Advanced

Kriminalisering av terrorresor - En undersökning av Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan

Andersson, Elin LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. The Security Council has in Resolution 2178 emphasized the need to criminalize travel to conflict-affected areas with the intention of committing terrorist offences, a criminalization of travel for terrorism purposes.

As one of the United Nations 193 member states, Sweden is obliged to comply with the obligations set forth in the UN Charter. In accordance with the UN Charter, the member states... (More)
The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. The Security Council has in Resolution 2178 emphasized the need to criminalize travel to conflict-affected areas with the intention of committing terrorist offences, a criminalization of travel for terrorism purposes.

As one of the United Nations 193 member states, Sweden is obliged to comply with the obligations set forth in the UN Charter. In accordance with the UN Charter, the member states have given up the primary responsibility for international peace and security in favor of the UN Security Council. The purpose of this essay is to examine Sweden’s obligations in accordance with the UN Charter in the light of individual legal security, respect for human rights and in the absence of a uniform universal definition of the term terrorism.

To counteract foreign terrorist fighters, Sweden has accepted restrictions on human rights by limiting the individual right to freedom of movement, freedom of expression and freedom of opinion. Sweden has thus placed its international obligations under the UN Charter before its obligations under the European convention on human rights.

By examining Resolution 2178 and the Security Council's powers, as well as the Swedish implementation of Resolution 2178 and its human rights limitations, this essay intends to answer questions concerning legal security. Furthermore, it aims to investigate what it actually means for Sweden to have left the primary responsibility for international peace and security to the Security Council. (Less)
Abstract (Swedish)
Säkerhetsrådet har karaktäriserat terrorism som ett av nutidens allvarligaste hot mot internationell fred och säkerhet. För att motverka de pågående konflikternas intensitet och långvarighet har det inom det internationella samfundet uppstått ett behov av att förhindra ytterligare personer (s.k. utländska terroriststridande) från att ansluta sig till de konfliktdrabbade områdena. I resolution 2178 framhäver säkerhetsrådet behovet av kriminalisering för resor som företas till konfliktdrabbade områden i syfte att begå särskilt allvarlig brottslighet, t.ex. bestående i terroristbrott. Ett förbud mot s.k. terrorresor.

Som en av Förenta Nationernas 193 medlemsstater är Sverige skyldig att följa de förpliktelser som framgår av FN-stadgan.... (More)
Säkerhetsrådet har karaktäriserat terrorism som ett av nutidens allvarligaste hot mot internationell fred och säkerhet. För att motverka de pågående konflikternas intensitet och långvarighet har det inom det internationella samfundet uppstått ett behov av att förhindra ytterligare personer (s.k. utländska terroriststridande) från att ansluta sig till de konfliktdrabbade områdena. I resolution 2178 framhäver säkerhetsrådet behovet av kriminalisering för resor som företas till konfliktdrabbade områden i syfte att begå särskilt allvarlig brottslighet, t.ex. bestående i terroristbrott. Ett förbud mot s.k. terrorresor.

Som en av Förenta Nationernas 193 medlemsstater är Sverige skyldig att följa de förpliktelser som framgår av FN-stadgan. Detta eftersom medlemsstaterna genom FN-stadgan avsagt sig det primära ansvaret för internationell fred och säkerhet till förmån för FN:s säkerhetsråd. Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan i ljuset av den enskildes rättssäkerhet, efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna samt i samband med avsaknaden av en enhetlig universell definition av begreppet terrorism.

I syfte att bekämpa utländska terroriststridande har Sverige accepterat inskränkningar av de mänskliga rättigheterna genom begränsningar av den enskilde individens rätt till rörelsefrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Sverige har således satt sina folkrättsliga förpliktelser enligt FN-stadgan i främsta rummet på bekostnad av EKMR.

Genom att undersöka resolution 2178 och säkerhetsrådets befogenheter samt den svenska implementeringen av resolution 2178 och dess begränsningar av de mänskliga rättigheterna ämnar uppsatsen besvara frågor om rättssäkerhet. Vidare ämnar uppsatsen undersöka vad det egentligen innebär för Sverige att ha lämnat över det primära ansvaret för internationell fred och säkerhet till säkerhetsrådet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Criminalization of travel for terrorism purposes - a survey of Sweden's obligations under the UN Charter
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt, Terrorism, Terrorresa, Terroristbrott, Utländska terroriststridande, Rekryteringslagen, Terroristbrottslagen, Mänskliga rättigheter, Rättssäkerhetsprincipen, FN-stadgan
language
Swedish
id
8908693
date added to LUP
2017-06-15 14:50:32
date last changed
2017-06-15 14:50:32
@misc{8908693,
 abstract   = {The Security Council has characterized terrorism as one of the most serious threats to international peace and security. To counteract the intensity and longevity of the current conflicts, there has in the international community occurred a need of preventing further persons (foreign terrorist fighters) from joining the conflict-affected areas. The Security Council has in Resolution 2178 emphasized the need to criminalize travel to conflict-affected areas with the intention of committing terrorist offences, a criminalization of travel for terrorism purposes. 

As one of the United Nations 193 member states, Sweden is obliged to comply with the obligations set forth in the UN Charter. In accordance with the UN Charter, the member states have given up the primary responsibility for international peace and security in favor of the UN Security Council. The purpose of this essay is to examine Sweden’s obligations in accordance with the UN Charter in the light of individual legal security, respect for human rights and in the absence of a uniform universal definition of the term terrorism. 

To counteract foreign terrorist fighters, Sweden has accepted restrictions on human rights by limiting the individual right to freedom of movement, freedom of expression and freedom of opinion. Sweden has thus placed its international obligations under the UN Charter before its obligations under the European convention on human rights. 

By examining Resolution 2178 and the Security Council's powers, as well as the Swedish implementation of Resolution 2178 and its human rights limitations, this essay intends to answer questions concerning legal security. Furthermore, it aims to investigate what it actually means for Sweden to have left the primary responsibility for international peace and security to the Security Council.},
 author    = {Andersson, Elin},
 keyword   = {Folkrätt,Terrorism,Terrorresa,Terroristbrott,Utländska terroriststridande,Rekryteringslagen,Terroristbrottslagen,Mänskliga rättigheter,Rättssäkerhetsprincipen,FN-stadgan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kriminalisering av terrorresor - En undersökning av Sveriges förpliktelser enligt FN-stadgan},
 year     = {2017},
}