Advanced

Contemporary stories of water

Brok, Johanne Oline Storgaard LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Vattenkonflikter är inget nytt fenomen, det är snarare så att vattnets status genererar konflikter. Forskningen kring vatten har generellt sätt fokuserat på utvecklingsländerna, men i den här uppsatsen ligger fokus på den utvecklade, västliga kontexten, där vatten är en lika stor nödvändighet för människors överlevnad. I den här uppsatsen undersöker jag hur vatten förstås i ett nutida europeiskt sammanhang. Utifrån olika narrativ under en politisk debatt i Irland från 2014, undersöker jag hur relationen mellan människor och vatten konstrueras. Angripandet av narrativet är baserat på Jörn Rüsens historiska metod, som ger en inblick i vilken roll historisk orientering har för narrativ om vatten. Med inspiration från Karen Bakkers forskning,... (More)
Vattenkonflikter är inget nytt fenomen, det är snarare så att vattnets status genererar konflikter. Forskningen kring vatten har generellt sätt fokuserat på utvecklingsländerna, men i den här uppsatsen ligger fokus på den utvecklade, västliga kontexten, där vatten är en lika stor nödvändighet för människors överlevnad. I den här uppsatsen undersöker jag hur vatten förstås i ett nutida europeiskt sammanhang. Utifrån olika narrativ under en politisk debatt i Irland från 2014, undersöker jag hur relationen mellan människor och vatten konstrueras. Angripandet av narrativet är baserat på Jörn Rüsens historiska metod, som ger en inblick i vilken roll historisk orientering har för narrativ om vatten. Med inspiration från Karen Bakkers forskning, identifierar jag tre huvudsakliga narra-tiv; ett miljömarknadsnarrativ, ett socialt rättvisenarrativ och et anti-kommersiellt narra-tiv. Jag drar slutsatsen att de tre narrativen ger olika beskrivningar av vad vatten är och vilket värde det har för mänskligheten. Förståelserna varierar från ekonomiskt värde till social nytta samt rättigheter. Alla narrativen är dock överens om att vatten - och naturen – har instrumentellt värde för människans överlevnad. (Less)
Popular Abstract
Water conflict is not a new phenomenon; rather the status of water generates conflicts. Water research has generally focused on developing countries, but this study is situated in a developed, Western context, where water is just as necessary to human survival. In this paper I examine how water is perceived in a contemporary European water conflict. Considering narratives of water in a political debate from Ireland in 2014, I look into the constructed relation between humans and water. The narrative approach, based on Jörn Rüsen’s historical methodology, provides insights into the way historical orienta-tion plays into the narration of water. Inspired by the research of Karen Bakker, I identi-fy three main narratives; a market... (More)
Water conflict is not a new phenomenon; rather the status of water generates conflicts. Water research has generally focused on developing countries, but this study is situated in a developed, Western context, where water is just as necessary to human survival. In this paper I examine how water is perceived in a contemporary European water conflict. Considering narratives of water in a political debate from Ireland in 2014, I look into the constructed relation between humans and water. The narrative approach, based on Jörn Rüsen’s historical methodology, provides insights into the way historical orienta-tion plays into the narration of water. Inspired by the research of Karen Bakker, I identi-fy three main narratives; a market environmentalist, a social-equity and an anti-commercialization narrative. I find that the three narratives provide different stories of what water is and the value it has to humanity. The perceptions vary from economic asset to social good and entitlement. However, these stories are all narrated over the assumption that water – and nature – is instrumental to human survival. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brok, Johanne Oline Storgaard LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Vatten, hantering av vatten, narrativ, konflikt, kommersialisering, Irland, vattenavgifter, Water, water management, narrative, conflict, commercialization, Republic of Ireland, water charges, human rights
language
English
id
8909163
date added to LUP
2017-06-30 13:29:25
date last changed
2017-06-30 13:29:25
@misc{8909163,
 abstract   = {Vattenkonflikter är inget nytt fenomen, det är snarare så att vattnets status genererar konflikter. Forskningen kring vatten har generellt sätt fokuserat på utvecklingsländerna, men i den här uppsatsen ligger fokus på den utvecklade, västliga kontexten, där vatten är en lika stor nödvändighet för människors överlevnad. I den här uppsatsen undersöker jag hur vatten förstås i ett nutida europeiskt sammanhang. Utifrån olika narrativ under en politisk debatt i Irland från 2014, undersöker jag hur relationen mellan människor och vatten konstrueras. Angripandet av narrativet är baserat på Jörn Rüsens historiska metod, som ger en inblick i vilken roll historisk orientering har för narrativ om vatten. Med inspiration från Karen Bakkers forskning, identifierar jag tre huvudsakliga narra-tiv; ett miljömarknadsnarrativ, ett socialt rättvisenarrativ och et anti-kommersiellt narra-tiv. Jag drar slutsatsen att de tre narrativen ger olika beskrivningar av vad vatten är och vilket värde det har för mänskligheten. Förståelserna varierar från ekonomiskt värde till social nytta samt rättigheter. Alla narrativen är dock överens om att vatten - och naturen – har instrumentellt värde för människans överlevnad.},
 author    = {Brok, Johanne Oline Storgaard},
 keyword   = {Vatten,hantering av vatten,narrativ,konflikt,kommersialisering,Irland,vattenavgifter,Water,water management,narrative,conflict,commercialization,Republic of Ireland,water charges,human rights},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Contemporary stories of water},
 year     = {2017},
}