Infosocdirektivet. Sverige valde då att byta ut ordalydelsen ”mellanhand” i direktivet mot ”medverka”. Denna utredning visar att begreppet medverka ska tolkas så att det får samma innebörd som mellanhand enligt EU:s rättspraxis. Resultatet blir då att internetoperatörer ska anses medverka till upphovsrättsintrång och således kan ett förbudsföreläggande enligt upphovsrättslagen utfärdas mot internetoperatörer.

Att förbjuda hemsidor på internet är dock en mycket ingripande åtgärd som berör flera grundläggande fri- och rättigheter. Internetoperatörens näringsfrihet, internetanvändarens informationsfrihet och upphovsmannens rätt till immateriell egendom. Är det proportionellt att förbjuda en otillåten hemsida med hänsyn till dessa rättigheter? Utredningen visar att så länge som vissa kriterier är uppfyllda så är det rättsenligt att förbjuda otillåtna hemsidor på internet.

Slutsatsen blir därmed att med vissa begränsningar både får och kan förbudsförelägganden utfärdas mot internetoperatörer på rättighetshavares begäran. Avslutningsvis analyseras utredningens slutsats utifrån flera kritiska perspektiv. (Less)
Abstract
The ISP known as ‘Bredbandsbolaget’ received a prohibitory order in February 2017 regarding the illicit websites ‘The Pirate Bay’ and ‘Swefilmer’. For the duration of three years, Bredbandsbolaget are now required to block these websites for their customers. The purpose of this thesis is to research what the established law is regarding prohibitory orders issued at ISP’s.

The regulation on prohibitory orders of copyright law was added following the Swedish incorporation of the ‘Infosoc directive’. Sweden then chose to replace the word ‘intermediary’ within the directive with ‘contribute’ in the Swedish copyright law. This study shows that ‘contribute’ should be interpreted so that it holds the same meaning as ‘intermediary’ does under... (More)
The ISP known as ‘Bredbandsbolaget’ received a prohibitory order in February 2017 regarding the illicit websites ‘The Pirate Bay’ and ‘Swefilmer’. For the duration of three years, Bredbandsbolaget are now required to block these websites for their customers. The purpose of this thesis is to research what the established law is regarding prohibitory orders issued at ISP’s.

The regulation on prohibitory orders of copyright law was added following the Swedish incorporation of the ‘Infosoc directive’. Sweden then chose to replace the word ‘intermediary’ within the directive with ‘contribute’ in the Swedish copyright law. This study shows that ‘contribute’ should be interpreted so that it holds the same meaning as ‘intermediary’ does under EU precedent. The result is that ISP’s should be considered as contributors to breaches of copyright law and prohibitory orders may therefore be issued towards them.

However, blocking websites is a very invasive action that conflicts with several fundamental rights. The ISP’s freedom to conduct a business, the internet user’s right to receive information and the author’s right to intellectual property. Is it proportionally sound to block an illicit website, regarding these fundamental rights? The study shows that it is lawful to block illicit websites if a set of criteria are met.

The conclusion is that, following some restrictions, a prohibitory order both may and can be issued against an ISP on the request of the right holder. Lastly, the conclusion of the study is analyzed based on several critical perspectives. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Emil LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, immaterialrätt, IT-rätt, Internet, The Pirate Bay
language
Swedish
id
8908521
date added to LUP
2017-07-01 18:02:10
date last changed
2017-07-01 18:02:10
@misc{8908521,
 abstract   = {The ISP known as ‘Bredbandsbolaget’ received a prohibitory order in February 2017 regarding the illicit websites ‘The Pirate Bay’ and ‘Swefilmer’. For the duration of three years, Bredbandsbolaget are now required to block these websites for their customers. The purpose of this thesis is to research what the established law is regarding prohibitory orders issued at ISP’s. 

The regulation on prohibitory orders of copyright law was added following the Swedish incorporation of the ‘Infosoc directive’. Sweden then chose to replace the word ‘intermediary’ within the directive with ‘contribute’ in the Swedish copyright law. This study shows that ‘contribute’ should be interpreted so that it holds the same meaning as ‘intermediary’ does under EU precedent. The result is that ISP’s should be considered as contributors to breaches of copyright law and prohibitory orders may therefore be issued towards them.

However, blocking websites is a very invasive action that conflicts with several fundamental rights. The ISP’s freedom to conduct a business, the internet user’s right to receive information and the author’s right to intellectual property. Is it proportionally sound to block an illicit website, regarding these fundamental rights? The study shows that it is lawful to block illicit websites if a set of criteria are met. 

The conclusion is that, following some restrictions, a prohibitory order both may and can be issued against an ISP on the request of the right holder. Lastly, the conclusion of the study is analyzed based on several critical perspectives.},
 author    = {Johansson, Emil},
 keyword   = {EU-rätt,immaterialrätt,IT-rätt,Internet,The Pirate Bay},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förutsättningarna för förbudsföreläggande mot internetoperatörer},
 year     = {2017},
}