Advanced

De maktlösa måltavlorna : domstolsdiskurser om sexuellt våld i fallet Sepur Zarco i Guatemala

Stadler, Nike LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna studie behandlar ämnet sexuellt våld i krig och konflikt under den 36 år långa konflikten i Guatemala, mer specifikt ett rättsfall i Guatemalan Court for High Risk Crimes A från februari 2016, då sexuellt våld i konflikt för första gången prövades i nationell domstol. Utifrån Michel Foucaults koncept om diskursiv makt och Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris intersektionella perspektiv analyserar jag de framträdande diskurserna i domslutet. Syftet med studien är att ur ett intersektionellt perspektiv analysera hur det sexuella våldet omtalas i domslutet och hur de utsatta kvinnorna konstrueras i diskurserna om det sexuella våldet. Med hjälp av en Foucaultinspirerad diskursanalys kan fem huvudsakliga diskurser urskiljas, där... (More)
Denna studie behandlar ämnet sexuellt våld i krig och konflikt under den 36 år långa konflikten i Guatemala, mer specifikt ett rättsfall i Guatemalan Court for High Risk Crimes A från februari 2016, då sexuellt våld i konflikt för första gången prövades i nationell domstol. Utifrån Michel Foucaults koncept om diskursiv makt och Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris intersektionella perspektiv analyserar jag de framträdande diskurserna i domslutet. Syftet med studien är att ur ett intersektionellt perspektiv analysera hur det sexuella våldet omtalas i domslutet och hur de utsatta kvinnorna konstrueras i diskurserna om det sexuella våldet. Med hjälp av en Foucaultinspirerad diskursanalys kan fem huvudsakliga diskurser urskiljas, där klass, etnicitet och våld på olika sätt konstruerar en bild av urfolkskvinnan. Diskurserna som framträder är: d iskursen om det kollektiva lidandet, ägandediskursen, diskursen om maskulinitet, våld och sexualitet, offerdiskursen samt hedersdiskursen . Min slutsats är att uppsatsen kan problematisera en relativt ensidig bild av domen bland allmänheten, då diskurserna tenderar att (re)producera stereotypa bilder av de utsatta kvinnorna. Jag menar vidare att det sexuella våldet till stor del omtalas i termer av överhängande maktstrukturer, såsom etnicitet och klass. (Less)
Popular Abstract
This paper deals with sexual violence in war and conflict during the 36 year long conflict in Guatemala, and more specifically a case in the Guatemalan Court for High Risk Crimes A from february 2016, which constitutes the first time sexual violence in conflict was tried in a domestic court. Drawing on the concept of discursive power put forward by Michel Foucault and discourses as constituting and reproducing different aspects of power put forward by Paulina de los Reyes and Diana Mulinari, the legal discourses are analyzed through an intersectional perspective. I examine the distinguishing features in the discourses found in the verdict, and explore the construction of the victims of the violence. The discourses found and analyzed are:... (More)
This paper deals with sexual violence in war and conflict during the 36 year long conflict in Guatemala, and more specifically a case in the Guatemalan Court for High Risk Crimes A from february 2016, which constitutes the first time sexual violence in conflict was tried in a domestic court. Drawing on the concept of discursive power put forward by Michel Foucault and discourses as constituting and reproducing different aspects of power put forward by Paulina de los Reyes and Diana Mulinari, the legal discourses are analyzed through an intersectional perspective. I examine the distinguishing features in the discourses found in the verdict, and explore the construction of the victims of the violence. The discourses found and analyzed are: the discourse of the collective suffering, the ownership discourse, the discourse about masculinity, violence and sexuality, the victim discourse and the discourse about honor. I conclude that the study can problematize a relatively one-sided depiction of the judicial judgement as the discursive features tends to (re)produce a stereotypical image of the women. Considering discourse a practice I question the construction of the victims. It is further argued that the court's assessment takes multiple wider social structures into account in their analysis of the case, such as ethnicity and class. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stadler, Nike LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sexual violence, conflict, discourse analysis, criminal justice, intersectionality, Guatemala, genocide, Maya-Q´eqchi´.
language
Swedish
id
8909190
date added to LUP
2017-06-30 13:23:26
date last changed
2017-06-30 13:23:26
@misc{8909190,
 abstract   = {Denna studie behandlar ämnet sexuellt våld i krig och konflikt under den 36 år långa konflikten i Guatemala, mer specifikt ett rättsfall i Guatemalan Court for High Risk Crimes A från februari 2016, då sexuellt våld i konflikt för första gången prövades i nationell domstol. Utifrån Michel Foucaults koncept om diskursiv makt och Paulina de los Reyes och Diana Mulinaris intersektionella perspektiv analyserar jag de framträdande diskurserna i domslutet. Syftet med studien är att ur ett intersektionellt perspektiv analysera hur det sexuella våldet omtalas i domslutet och hur de utsatta kvinnorna konstrueras i diskurserna om det sexuella våldet. Med hjälp av en Foucaultinspirerad diskursanalys kan fem huvudsakliga diskurser urskiljas, där klass, etnicitet och våld på olika sätt konstruerar en bild av urfolkskvinnan. Diskurserna som framträder är: d iskursen om det kollektiva lidandet, ägandediskursen, diskursen om maskulinitet, våld och sexualitet, offerdiskursen samt hedersdiskursen . Min slutsats är att uppsatsen kan problematisera en relativt ensidig bild av domen bland allmänheten, då diskurserna tenderar att (re)producera stereotypa bilder av de utsatta kvinnorna. Jag menar vidare att det sexuella våldet till stor del omtalas i termer av överhängande maktstrukturer, såsom etnicitet och klass.},
 author    = {Stadler, Nike},
 keyword   = {Sexual violence,conflict,discourse analysis,criminal justice,intersectionality,Guatemala,genocide,Maya-Q´eqchi´.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De maktlösa måltavlorna : domstolsdiskurser om sexuellt våld i fallet Sepur Zarco i Guatemala},
 year     = {2017},
}