Advanced

Dublinförordningen och ensamkommande barn

Palmlund, Elin LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att utreda Dublinförordningens reglering av ensamkommande barn. Genom att använda en rättsdogmatisk metod analyseras vad det innebär att den av EU:s medlemsstater som blir ansvarig för att pröva ett ensamkommande barns asylansökan ska fastställas som ansvarig under förutsättning att det är för barnets bästa. Även en EU-rättslig metod används då det mest centrala materialet utgörs av EU-rättsliga källor. För att förstå betydelsen av principen om barnets bästa har uppsatsen sin utgångspunkt i barnkonventionen. Generellt anses en överföring av ett ensamkommande barn från en medlemsstat till en annan påverka barnet negativt, och därmed inte vara förenligt med principen om barnets bästa.

Enligt Dublinförordningen... (More)
Denna uppsats syftar till att utreda Dublinförordningens reglering av ensamkommande barn. Genom att använda en rättsdogmatisk metod analyseras vad det innebär att den av EU:s medlemsstater som blir ansvarig för att pröva ett ensamkommande barns asylansökan ska fastställas som ansvarig under förutsättning att det är för barnets bästa. Även en EU-rättslig metod används då det mest centrala materialet utgörs av EU-rättsliga källor. För att förstå betydelsen av principen om barnets bästa har uppsatsen sin utgångspunkt i barnkonventionen. Generellt anses en överföring av ett ensamkommande barn från en medlemsstat till en annan påverka barnet negativt, och därmed inte vara förenligt med principen om barnets bästa.

Enligt Dublinförordningen gäller principen om första asylland som huvudregel. Undantag från principen om första asylland görs om något av ansvarskriterierna i förordningen är tillämpliga, däribland ansvarskriterierna i artikel 8 som särskilt reglerar ensamkommande barn. I artikel 8 görs en distinktion mellan ensamkommande barn med och utan familj eller släkt inom unionen. Ensamkommande barn med familj eller släkt i en annan medlemsstat än där barnet befinner sig ska överföras till den medlemsstat där familj eller släkt vistas. Principen om barnets bästa utgör här ett undantag och är en överföring inte förenligt med principen ska en överföring inte ske. Familjeåterförening är i de flesta fall förenligt med barnets bästa. Avseende ensamkommande barn utan familj eller släkt inom unionen är Dublinförordningens formulering otydlig. EU-domstolen har slagit fast att denna kategori av ensamkommande barn ska få sin ansökan prövad i den medlemsstat där barnet nu befinner sig, det med hänvisning till barnets bästa. Europeiska kommissionen har kommit med ett förslag som skulle innebära att principen om första asylland ska gälla även för ensamkommande barn utan familj eller släkt inom unionen. För majoriteten av ensamkommande barn utan familj eller släkt inom unionen får det dock anses bäst att inte överföras, det bland annat ur effektivitetssynpunkt. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to examine the Dublin Regulation and unaccompanied minors. By using a legal dogmatic method the thesis analyses the meaning of the child´s best interest when determining which of the EU member states that is responsible for examining an unaccompanied minor´s asylum application. Legal material from the EU has been of significant importance for this thesis, and therefore the legal method used within the union is also used to fulfil the purpose. To be able to understand the principle of the child´s best interest the meaning of the principle in the Convention on the Rights of the Child is studied. In general, it has a negative impact on a child to be transferred to another member state, and a transfer is not in... (More)
The purpose of this thesis is to examine the Dublin Regulation and unaccompanied minors. By using a legal dogmatic method the thesis analyses the meaning of the child´s best interest when determining which of the EU member states that is responsible for examining an unaccompanied minor´s asylum application. Legal material from the EU has been of significant importance for this thesis, and therefore the legal method used within the union is also used to fulfil the purpose. To be able to understand the principle of the child´s best interest the meaning of the principle in the Convention on the Rights of the Child is studied. In general, it has a negative impact on a child to be transferred to another member state, and a transfer is not in accordance with the child´s best interest.

The Dublin Regulation states that the member state in which an asylum seeker first applies for asylum is responsible for examining the application. Unaccompanied minors are one of the exceptions to this rule. Article 8 in the regulation makes a distinction between unaccompanied minors with and without family members or relatives within the EU. Unaccompanied minors with family members or relatives within the EU should be transferred to the member state in which the family members or relatives are present. A decision about transfer in these cases should not be taken if it´s not the child´s best interest. In most cases a family reunification is in accordance with the child´s best interest. For unaccompanied minors without family members or relatives within the EU the regulation is rather vague. The European Court of Justice has established that the responsible member state for this category of unaccompanied minors, due to the child´s best interest, would be the member state in which the minor is present. The European Commission has lodged a proposal that would mean that these minors get their applications examined in the member state in which they first applied for asylum. But considering, for instance, efficiency the child´s best interest for the majority of these unaccompanied minors is to not be transferred. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmlund, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
The Dublin Regulation and unaccompanied minors
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, migrationsrätt
language
Swedish
id
8908633
date added to LUP
2017-06-09 16:32:34
date last changed
2017-06-09 16:32:34
@misc{8908633,
 abstract   = {The purpose of this thesis is to examine the Dublin Regulation and unaccompanied minors. By using a legal dogmatic method the thesis analyses the meaning of the child´s best interest when determining which of the EU member states that is responsible for examining an unaccompanied minor´s asylum application. Legal material from the EU has been of significant importance for this thesis, and therefore the legal method used within the union is also used to fulfil the purpose. To be able to understand the principle of the child´s best interest the meaning of the principle in the Convention on the Rights of the Child is studied. In general, it has a negative impact on a child to be transferred to another member state, and a transfer is not in accordance with the child´s best interest.

The Dublin Regulation states that the member state in which an asylum seeker first applies for asylum is responsible for examining the application. Unaccompanied minors are one of the exceptions to this rule. Article 8 in the regulation makes a distinction between unaccompanied minors with and without family members or relatives within the EU. Unaccompanied minors with family members or relatives within the EU should be transferred to the member state in which the family members or relatives are present. A decision about transfer in these cases should not be taken if it´s not the child´s best interest. In most cases a family reunification is in accordance with the child´s best interest. For unaccompanied minors without family members or relatives within the EU the regulation is rather vague. The European Court of Justice has established that the responsible member state for this category of unaccompanied minors, due to the child´s best interest, would be the member state in which the minor is present. The European Commission has lodged a proposal that would mean that these minors get their applications examined in the member state in which they first applied for asylum. But considering, for instance, efficiency the child´s best interest for the majority of these unaccompanied minors is to not be transferred.},
 author    = {Palmlund, Elin},
 keyword   = {EU-rätt,migrationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dublinförordningen och ensamkommande barn},
 year     = {2017},
}