Advanced

Självkostnadsprincipen enligt AB 04

Krantz, Anna LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
Construction Contracts are not regulated by Swedish law. Instead, the construction industry uses standard agreements. Construction Contracts usually state that compensation shall be paid as a fixed award or performed on an open account basis. The Swedish standard agreement AB 04 regulates compensation performed on an open account basis in AB 04 chapter 6 paragraphs 9-10.

AB 04 chapter 6 paragraph 9 states that compensation is paid for costs according to a specified list. Contractor fees consisting of costs for central administration and profit are then calculated as a percentage increase on the other costs. The provision does not describe the costs that entitle compensation in detail even though some guidance can be found in the form... (More)
Construction Contracts are not regulated by Swedish law. Instead, the construction industry uses standard agreements. Construction Contracts usually state that compensation shall be paid as a fixed award or performed on an open account basis. The Swedish standard agreement AB 04 regulates compensation performed on an open account basis in AB 04 chapter 6 paragraphs 9-10.

AB 04 chapter 6 paragraph 9 states that compensation is paid for costs according to a specified list. Contractor fees consisting of costs for central administration and profit are then calculated as a percentage increase on the other costs. The provision does not describe the costs that entitle compensation in detail even though some guidance can be found in the form LR06, Compensation for contracted work on an open account basis. If the parties do not specifically agree on the costs that are to be re-imbursed, disputes may arise.

According to AB 04 chapter 6 paragraph 10, the contractor has the obligation to perform the work so that the client receives the best technical and financial outcome. The contractor’s duty of care is to be defined as an obligation of care and not an obligation to provide a specific result. Therefore, the contractor must have been negligent in order for the client to avoid payment liability as regards the duty of care. The application of the provision is also governed by rules regarding discounts, procurement, and the client’s right to review the contractor’s accounting.

According to previous practise the client has had the possibility to question the price through a retrospective assessment of whether the price is reasonable. That assessment is based on an analogous application of paragraph 45 of the Swedish purchase act. In the case T 10408-14, the Court of Appeal decided that an assessment of whether the price is reasonable cannot be done if the agreement contains the provision in AB 04 chapter 6 paragraph 9. Paragraph 45 of the Swedish purchase act is only applicable when the price is unregulated, but the use of the provision means that the price follows from the agreement.

Compensation on an open account basis according to AB 04 has received a lot of criticism because the client carries almost all risks. (Less)
Abstract (Swedish)
Ersättning enligt entreprenadavtal utgår i huvudsak som fast ersättning eller enligt löpande räkning. Enligt svensk rätt är entreprenadavtal inte lagreglerade utan istället tillämpas standardavtal. Standardavtalet AB 04 reglerar ersättning enligt löpande räkning genom självkostnadsprincipen som anges i AB 04 kap. 6 § 9-10.

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning enligt en av AB 04 kap. 6 § 9 uppräknad lista av olika kostnadsposter, samt i form av entreprenörarvode för centraladministration och vinst som utgår som ett procentuellt påslag på övriga kostnader. Självkostnadsprincipen definierar inte närmare vilka kostnader som omfattas av bestämmelsen även om viss ledning kan inhämtas från formuläret LR06, Ersättningsgrunder för... (More)
Ersättning enligt entreprenadavtal utgår i huvudsak som fast ersättning eller enligt löpande räkning. Enligt svensk rätt är entreprenadavtal inte lagreglerade utan istället tillämpas standardavtal. Standardavtalet AB 04 reglerar ersättning enligt löpande räkning genom självkostnadsprincipen som anges i AB 04 kap. 6 § 9-10.

Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning enligt en av AB 04 kap. 6 § 9 uppräknad lista av olika kostnadsposter, samt i form av entreprenörarvode för centraladministration och vinst som utgår som ett procentuellt påslag på övriga kostnader. Självkostnadsprincipen definierar inte närmare vilka kostnader som omfattas av bestämmelsen även om viss ledning kan inhämtas från formuläret LR06, Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning. Vilka kostnader som ska berättiga till ersättning kan därför leda till tvist mellan parterna om dessa inte särskilt avtalat om vilka kostnader som ska ingå.

När ersättning utgår enligt självkostnadsprincipen har entreprenören enligt AB 04 kap. 6 § 10 p. 1 en plikt att utföra arbetet så att beställaren erhåller ”bästa ekonomiska och tekniska resultat”. Entreprenörens omsorgsplikt ska enligt obligationsrätten kategoriseras som en omsorgsförpliktelse och inte som en resultatförpliktelse. Det krävs därmed att entreprenören varit vårdslös i sitt åtagande för att beställaren ska undgå betalningsansvar. Tillämpningen av självkostnadsprincipen regleras även av ordningsregler som behandlar rabatter, upphandling och beställarens rätt att granska originalverifikationer.

Enligt tidigare praxis har beställaren haft möjlighet att ifrågasätta priset genom en i efterhand utförd skälighetsbedömning med hänvisning till en analog tillämpning av 45 § köplagen. I mål T 10408-14 avgjorde Svea hovrätt att en analog skälighetsbedömning avseende ersättning enligt självkostnadsprincipen inte kan göras eftersom priset följer av avtalet. Den köprättsliga regleringen blir endast tillämplig då inget pris har avtalats.

Självkostnadsprincipen kan kritiseras bland annat på grund av att beställaren får bära en stor risk vid tillämpningen av ersättningsformen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krantz, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Compensation on an open account basis according to AB 04
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
civilrätt, avtalsrätt, entreprenadrätt, löpande räkning, självkostnadsprincipen
language
Swedish
id
8909100
date added to LUP
2017-06-19 13:42:40
date last changed
2017-06-19 13:42:40
@misc{8909100,
 abstract   = {Construction Contracts are not regulated by Swedish law. Instead, the construction industry uses standard agreements. Construction Contracts usually state that compensation shall be paid as a fixed award or performed on an open account basis. The Swedish standard agreement AB 04 regulates compensation performed on an open account basis in AB 04 chapter 6 paragraphs 9-10.

AB 04 chapter 6 paragraph 9 states that compensation is paid for costs according to a specified list. Contractor fees consisting of costs for central administration and profit are then calculated as a percentage increase on the other costs. The provision does not describe the costs that entitle compensation in detail even though some guidance can be found in the form LR06, Compensation for contracted work on an open account basis. If the parties do not specifically agree on the costs that are to be re-imbursed, disputes may arise.

According to AB 04 chapter 6 paragraph 10, the contractor has the obligation to perform the work so that the client receives the best technical and financial outcome. The contractor’s duty of care is to be defined as an obligation of care and not an obligation to provide a specific result. Therefore, the contractor must have been negligent in order for the client to avoid payment liability as regards the duty of care. The application of the provision is also governed by rules regarding discounts, procurement, and the client’s right to review the contractor’s accounting. 

According to previous practise the client has had the possibility to question the price through a retrospective assessment of whether the price is reasonable. That assessment is based on an analogous application of paragraph 45 of the Swedish purchase act. In the case T 10408-14, the Court of Appeal decided that an assessment of whether the price is reasonable cannot be done if the agreement contains the provision in AB 04 chapter 6 paragraph 9. Paragraph 45 of the Swedish purchase act is only applicable when the price is unregulated, but the use of the provision means that the price follows from the agreement. 

Compensation on an open account basis according to AB 04 has received a lot of criticism because the client carries almost all risks.},
 author    = {Krantz, Anna},
 keyword   = {civilrätt,avtalsrätt,entreprenadrätt,löpande räkning,självkostnadsprincipen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självkostnadsprincipen enligt AB 04},
 year     = {2017},
}