Advanced

Analys av störningsmoment i byggproduktionen

Grahn, Josefin LU (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. Ett sätt att göra detta på är att minska eller eliminera de störningsmoment som finns i byggproduktionen och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden.

En fallstudie har gjorts parallellt med en litteraturstudie. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och workshop har använts för att identifiera och kartlägga störningsmoment som kan uppkomma i byggproduktionen.
Efter ett urval utifrån en riskanalys där de mest kritiska störningsmomenten... (More)
Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. Ett sätt att göra detta på är att minska eller eliminera de störningsmoment som finns i byggproduktionen och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden.

En fallstudie har gjorts parallellt med en litteraturstudie. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och workshop har använts för att identifiera och kartlägga störningsmoment som kan uppkomma i byggproduktionen.
Efter ett urval utifrån en riskanalys där de mest kritiska störningsmomenten tagits fram har en djupare analys gjorts i syfte att ta fram bakomliggande orsaker till deras existens samt åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera dessa och på så sätt också minska den icke värdeskapande tiden. Genom färre störningsmoment kan man effektivisera byggproduktionen och få en ökad produktivitet inom byggsektorn.

Studien har visat på att byggproduktionen innehåller flertalet störningsmoment som är med och bidrar till icke värdeskapande tid. Några av dessa kan vara mer kritiska än andra p.g.a. att de är mer vanligt förekommande eller ger större ekonomiska konsekvenser eller brister i kvaliteten i ett projekt. Olika störningsmoment påverkar olika byggprojekt olika mycket men det finns mycket att göra inom byggbranschen för att få en ökad produktivitet genom att minska eller eliminera störningsmomenten och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden.
Orsakerna till att störningsmomenten uppkommer beror främst på människa och ledning (management) vilket visar på att det finns möjligheter till att påverka uppkomsten av störningsmomenten.
Det finns flertalet åtgärder att ta till för att avlägsna eller minska de störningsmoment som kan uppkomma och dessa åtgärder kan göras både i projekteringsfasen, i produktionsfasen samt efter avslutade projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grahn, Josefin LU
supervisor
organization
alternative title
Analysis of non-value creating activities in construction projects
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Lean, Lean Construction, icke värdeskapande tid, icke värdeskapande aktiviteter, produktivitet byggbranschen, produktivitetsutveckling byggbranschen, effektivitet byggbranschen, slöseri, störningsmoment
publication/series
TVBP
report number
17/5554
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Radhlinah Aulin
id
8908766
date added to LUP
2017-05-29 11:29:25
date last changed
2019-10-08 10:06:34
@misc{8908766,
 abstract   = {Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. Ett sätt att göra detta på är att minska eller eliminera de störningsmoment som finns i byggproduktionen och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden. 

En fallstudie har gjorts parallellt med en litteraturstudie. Kvalitativa metoder i form av intervjuer och workshop har använts för att identifiera och kartlägga störningsmoment som kan uppkomma i byggproduktionen. 
Efter ett urval utifrån en riskanalys där de mest kritiska störningsmomenten tagits fram har en djupare analys gjorts i syfte att ta fram bakomliggande orsaker till deras existens samt åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera dessa och på så sätt också minska den icke värdeskapande tiden. Genom färre störningsmoment kan man effektivisera byggproduktionen och få en ökad produktivitet inom byggsektorn. 

Studien har visat på att byggproduktionen innehåller flertalet störningsmoment som är med och bidrar till icke värdeskapande tid. Några av dessa kan vara mer kritiska än andra p.g.a. att de är mer vanligt förekommande eller ger större ekonomiska konsekvenser eller brister i kvaliteten i ett projekt. Olika störningsmoment påverkar olika byggprojekt olika mycket men det finns mycket att göra inom byggbranschen för att få en ökad produktivitet genom att minska eller eliminera störningsmomenten och på så sätt även minska den icke värdeskapande tiden. 
Orsakerna till att störningsmomenten uppkommer beror främst på människa och ledning (management) vilket visar på att det finns möjligheter till att påverka uppkomsten av störningsmomenten. 
Det finns flertalet åtgärder att ta till för att avlägsna eller minska de störningsmoment som kan uppkomma och dessa åtgärder kan göras både i projekteringsfasen, i produktionsfasen samt efter avslutade projekt.},
 author    = {Grahn, Josefin},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Lean,Lean Construction,icke värdeskapande tid,icke värdeskapande aktiviteter,produktivitet byggbranschen,produktivitetsutveckling byggbranschen,effektivitet byggbranschen,slöseri,störningsmoment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Analys av störningsmoment i byggproduktionen},
 year     = {2017},
}