Advanced

Strategiskt användande av EU:s viseringsregelverk - En möjlighet till ny prövning om uppehållstillstånd efter att ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft?

Söderlund, Linus LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den svenska migrationsrätten bygger på principen att en utlänning enbart får en chans att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Om denna ansökan senare misslyckas så ska utlänningen enligt huvudregel meddelas ett av- eller utvisningsbeslut. När ett sådant beslut blir verkställbart kommer allt som vederbörande därefter anför till stöd för uppehållstillstånd prövas och handläggas utifrån utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder. Verkställighetshinder utgör ett extraordinärt rättsmedel som ska tillämpas restriktivt varför en utlännings möjlighet att erhålla uppehållstillstånd genom en ny ansökan från Sverige väsentligt begränsas. En utlänning som vill göra en ytterligare en ansökan om uppehållstillstånd får därför återvända... (More)
Den svenska migrationsrätten bygger på principen att en utlänning enbart får en chans att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Om denna ansökan senare misslyckas så ska utlänningen enligt huvudregel meddelas ett av- eller utvisningsbeslut. När ett sådant beslut blir verkställbart kommer allt som vederbörande därefter anför till stöd för uppehållstillstånd prövas och handläggas utifrån utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder. Verkställighetshinder utgör ett extraordinärt rättsmedel som ska tillämpas restriktivt varför en utlännings möjlighet att erhålla uppehållstillstånd genom en ny ansökan från Sverige väsentligt begränsas. En utlänning som vill göra en ytterligare en ansökan om uppehållstillstånd får därför återvända till sitt hemland för att därifrån ansöka på nytt eller vänta tills av- eller utvisningsbeslutet preskriberats.

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det är möjligt att få en ansökan om uppehållstillstånd prövad genom att återvända till Sverige med stöd av EU:s gemensamma viseringsbestämmelser. Uppsatsens huvudsakliga mål är att besvara frågan hur en ansökan om uppehållstillstånd ska handläggas om en utlänning befinner sig i landet med en visering eller viseringsfri vistelse samtidigt som det finns ett beslut om av- eller utvisning som är i kraft. Därutöver problematiserar uppsatsen i allmänhet samspelet mellan utlänningslagens bestämmelser om suspendering av avlägsnandebeslut och rätten att befinna sig i landet med en viseringsfri vistelse. (Less)
Popular Abstract
Swedish migration law is built on the principle that an alien only has one opportunity to apply for a residence permit from Sweden. If the application is rejected then the alien should as a rule be informed of the expulsion decision. When the decision becomes enforceable, subsequent assertions referred to by the applicant in support of his/her residence permit are assessed and processed pursuant to the provisions on regulatory impediments to enforcement of the Aliens Act. Regulatory impediments to enforcement constitute extraordinary remedies that are to be used with restraint, leading to that the alien’s possibility to obtain a residence permit by means of a new application from Sweden is essentially restricted. An alien who wishes to... (More)
Swedish migration law is built on the principle that an alien only has one opportunity to apply for a residence permit from Sweden. If the application is rejected then the alien should as a rule be informed of the expulsion decision. When the decision becomes enforceable, subsequent assertions referred to by the applicant in support of his/her residence permit are assessed and processed pursuant to the provisions on regulatory impediments to enforcement of the Aliens Act. Regulatory impediments to enforcement constitute extraordinary remedies that are to be used with restraint, leading to that the alien’s possibility to obtain a residence permit by means of a new application from Sweden is essentially restricted. An alien who wishes to submit another application for a residence permit has to therefore return to his/her country of origin, in order to apply from there afresh or wait until the expulsion decision has been statute-barred.

This thesis aims to investigate whether it is possible to have an application for a residence permit assessed by returning to Sweden on the basis of the EU’s common visa provisions. The overarching aim is to examine how an application for a residence permit should be dealt with if the alien is present in the country with a visa or visa-free visit while an expulsion decision is in force. Further to this, the study includes an analysis of the general interaction between the provisions on suspension of expulsion decisions of the Aliens Act and the right to be present in a country without a visa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderlund, Linus LU
supervisor
organization
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Migrationsrätt, avvisningsbeslut, utvisningsbeslut, verkställighetshinder, visering, viseringsregelverk, fyraårsregeln, papperslös
language
Swedish
id
8908932
date added to LUP
2017-07-01 18:21:05
date last changed
2017-07-01 18:21:05
@misc{8908932,
 abstract   = {Den svenska migrationsrätten bygger på principen att en utlänning enbart får en chans att ansöka om uppehållstillstånd från Sverige. Om denna ansökan senare misslyckas så ska utlänningen enligt huvudregel meddelas ett av- eller utvisningsbeslut. När ett sådant beslut blir verkställbart kommer allt som vederbörande därefter anför till stöd för uppehållstillstånd prövas och handläggas utifrån utlänningslagens bestämmelser om verkställighetshinder. Verkställighetshinder utgör ett extraordinärt rättsmedel som ska tillämpas restriktivt varför en utlännings möjlighet att erhålla uppehållstillstånd genom en ny ansökan från Sverige väsentligt begränsas. En utlänning som vill göra en ytterligare en ansökan om uppehållstillstånd får därför återvända till sitt hemland för att därifrån ansöka på nytt eller vänta tills av- eller utvisningsbeslutet preskriberats.

Denna uppsats syftar till att utreda huruvida det är möjligt att få en ansökan om uppehållstillstånd prövad genom att återvända till Sverige med stöd av EU:s gemensamma viseringsbestämmelser. Uppsatsens huvudsakliga mål är att besvara frågan hur en ansökan om uppehållstillstånd ska handläggas om en utlänning befinner sig i landet med en visering eller viseringsfri vistelse samtidigt som det finns ett beslut om av- eller utvisning som är i kraft. Därutöver problematiserar uppsatsen i allmänhet samspelet mellan utlänningslagens bestämmelser om suspendering av avlägsnandebeslut och rätten att befinna sig i landet med en viseringsfri vistelse.},
 author    = {Söderlund, Linus},
 keyword   = {Migrationsrätt,avvisningsbeslut,utvisningsbeslut,verkställighetshinder,visering,viseringsregelverk,fyraårsregeln,papperslös},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategiskt användande av EU:s viseringsregelverk - En möjlighet till ny prövning om uppehållstillstånd efter att ett av- eller utvisningsbeslut vunnit laga kraft?},
 year     = {2017},
}