Advanced

Personlig eller sexuell integritet? - Om integritetskränkningar och det särskilt skyddsvärda i den sexuella integriteten ur ett feministiskt perspektiv

Larsson Riad, Molly LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
This essay focuses on personal and sexual integrity and how they, as two protective interests, are dealt with in the legislation process and in criminal law in general in today’s society. It especially focuses on the specific characteristics of sexual integrity and sexual crimes. The essay is based on a theory that sexual crimes are strongly connected to gender, power and sexuality where the victim usually is a woman and the offender a man. Therefore, the essay is written with a feminist perspective.

The essay builds on a number of Court cases showing that the current legislation is insufficient when it comes to the protection of women’s sexual integrity. The cases focus on situations in which a man, in some way, has violated a... (More)
This essay focuses on personal and sexual integrity and how they, as two protective interests, are dealt with in the legislation process and in criminal law in general in today’s society. It especially focuses on the specific characteristics of sexual integrity and sexual crimes. The essay is based on a theory that sexual crimes are strongly connected to gender, power and sexuality where the victim usually is a woman and the offender a man. Therefore, the essay is written with a feminist perspective.

The essay builds on a number of Court cases showing that the current legislation is insufficient when it comes to the protection of women’s sexual integrity. The cases focus on situations in which a man, in some way, has violated a woman’s integrity and when the deed is sexual or has a sexual purpose. On the basis of these cases, the legal debate on the subject will be studied, which includes a review of the crime sexual molestation.

Violations of people’s personal and sexual integrity are a current topic in today’s criminal law. This is mostly due to the fact that the evolution of technology has brought new ways to intrude upon people’s personal space. Molestations of all kinds are very common on social media for example. The study shows that the legislator is trying to find a way to cope with this new kind of crimes. When it comes to the society’s view on sexual assaults, it is possible to see a development in which the sexual assault no longer is the actual, physical assault but something abstract which attacks a person’s identity, honour and feelings.

Case studies and a review of the legislative history show that the crime of sexual molestation is difficult for the Court to interpret. There are different opinions on whether the sexual purpose of the offender is crucial for criminality or on what kind of deeds are sexual enough to be considered as a sexual molestation rather than a molestation in chapter four of the criminal code.

The conclusion of the essay shows that there is a problem with the fact that the sexist aspects, that exist in the Court cases presented, become invisible when treated as non-gender related attacks on the personal integrity. As a result, sexual molestations of that nature in all of these cases are not acknowledged by society and the law. It is, in a feminist perspective, essential that a behaviour that systematically objectifies, sexualises and violates women’s sexual integrity is treated as the sexual crimes they actually are. Sexual assaults are today much more than the physical molestation of the body and therefor it must be possible for the legislator to design the law in a way that protects and respects women’s sexual integrity. (Less)
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar den rättsliga hanteringen av personlig och sexuell integritet i dagens samhälle. Den utreder även det särskilt skyddsvärda i den sexuella integriteten. Uppsatsen grundar sig i en teori om att sexualbrott är starkt förknippade med kön, makt och sexualitet där offret oftast är en kvinna och gärningsmannen en man. Därför anlägger uppsatsen ett feministiskt perspektiv.

Uppsatsen tar avstamp i några fall som visar att det finns en lucka i lagstiftningen när kvinnor utsätts för integritetskränkande handlingar av män, där kränkningen är av sexuell karaktär eller gärningsmannens syfte varit sexuellt. Med utgångspunkt i dessa fall undersöks sedan hur det i den straffrättsliga debatten argumenteras kring de två... (More)
Uppsatsen behandlar den rättsliga hanteringen av personlig och sexuell integritet i dagens samhälle. Den utreder även det särskilt skyddsvärda i den sexuella integriteten. Uppsatsen grundar sig i en teori om att sexualbrott är starkt förknippade med kön, makt och sexualitet där offret oftast är en kvinna och gärningsmannen en man. Därför anlägger uppsatsen ett feministiskt perspektiv.

Uppsatsen tar avstamp i några fall som visar att det finns en lucka i lagstiftningen när kvinnor utsätts för integritetskränkande handlingar av män, där kränkningen är av sexuell karaktär eller gärningsmannens syfte varit sexuellt. Med utgångspunkt i dessa fall undersöks sedan hur det i den straffrättsliga debatten argumenteras kring de två skyddsintressena personlig och sexuell integritet, och hur de skiljer sig åt samt vad som krävs för att en handling ska kunna bedömas som ett sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § 2 st. 2 men. BrB.

