Advanced

Lagrådet – ett tillräckligt starkt skydd för de konstitutionella rättigheterna?

Eklöf, Daniel LU (2017) JURM01 20171
Department of Law
Abstract
The current Council on Legislation has developed into what it is today, primarily since the beginning of the 20th century. Following the constitutional reform 2010, a reformed Instrument of Government entered into force in January 2011, which implied a certain strengthening of the Council's position. The Council on Legislation constitutes a fundamental part of the protection of constitutional rights in Sweden. One of the primary tasks of the Council on Legislation is to review government bills and submit opinions on whether or not the bills conform with the constitution, including the constitutional rights. The reviews by the Council on Legislation are of an advisory nature. The government is not bound by the reviews; it may ignore any... (More)
The current Council on Legislation has developed into what it is today, primarily since the beginning of the 20th century. Following the constitutional reform 2010, a reformed Instrument of Government entered into force in January 2011, which implied a certain strengthening of the Council's position. The Council on Legislation constitutes a fundamental part of the protection of constitutional rights in Sweden. One of the primary tasks of the Council on Legislation is to review government bills and submit opinions on whether or not the bills conform with the constitution, including the constitutional rights. The reviews by the Council on Legislation are of an advisory nature. The government is not bound by the reviews; it may ignore any recommendation submitted by the Council on Legislation. The purpose of this thesis is to find out if the Council on Legislation constitutes a sufficiently strong protection for the constitutional rights of the individual or if there is a need for constitutional reform.The answer to the main question if the Council on Legislation constitutes a sufficiently strong protection of the constitutional rights derives from two sub-questions. The first sub-question is whether the Council on Legislation and its members want to protect the constitutional rights. The second sub-question is whether the Council on Legislation, with the powers it has under current law, can protect the constitutional rights. The first question is analyzed by assessing how the Council on Legislation has addressed the bills of the government concerning restrictions on one or several constitutional rights during the period from the reformed Instrument of Government entered into force in January 2011 through 2016. The investigation shows that in an overwhelming majority of the cases there has been a genuine willingness among the members of the Council on Legislation to protect the constitutional rights within the limits of their powers. The second question, whether the Council on Legislation can protect constitutional rights, is answered by partly analyzing the extent to which the Government adheres to the recommendations of the Council on Legislation, secondly, an analysis of the powers of the Council on Legislation, that is, the current constitutional law related to the Council on Legislation. The investigation clearly demonstrates that the Council on Legislation has some influence as to the legislative process, but its ability to formally protect the constitutional rights is highly limited. Accordingly, the conclusion of the thesis is that the Council of Legislation does not constitute a sufficiently strong protection of the constitutional rights and that there is a need for constitutional reform. Therefore, the author outlines a few reforms that would help create a prerequisite for a Council on Legislation that could provide a sufficiently strong protection of the constitutional rights. (Less)
Abstract (Swedish)
Det moderna Lagrådet har utvecklats till vad det är idag primärt sedan början på 1900-talet. Efter grundlagsreformen 2010 trädde en reformerad regeringsform i kraft i januari 2011, vilket innebar en viss förstärkning av Lagrådets ställning. Lagrådet utgör en fundamental del av det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige. En av Lagrådets centrala uppgifter är att granska och lämna yttranden om hur lagförslag från regeringen förhåller sig till grundlagarna, inklusive de konstitutionella rättigheterna. Lagrådets yttranden är av rådgivande karaktär; det står regeringen fritt att ignorera Lagrådets rekommendationer. Syftet med förevarande framställning är att ta reda på om Lagrådet av idag utgör ett tillräckligt starkt skydd för individens... (More)
Det moderna Lagrådet har utvecklats till vad det är idag primärt sedan början på 1900-talet. Efter grundlagsreformen 2010 trädde en reformerad regeringsform i kraft i januari 2011, vilket innebar en viss förstärkning av Lagrådets ställning. Lagrådet utgör en fundamental del av det konstitutionella rättighetsskyddet i Sverige. En av Lagrådets centrala uppgifter är att granska och lämna yttranden om hur lagförslag från regeringen förhåller sig till grundlagarna, inklusive de konstitutionella rättigheterna. Lagrådets yttranden är av rådgivande karaktär; det står regeringen fritt att ignorera Lagrådets rekommendationer. Syftet med förevarande framställning är att ta reda på om Lagrådet av idag utgör ett tillräckligt starkt skydd för individens konstitutionella rättigheter eller om det är så att det finns ett behov av konstitutionella reformer. För att kunna svara på