Advanced

Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori

Svanström, Julia LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. I denna uppsats behandlas hur kvinnor syns i avtalet och om de insatser som avtalet avser upprätta kan stärka kvinnors strukturella position i samhället. Genom Martha C. Nussbaum kapacitetsteori utförs en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen visar att avtalet kan skapa förutsättningar för att realisera många av Nussbaums kapaciteter vilket visar en... (More)
I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. I denna uppsats behandlas hur kvinnor syns i avtalet och om de insatser som avtalet avser upprätta kan stärka kvinnors strukturella position i samhället. Genom Martha C. Nussbaum kapacitetsteori utförs en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen visar att avtalet kan skapa förutsättningar för att realisera många av Nussbaums kapaciteter vilket visar en progressivitet i fredsdiskursen. Trots detta, hänger offerbilden och traditionella föreställningar om kvinnan kvar, vilket påverkar hennes möjligheter i postkonfliktsamhället. Kvinnor porträtteras som passiva i konflikten men aktiva i fredsprocessen. Uppsatsen tydliggör att det är relativt enkelt att via fredsavtal rasera de lagliga barriärerna som hindrar kvinnor från att realisera sina rättigheter men de strukturella orättvisorna är svårare att förändra. (Less)
Popular Abstract
In november 2016 a historic peace agreement was signed between the FARC-guerilla and the Colombian government which marks a path towards a peaceful solution to the 50 year long armed conflict. The peace agreement is the beginning of a new epoch of female peacebuilding, with much focus being placed on equality and increased female influence the agreement addresses a lot of efforts to strengthen women's position in Colombia. This essay deals with how women are seen in the agreement and if the efforts that the agreement intends to establish can strengthen women's structural position in the society. Through Martha C. Nussbaum's capacity theory a qualitative content analysis is performed. The survey shows that the agreement can create the... (More)
In november 2016 a historic peace agreement was signed between the FARC-guerilla and the Colombian government which marks a path towards a peaceful solution to the 50 year long armed conflict. The peace agreement is the beginning of a new epoch of female peacebuilding, with much focus being placed on equality and increased female influence the agreement addresses a lot of efforts to strengthen women's position in Colombia. This essay deals with how women are seen in the agreement and if the efforts that the agreement intends to establish can strengthen women's structural position in the society. Through Martha C. Nussbaum's capacity theory a qualitative content analysis is performed. The survey shows that the agreement can create the conditions for realizing many of Nussbaum's capabilities and strengthen women's agency, demonstrating a big progress in the peace discourse. Nevertheless, the victim image as well as traditional views of the woman remains, which affect her potentials in the post-conflict society. Women are portrayed as passive in the conflict but active in the peace process. The essay clarifies that it is relatively easy to overcome the legal barriers that prevents women from realizing their rights through peace agreements but the structural inequalities are more difficult to change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanström, Julia LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
fredsavtal, 2016, colombia, FARC, övergångsrättvisa, kvinnors rättigheter, kvinnligt fredsbyggande, martha c. nussbaum, kapacitetsteorin
language
English
id
8909182
date added to LUP
2017-06-30 13:22:41
date last changed
2017-06-30 13:22:41
@misc{8909182,
 abstract   = {I november 2016 signerades ett historiskt fredsavtal mellan FARC-gerillan och Colombias regering som markerar en väg mot en fredlig lösning på den 50 år långa väpnade konflikten. Fredsavtalet är början på en ny epok av kvinnligt fredsbyggande, med mycket fokus på jämlikhet och ökat kvinnligt inflytande riktar avtalet särskilt mycket insatser för att stärka kvinnors position i Colombia. I denna uppsats behandlas hur kvinnor syns i avtalet och om de insatser som avtalet avser upprätta kan stärka kvinnors strukturella position i samhället. Genom Martha C. Nussbaum kapacitetsteori utförs en kvalitativ innehållsanalys. Undersökningen visar att avtalet kan skapa förutsättningar för att realisera många av Nussbaums kapaciteter vilket visar en progressivitet i fredsdiskursen. Trots detta, hänger offerbilden och traditionella föreställningar om kvinnan kvar, vilket påverkar hennes möjligheter i postkonfliktsamhället. Kvinnor porträtteras som passiva i konflikten men aktiva i fredsprocessen. Uppsatsen tydliggör att det är relativt enkelt att via fredsavtal rasera de lagliga barriärerna som hindrar kvinnor från att realisera sina rättigheter men de strukturella orättvisorna är svårare att förändra.},
 author    = {Svanström, Julia},
 keyword   = {fredsavtal,2016,colombia,FARC,övergångsrättvisa,kvinnors rättigheter,kvinnligt fredsbyggande,martha c. nussbaum,kapacitetsteorin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Världens första jämställda fredsavtal? : en kvalitativ innehållsanalys av det colombianska fredsavtalets potential att förbättra kvinnors situation utifrån Nussbaums kapacitetsteori},
 year     = {2017},
}