Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen

Blandin, Erik LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. Domstolen dömde till samebyns fördel i målet med stöd av rättsinstitutet urminnes hävd. Bestämmelserna som närmast berörs av att rennäringslagen inte användes i fallet är förbudet för en sameby att bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel och upplåtelseförbudet som stadgas i rennäringslagen. Det är möjligt att se en utveckling där rennäringslagen betydelse minskar. Rennäringslagen är redan nu föråldrad och ledning i... (More)
Denna framställning utgör en rättslig analys av Gällivare tingrätts dom angående Girjas sameby. Denna dom är i skrivande stund inte slutligt avgjord utan har överklagats till hovrätten. Tingsrätten slöt sig till att rennäringslagen stred mot egendomsskyddet i regeringsformen och lämnade denna lag utan avseende. Domstolen dömde till samebyns fördel i målet med stöd av rättsinstitutet urminnes hävd. Bestämmelserna som närmast berörs av att rennäringslagen inte användes i fallet är förbudet för en sameby att bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel och upplåtelseförbudet som stadgas i rennäringslagen. Det är möjligt att se en utveckling där rennäringslagen betydelse minskar. Rennäringslagen är redan nu föråldrad och ledning i renskötselrätten söks i praxis. Domen öppnar för flera processer för att driva samiska rättighetskrav. Det finns dock en möjlighet att dessa processer inte kan åstadkomma en mer rättssäker situation för området rent generellt. Om staten undertecknade ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention skulle den passivitet staten visar i att modernisera regleringen för renskötselrätten möjligtvis kunna undanröjas.
En analys av samernas rättighetsgrunder visar att den svenska regleringen av renskötselrätten stöds på svensk lag och svenska rättskällor. Visst inflytande kan dock skönjas från internationell rätt, dels genom äganderättens skydd i Europakonventionen och från urbefolkningsrätten i stort. Girjasdomen förändrar inte bilden av dessa rättighetsgrunder i ett svenskt perspektiv. Girjasdomen och regleringen kring renskötselrätten visar även på det problem som kan uppstå när urbefolkningar rättigheter endast skyddas i nationell lag. Dessa problem beskrivs av Brian Slattery i hans teori som kallas för The Sui Generis Approach. Teorin bygger delvis på att viktiga delar kan gå förlorade när rättigheter regleras i ett annat rättssystem än det rättssystem som rättigheterna uppkom i. (Less)
Abstract
This essay accounts for a legal analysis of a case that has been ruled by a Swedish district court (Girjasdomen). This case is appealed to a court of appeal, so the matter has not yet become final. The court stated that parts of the reindeer industry law (rennäringslagen) were not applicable in the current case due to the conflict with the property protection (egendomskyddet). The court ruled in favor of Girjas Saami village based on the legal fundament of prescription from time (urminnes hävd). The affected sections of the law of the reindeer industry were that the Saami villages can not have any other financial activity than reindeer husbandry and that the Saami rights is not transferable. It is possible to see a trend that the influence... (More)
This essay accounts for a legal analysis of a case that has been ruled by a Swedish district court (Girjasdomen). This case is appealed to a court of appeal, so the matter has not yet become final. The court stated that parts of the reindeer industry law (rennäringslagen) were not applicable in the current case due to the conflict with the property protection (egendomskyddet). The court ruled in favor of Girjas Saami village based on the legal fundament of prescription from time (urminnes hävd). The affected sections of the law of the reindeer industry were that the Saami villages can not have any other financial activity than reindeer husbandry and that the Saami rights is not transferable. It is possible to see a trend that the influence of the reindeer industry law is declining. The reindeer industry law is already outdated and guidance for its application is being built on case law. This case opens up for more possible court cases for Saami rights. It is possible that more legal cases will not give this legal area more rule of law in general. If Sweden would join the ILO convention number 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, the passiveness from the government to provide new legislation could change.
The basis for defending Saami rights in Sweden is Swedish law and other Swedish legal sources. Some influence of international law is also affecting the legal area. The international sources are the property protection in the European convention of human rights and the international field of human rights for indigenous peoples in general. The court case in question do not have a new approach to these different sources for defending indigenous people’s rights The regulation for the Saami rights in Sweden highlights the problems that Brian Slattery discuss in his theory The Sui Generis Approach. This theory partly states that important parts of legal rights can be lost when a right is transferred from one legal system to another. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blandin, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
A clean right - A work on reindeer husbandry and its legal grounds based on Girjasdomen
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt, samerätt, renskötselrätt, urbefolkningsrätt
language
Swedish
id
8908756
date added to LUP
2017-07-06 08:29:09
date last changed
2017-07-06 08:29:09
@misc{8908756,
 abstract   = {{This essay accounts for a legal analysis of a case that has been ruled by a Swedish district court (Girjasdomen). This case is appealed to a court of appeal, so the matter has not yet become final. The court stated that parts of the reindeer industry law (rennäringslagen) were not applicable in the current case due to the conflict with the property protection (egendomskyddet). The court ruled in favor of Girjas Saami village based on the legal fundament of prescription from time (urminnes hävd). The affected sections of the law of the reindeer industry were that the Saami villages can not have any other financial activity than reindeer husbandry and that the Saami rights is not transferable. It is possible to see a trend that the influence of the reindeer industry law is declining. The reindeer industry law is already outdated and guidance for its application is being built on case law. This case opens up for more possible court cases for Saami rights. It is possible that more legal cases will not give this legal area more rule of law in general. If Sweden would join the ILO convention number 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, the passiveness from the government to provide new legislation could change.
The basis for defending Saami rights in Sweden is Swedish law and other Swedish legal sources. Some influence of international law is also affecting the legal area. The international sources are the property protection in the European convention of human rights and the international field of human rights for indigenous peoples in general. The court case in question do not have a new approach to these different sources for defending indigenous people’s rights The regulation for the Saami rights in Sweden highlights the problems that Brian Slattery discuss in his theory The Sui Generis Approach. This theory partly states that important parts of legal rights can be lost when a right is transferred from one legal system to another.}},
 author    = {{Blandin, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En ren rätt - Ett arbete om renskötselrätten och dess grunder utifrån Girjasdomen}},
 year     = {{2017}},
}