huvudfrågan om Lagrådet utgör ett tillräckligt starkt skydd för de konstitutionella rättigheterna eller om det finns behov av konstitutionella reformer utgår framställningen ifrån två delfrågor. Den första delfrågan är om Lagrådet och dess ledamöter vill beskydda de konstitutionella rättigheterna. Den andra delfrågan är om Lagrådet, med de befogenheter det har enligt gällande rätt, kan beskydda de konstitutionella rättigheterna. Den första frågan analyseras genom att bedöma hur Lagrådet har ställt sig till de lagförslag från regeringen som rört inskränkningar av en eller flera konstitutionella rättigheter under perioden från ikraftträdandet av den reformerade regeringsformen den 1 januari 2011 till och med 2016. Undersökningen visar att det i en övervägande majoritet av fallen funnits en genuin vilja hos lagrådsledamöterna att inom ramen för sina befogenheter beskydda de konstitutionella rättigheterna. Den andra frågan, om Lagrådet kan beskydda de konstitutionella rättigheterna, besvaras i undersökningen genom dels en analys av i vilken mån regeringen rättat sig efter Lagrådets rekommendationer under perioden från den 1 januari 2011 till och med 2016, dels en analys av de befogenheter Lagrådet tilldelats i sak, dvs. den gällande rätten relaterad till Lagrådet. Undersökningen visar tydligt att Lagrådet givet gällande rätt förvisso har ett visst inflytande över lagstiftningsprocessen, men att dess förmåga att formellt beskydda de konstitutionella rättigheterna är högst begränsad. Undersökningens slutsats blir följaktligen att Lagrådet av idag inte utgör ett tillräckligt starkt skydd för de konstitutionella rättigheterna och att det därför finns ett behov av reformer. Som avslutning på framställningen föreslås av författaren några olika konstitutionella reformer som skulle skapa förutsättningar för Lagrådet att i framtiden kunna utgöra ett tillräckligt starkt skydd för de konstitutionella rättigheterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklöf, Daniel LU
supervisor
organization
alternative title
The Council on Legislation – a sufficiently strong protection of the constitutional rights?
course
JURM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Statsrätt, konstitutionell rätt
language
Swedish
id
8909033
date added to LUP
2017-06-19 13:43:51
date last changed
2017-06-19 13:43:51
@misc{8909033,
 abstract   = {The current Council on Legislation has developed into what it is today, primarily since the beginning of the 20th century. Following the constitutional reform 2010, a reformed Instrument of Government entered into force in January 2011, which implied a certain strengthening of the Council's position. The Council on Legislation constitutes a fundamental part of the protection of constitutional rights in Sweden. One of the primary tasks of the Council on Legislation is to review government bills and submit opinions on whether or not the bills conform with the constitution, including the constitutional rights. The reviews by the Council on Legislation are of an advisory nature. The government is not bound by the reviews; it may ignore any recommendation submitted by the Council on Legislation. The purpose of this thesis is to find out if the Council on Legislation constitutes a sufficiently strong protection for the constitutional rights of the individual or if there is a need for constitutional reform.The answer to the main question if the Council on Legislation constitutes a sufficiently strong protection of the constitutional rights derives from two sub-questions. The first sub-question is whether the Council on Legislation and its members want to protect the constitutional rights. The second sub-question is whether the Council on Legislation, with the powers it has under current law, can protect the constitutional rights. The first question is analyzed by assessing how the Council on Legislation has addressed the bills of the government concerning restrictions on one or several constitutional rights during the period from the reformed Instrument of Government entered into force in January 2011 through 2016. The investigation shows that in an overwhelming majority of the cases there has been a genuine willingness among the members of the Council on Legislation to protect the constitutional rights within the limits of their powers. The second question, whether the Council on Legislation can protect constitutional rights, is answered by partly analyzing the extent to which the Government adheres to the recommendations of the Council on Legislation, secondly, an analysis of the powers of the Council on Legislation, that is, the current constitutional law related to the Council on Legislation. The investigation clearly demonstrates that the Council on Legislation has some influence as to the legislative process, but its ability to formally protect the constitutional rights is highly limited. Accordingly, the conclusion of the thesis is that the Council of Legislation does not constitute a sufficiently strong protection of the constitutional rights and that there is a need for constitutional reform. Therefore, the author outlines a few reforms that would help create a prerequisite for a Council on Legislation that could provide a sufficiently strong protection of the constitutional rights.},
 author    = {Eklöf, Daniel},
 keyword   = {Statsrätt,konstitutionell rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagrådet – ett tillräckligt starkt skydd för de konstitutionella rättigheterna?},
 year     = {2017},
}