Advanced

Menstruasjonstabu og skam i lys av religiøs isolasjonstradisjon i Nepal

Foldøy, Oda Karoline LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Norwegian)
Denne oppsatsen undersøker tabuer knyttet til menstruasjon i lys av en hinduistisk menstruasjonstradisjon som utøves i vestre og midtre deler av Nepal kalt chaupadi. Gjennom appliseringen av Jeanette Skys feministiske religionshistoriske teoriperspektiv, settes tradisjonen i relasjon til patriarkalske maktstrukturer og en tese om at den religiøse opplevelsen er kjønnet og konstruert gjennom mannens nedtegnelser av religiøse skrifter og påbud. Hensikten med undersøkelsen er å identifisere både kvinnens og mannens holdninger og beretninger vedrørende menstruasjonstradisjonen i chaupadi-utøvende samfunn, basert på intervjuer og spørreundersøkelser utført i disse områdene i Nepal av FN og Action Works Nepal. Skys perspektiv utfordres med Nicki... (More)
Denne oppsatsen undersøker tabuer knyttet til menstruasjon i lys av en hinduistisk menstruasjonstradisjon som utøves i vestre og midtre deler av Nepal kalt chaupadi. Gjennom appliseringen av Jeanette Skys feministiske religionshistoriske teoriperspektiv, settes tradisjonen i relasjon til patriarkalske maktstrukturer og en tese om at den religiøse opplevelsen er kjønnet og konstruert gjennom mannens nedtegnelser av religiøse skrifter og påbud. Hensikten med undersøkelsen er å identifisere både kvinnens og mannens holdninger og beretninger vedrørende menstruasjonstradisjonen i chaupadi-utøvende samfunn, basert på intervjuer og spørreundersøkelser utført i disse områdene i Nepal av FN og Action Works Nepal. Skys perspektiv utfordres med Nicki Dunnavant og Toni-Ann Roberts kontra-argument om menstruasjonsisolasjon som en form for in-tegritetshevdende og solidaritetsfremmende praktikk blant de utøvende kvinnene. Mine resultater viser at chaupadi-tradisjonens vilkår snarere dreier seg om en form for patriarkalsk underkastelse som Skys tese fremhever, enn å være en integritetsstyrkende opplevelse for de utøvende kvinnene. Kvinnene utsettes for en gjennomgående diskrimine-ring, ekskludering og stigmatisering under menstruasjonsperioden. (Less)
Abstract
This thesis will investigate taboos related to menstruation in the context of a Hindu menstruation tradition that is carried out in the middle and western areas of Nepal, and is called chaupadi. Through the application of Jeanette Sky’s feminist history of reli-gion’s theoretical perspective, the tradition will be placed in relation to patriarchal power structures and a hypothesis that the religious experience is gendered and con-structed through the male formulation of holy scripts and injunctions. The purpose with this thesis is to identify both women’s and men’s attitudes and narratives regarding the menstruation tradition in chaupadi exercising societies, based on interviews and ques-tionnaires carried out in these areas of Nepal by... (More)
This thesis will investigate taboos related to menstruation in the context of a Hindu menstruation tradition that is carried out in the middle and western areas of Nepal, and is called chaupadi. Through the application of Jeanette Sky’s feminist history of reli-gion’s theoretical perspective, the tradition will be placed in relation to patriarchal power structures and a hypothesis that the religious experience is gendered and con-structed through the male formulation of holy scripts and injunctions. The purpose with this thesis is to identify both women’s and men’s attitudes and narratives regarding the menstruation tradition in chaupadi exercising societies, based on interviews and ques-tionnaires carried out in these areas of Nepal by the UN and Action Works Nepal. Sky’s perspective will be challenged by Nicki Dunnavant’s and Toni-Ann Roberts’ opposing hypothesis viewing the menstruation isolation as a kind of integrity strengthening and solidarity enhancing experience amongst the tradition following women. My results show that the conditions surrounding the chaupadi tradition are rather based on a foun-dation of patriarchal submission that Sky’s perspective suggests, rather than being an integrity strengthening experience for these women. They are thus subject to insidious discrimination, exclusion, and stigmatization during the menstrual period. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Foldøy, Oda Karoline LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Menstruasjonstabu, Nepal, tradisjon, hinduisme, feminisme, skam, chaupadi, menneskelige rettigheter, diskriminering
language
Norwegian
id
8909093
date added to LUP
2017-06-30 13:28:09
date last changed
2017-06-30 13:28:09
@misc{8909093,
 abstract   = {This thesis will investigate taboos related to menstruation in the context of a Hindu menstruation tradition that is carried out in the middle and western areas of Nepal, and is called chaupadi. Through the application of Jeanette Sky’s feminist history of reli-gion’s theoretical perspective, the tradition will be placed in relation to patriarchal power structures and a hypothesis that the religious experience is gendered and con-structed through the male formulation of holy scripts and injunctions. The purpose with this thesis is to identify both women’s and men’s attitudes and narratives regarding the menstruation tradition in chaupadi exercising societies, based on interviews and ques-tionnaires carried out in these areas of Nepal by the UN and Action Works Nepal. Sky’s perspective will be challenged by Nicki Dunnavant’s and Toni-Ann Roberts’ opposing hypothesis viewing the menstruation isolation as a kind of integrity strengthening and solidarity enhancing experience amongst the tradition following women. My results show that the conditions surrounding the chaupadi tradition are rather based on a foun-dation of patriarchal submission that Sky’s perspective suggests, rather than being an integrity strengthening experience for these women. They are thus subject to insidious discrimination, exclusion, and stigmatization during the menstrual period.},
 author    = {Foldøy, Oda Karoline},
 keyword   = {Menstruasjonstabu,Nepal,tradisjon,hinduisme,feminisme,skam,chaupadi,menneskelige rettigheter,diskriminering},
 language   = {nor},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Menstruasjonstabu og skam i lys av religiøs isolasjonstradisjon i Nepal},
 year     = {2017},
}