Advanced

En kritisk diskursanalys av framställningen på hedersmordsoffer i svenska media

Musekura, Jane-Ange LU (2017) MRSG31 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I den här undersökningen har en kritisk diskursanalys gjorts på svenska medias nyhetsartiklar kring hedersmord. Utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv har jag använt mig av Teun A. van Dijks kritiska diskursanalys med fokus på framställningen av manliga och kvinnliga hedersmordsoffer. Genom en avgränsning på primärmaterial från 2002–2017 har jag granskat den mediala diskursens användning av diskursiva strategier. Hedermordsfall är det som inom hedersrelaterat våld får mest uppmärksamhet i media. Dessutom blossades en hedersmordsdebatt upp år 2002 som även är upphovet till mitt intresse till att börja med.

Vanligtvis är det förövarna eller de kvinnliga offren som domineras inom diskursen och därför väcktes mitt intresse för... (More)
I den här undersökningen har en kritisk diskursanalys gjorts på svenska medias nyhetsartiklar kring hedersmord. Utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv har jag använt mig av Teun A. van Dijks kritiska diskursanalys med fokus på framställningen av manliga och kvinnliga hedersmordsoffer. Genom en avgränsning på primärmaterial från 2002–2017 har jag granskat den mediala diskursens användning av diskursiva strategier. Hedermordsfall är det som inom hedersrelaterat våld får mest uppmärksamhet i media. Dessutom blossades en hedersmordsdebatt upp år 2002 som även är upphovet till mitt intresse till att börja med.

Vanligtvis är det förövarna eller de kvinnliga offren som domineras inom diskursen och därför väcktes mitt intresse för dem som hamnar i skymundan trots utsatthet. Jag menar både män och HBT-personer men i det här fallet fick jag på grund av informationsbrist fokusera på männens utsatthet och mer specifikt deras framställning som offer i media. En jämförelse mellan manliga och kvinnliga offer där fokus bland annat har lagts på an-vändandet av diskursiva strategier och dess effekt.

Men för att få en översikt av diskursens reproduktion av eller motstånd mot dominans använde jag mig av tidigare forskning om hedersrelaterat våld samt ämnets tidigare mediala diskurser. Min insikt kring medias betydande maktposition har alltid funnits men under den här studien har jag fått en fördjupad insikt av hur diskurser kan ägas och styras efter eget intresse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Musekura, Jane-Ange LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Hedersrelaterat våld, hedersmord, diskurs, manliga offer, kvinnliga offer, do-minans, makt, reproduktion, hedersmordsdebatt
language
Swedish
id
8909121
date added to LUP
2017-06-30 13:20:47
date last changed
2017-06-30 13:20:47
@misc{8909121,
 abstract   = {I den här undersökningen har en kritisk diskursanalys gjorts på svenska medias nyhetsartiklar kring hedersmord. Utifrån ett intersektionellt feministiskt perspektiv har jag använt mig av Teun A. van Dijks kritiska diskursanalys med fokus på framställningen av manliga och kvinnliga hedersmordsoffer. Genom en avgränsning på primärmaterial från 2002–2017 har jag granskat den mediala diskursens användning av diskursiva strategier. Hedermordsfall är det som inom hedersrelaterat våld får mest uppmärksamhet i media. Dessutom blossades en hedersmordsdebatt upp år 2002 som även är upphovet till mitt intresse till att börja med.

Vanligtvis är det förövarna eller de kvinnliga offren som domineras inom diskursen och därför väcktes mitt intresse för dem som hamnar i skymundan trots utsatthet. Jag menar både män och HBT-personer men i det här fallet fick jag på grund av informationsbrist fokusera på männens utsatthet och mer specifikt deras framställning som offer i media. En jämförelse mellan manliga och kvinnliga offer där fokus bland annat har lagts på an-vändandet av diskursiva strategier och dess effekt. 

Men för att få en översikt av diskursens reproduktion av eller motstånd mot dominans använde jag mig av tidigare forskning om hedersrelaterat våld samt ämnets tidigare mediala diskurser. Min insikt kring medias betydande maktposition har alltid funnits men under den här studien har jag fått en fördjupad insikt av hur diskurser kan ägas och styras efter eget intresse.},
 author    = {Musekura, Jane-Ange},
 keyword   = {Hedersrelaterat våld,hedersmord,diskurs,manliga offer,kvinnliga offer,do-minans,makt,reproduktion,hedersmordsdebatt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kritisk diskursanalys av framställningen på hedersmordsoffer i svenska media},
 year     = {2017},
}