Integritetskränkningar är ett aktuellt ämne i den straffrättsliga debatten. Vad gäller den personliga integriteten är detta en följd av den tekniska utvecklingen i samhället som har skapat nya sätt att göra intrång i enskildas privata sfär, framför allt på internet. Vad gäller den sexuella integriteten utreds det ofta hur man kan utforma lagstiftningen för att förstärka skyddet för detta skyddsintresse. Utvecklingen här påverkas dock snarare av att samhällets syn på och tolerans mot sexuella kränkningar ständigt förändras. Till exempel har synen på den sexuella kränkningen förflyttat sig från något kroppsligt och konkret till något mer abstrakt.

Sexuellt ofredande är det sexualbrott som ofta ligger på gränsen till fridsbrott eftersom det utgör en sexuell kränkning av det mildare slaget. Det är subsidiärt till övriga sexualbrott och kan definieras som en handling med sexuell inriktning som inte är lika ingripande som sexuell handling i den mening som avses i 6 kap. BrB. Genom att studera förarbeten, doktrin och praxis går det att konstatera att bestämmelsen är svårtolkad, och det råder olika uppfattningar om vad som avses med sexuell inriktning och också om gärningsmannens sexuella syfte är avgörande för straffbarheten.

I uppsatsen konstateras att det är problematiskt att de sexistiska aspekterna som går att se i många av de fall som presenteras osynliggörs eftersom problemen behandlas som könsneutrala angrepp mot den personliga integriteten. Det leder till att de sexuella kränkningarna som präglar fallen inte erkänns. Det är av vikt, ur ett feministiskt perspektiv, att beteenden som systematiskt objektifierar, sexualiserar och kränker kvinnors sexuella integritet även behandlas som de sexualbrott de faktiskt är. Sexuella kränkningar är i dag mycket mer än fysiska, kroppsliga angrepp och därmed bör det finnas utrymme för lagstiftaren att utforma lagstiftningen så att kvinnors sexuella integritet respekteras och skyddas från angrepp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson Riad, Molly LU
supervisor
organization
alternative title
Personal or sexual integrity? - A study of violations of integrity and the specific characteristics of sexual integrity from a feminist perspective
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt:kriminal law:rättsvetenskap:law:juridik:sexuellt ofredande:sexuell integritet:kränkande fotografering:ofredande:personlig integritet:sexualbrott
language
Swedish
id
8908614
date added to LUP
2017-06-08 17:04:06
date last changed
2017-06-08 17:04:06
@misc{8908614,
 abstract   = {This essay focuses on personal and sexual integrity and how they, as two protective interests, are dealt with in the legislation process and in criminal law in general in today’s society. It especially focuses on the specific characteristics of sexual integrity and sexual crimes. The essay is based on a theory that sexual crimes are strongly connected to gender, power and sexuality where the victim usually is a woman and the offender a man. Therefore, the essay is written with a feminist perspective. 
	
The essay builds on a number of Court cases showing that the current legislation is insufficient when it comes to the protection of women’s sexual integrity. The cases focus on situations in which a man, in some way, has violated a woman’s integrity and when the deed is sexual or has a sexual purpose. On the basis of these cases, the legal debate on the subject will be studied, which includes a review of the crime sexual molestation. 

Violations of people’s personal and sexual integrity are a current topic in today’s criminal law. This is mostly due to the fact that the evolution of technology has brought new ways to intrude upon people’s personal space. Molestations of all kinds are very common on social media for example. The study shows that the legislator is trying to find a way to cope with this new kind of crimes. When it comes to the society’s view on sexual assaults, it is possible to see a development in which the sexual assault no longer is the actual, physical assault but something abstract which attacks a person’s identity, honour and feelings. 

Case studies and a review of the legislative history show that the crime of sexual molestation is difficult for the Court to interpret. There are different opinions on whether the sexual purpose of the offender is crucial for criminality or on what kind of deeds are sexual enough to be considered as a sexual molestation rather than a molestation in chapter four of the criminal code. 

The conclusion of the essay shows that there is a problem with the fact that the sexist aspects, that exist in the Court cases presented, become invisible when treated as non-gender related attacks on the personal integrity. As a result, sexual molestations of that nature in all of these cases are not acknowledged by society and the law. It is, in a feminist perspective, essential that a behaviour that systematically objectifies, sexualises and violates women’s sexual integrity is treated as the sexual crimes they actually are. Sexual assaults are today much more than the physical molestation of the body and therefor it must be possible for the legislator to design the law in a way that protects and respects women’s sexual integrity.},
 author    = {Larsson Riad, Molly},
 keyword   = {straffrätt:kriminal law:rättsvetenskap:law:juridik:sexuellt ofredande:sexuell integritet:kränkande fotografering:ofredande:personlig integritet:sexualbrott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig eller sexuell integritet? - Om integritetskränkningar och det särskilt skyddsvärda i den sexuella integriteten ur ett feministiskt perspektiv},
 year     = {2017},
}