Advanced

Ett förstärkt skydd för företagshemligheter? - En studie av EU-direktivet om företagshemligheter och dess konsekvenser för svensk rätt

Dyberg, Amanda LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
Trade secrets have become an increasingly common way for companies to ensure that their investments in know-how and research provide maximum returns. An effective protection of trade secrets is thus crucial for companies' ability to compete, and not least for maintaining fair competition. In recent years there has been a demand for a European, uniform regulatory framework. In the light of this increased demand, the European Union adopted a Directive on the protection of trade secrets, which is to be implemented by 9 June 2018. The purpose of this essay is to examine what, if any, changes the Directive will entail for the Swedish regulation of trade secrets.

The conclusion of the examination is that the Directive will entail a... (More)
Trade secrets have become an increasingly common way for companies to ensure that their investments in know-how and research provide maximum returns. An effective protection of trade secrets is thus crucial for companies' ability to compete, and not least for maintaining fair competition. In recent years there has been a demand for a European, uniform regulatory framework. In the light of this increased demand, the European Union adopted a Directive on the protection of trade secrets, which is to be implemented by 9 June 2018. The purpose of this essay is to examine what, if any, changes the Directive will entail for the Swedish regulation of trade secrets.

The conclusion of the examination is that the Directive will entail a significant improvement of the protection of trade secrets. The Directive implements EU legal protection with the possibility of national review, regardless of where within the European Union the unlawful acquisition, use or disclosure has occurred. It also introduces provisions on so-called “infringing goods”. Furthermore, the Directive seems to remedy several of the shortcomings that were revealed during the examination of the Swedish protection. Firstly, the Directive extends the definition unlawful acquisition to include unauthorized copying of legally held information. Secondly, the liability according to the Directive applies to anyone who is in contact with trade secrets, and thus does not, which is the case under the Swedish legislation, depend on whether the person in question can be considered to fall within the one category of liability or the other. Thirdly, the Directive allows for preventative measures. The Swedish regulation does not allow such measures, which has been considered as a major shortcoming. The Directive also has the potential to increase the amount of damages. Unfortunately, the Directive does not contain any provisions regarding the possibility to secure evidence of an unlawful attack on trade secrets. Thus, there seems to be a significant risk that the Directive will become ineffective. (Less)
Abstract (Swedish)
Företagshemligheter har i dagens ekonomi blivit ett allt vanligare sätt för företag att tillförsäkra att sina investeringar i know-how och forskning ger maximal avkastning. Ett fullgott och effektivt skydd för företagshemligheter är sålunda av avgörande betydelse för företagens möjligheter att konkurrera på marknaden, och inte minst för att upprätthålla en affärsetisk och sund konkurrens. Under senare år har det vuxit fram en efterfrågan på ett europeiskt, enhetligt regelverk till skydd för företagshemligheter. Mot bakgrund av detta antogs ett EU-direktiv, vilket ska genomföras senast 9 juni 2018. Uppsatsens syfte är att utreda vilka, om några, förändringar direktivet kommer att innebära för svensk rätt.

Slutsatsen av utredningen är att... (More)
Företagshemligheter har i dagens ekonomi blivit ett allt vanligare sätt för företag att tillförsäkra att sina investeringar i know-how och forskning ger maximal avkastning. Ett fullgott och effektivt skydd för företagshemligheter är sålunda av avgörande betydelse för företagens möjligheter att konkurrera på marknaden, och inte minst för att upprätthålla en affärsetisk och sund konkurrens. Under senare år har det vuxit fram en efterfrågan på ett europeiskt, enhetligt regelverk till skydd för företagshemligheter. Mot bakgrund av detta antogs ett EU-direktiv, vilket ska genomföras senast 9 juni 2018. Uppsatsens syfte är att utreda vilka, om några, förändringar direktivet kommer att innebära för svensk rätt.

Slutsatsen av utredningen är att direktivet kan förväntas medföra stora förändringar av den svenska lagstiftningen. I allmänhet innebär direktivet en betydande förstärkning av skyddet för företagshemligheter. Direktivet skapar ett EU-rättsligt skydd med möjlighet till nationell prövning oaktat var inom unionen angreppet har skett. Det inför dessutom bestämmelser om s.k. ”intrångsgörande varor”. Detta kan anses vara den största förändringen till fördel för näringsidkare. Direktivet synes därutöver avhjälpa flera av de brister som uppenbarats vid en genomgång av det svenska skyddet. För det första utvidgar direktivet angreppsdefinitionen till att omfatta även obehörig kopiering av information som lovligen innehas. Ansvaret enligt direktivet gäller för det andra för envar som kommer i kontakt med företagshemligheter, och är sålunda inte, som i svensk rätt, beroende av om personen ifråga kan anses falla in inom den ena ansvarskategorin eller den andra. För det tredje medger direktivet preventiva åtgärder, vars avsaknad har ansetts vara en stor brist i den svenska regleringen. Direktivet har också potential att förbättra skyddet i skadeståndshänseende. Dessvärre innehåller direktivet ingen bestämmelse om bevissäkringsåtgärd. En av de största bristerna i skyddet kvarstår därmed. Det kan därför konstateras att direktivet, trots dess förstärkning av skyddet i övrigt, riskerar att bli tandlöst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dyberg, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
An improved protection of trade secrets? - A study of the EU Directive on trade secrets and its consequences for Swedish law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, EU-rätt, förmögenhetsrätt, företagshemligheter
language
Swedish
id
8909098
date added to LUP
2017-06-08 15:29:49
date last changed
2017-06-08 15:29:49
@misc{8909098,
 abstract   = {Trade secrets have become an increasingly common way for companies to ensure that their investments in know-how and research provide maximum returns. An effective protection of trade secrets is thus crucial for companies' ability to compete, and not least for maintaining fair competition. In recent years there has been a demand for a European, uniform regulatory framework. In the light of this increased demand, the European Union adopted a Directive on the protection of trade secrets, which is to be implemented by 9 June 2018. The purpose of this essay is to examine what, if any, changes the Directive will entail for the Swedish regulation of trade secrets. 

The conclusion of the examination is that the Directive will entail a significant improvement of the protection of trade secrets. The Directive implements EU legal protection with the possibility of national review, regardless of where within the European Union the unlawful acquisition, use or disclosure has occurred. It also introduces provisions on so-called “infringing goods”. Furthermore, the Directive seems to remedy several of the shortcomings that were revealed during the examination of the Swedish protection. Firstly, the Directive extends the definition unlawful acquisition to include unauthorized copying of legally held information. Secondly, the liability according to the Directive applies to anyone who is in contact with trade secrets, and thus does not, which is the case under the Swedish legislation, depend on whether the person in question can be considered to fall within the one category of liability or the other. Thirdly, the Directive allows for preventative measures. The Swedish regulation does not allow such measures, which has been considered as a major shortcoming. The Directive also has the potential to increase the amount of damages. Unfortunately, the Directive does not contain any provisions regarding the possibility to secure evidence of an unlawful attack on trade secrets. Thus, there seems to be a significant risk that the Directive will become ineffective.},
 author    = {Dyberg, Amanda},
 keyword   = {civilrätt,EU-rätt,förmögenhetsrätt,företagshemligheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett förstärkt skydd för företagshemligheter? - En studie av EU-direktivet om företagshemligheter och dess konsekvenser för svensk rätt},
 year     = {2017},
}