Advanced

The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century

Follin, Miriam LU (2017) MRSK61 20162
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. Det finns få studier som jämför tidig amerikansk feminism med tidig kinesisk feminism, och jag har inte kommit över någon studie som kopplar ihop Goldman och He-Yin Zhen. Denna kandidatuppsats ämnar att jämföra dessa två tidiga feminister, aktiva i övergången från 1800-talet till 1900-talet. De material som jag valt till grund för min jämförelse är essäer som Goldman och He-Yin Zhen skrivit gällande kvinnors frigörelse (He-Yin... (More)
Rysk-amerikanska Emma Goldman och kinesiska He-Yin Zhen kom från två olika delar av världen och var aktiva inom olika kunskapstraditioner och kulturer. Ändå var de båda anarkister som kämpade för kvinnlig frigörelse, och båda var de kritiska till de samtida rörelserna som stred för kvinnors politiska rättigheter. Det finns få studier som jämför tidig amerikansk feminism med tidig kinesisk feminism, och jag har inte kommit över någon studie som kopplar ihop Goldman och He-Yin Zhen. Denna kandidatuppsats ämnar att jämföra dessa två tidiga feminister, aktiva i övergången från 1800-talet till 1900-talet. De material som jag valt till grund för min jämförelse är essäer som Goldman och He-Yin Zhen skrivit gällande kvinnors frigörelse (He-Yin Zhen i engelsk översättning) och jag tar mig an materialet genom användandet av en kvalitativ innehållsanalys. Jag fann att båda teoretikerna lade stor vikt vid förtryck i form av äktenskap, prostitution och arbetskraft, varvid dessa tre koncept också får speciellt fokus i min undersökning. Uppsatsens teoretiska ramverk är byggt kring Shogimens och Barings teorier om kontext och förändringar i idéer allt eftersom idéerna blir del av en ny kontext. I min undersökning och analys hittar jag mycket riktigt skillnader mellan Goldman och He-Yin Zhen. Dock så kommer jag huvudsakligen fram till att deras slutsatser när det gäller kvinnlig frigörelse, äktenskap, prostitution och arbetskraft, är oerhört lika, trots att de två är aktiva inom olika kontexter. (Less)
Abstract
Russian-American Emma Goldman and Chinese He-Yin Zhen came from different parts of the world, and thus weren’t active within the same knowledge systems and cultures. However, they were both anarchists fighting for the liberation of women, and both were strongly criticising the contemporary women’s suffrage movements. Few comparisons have been made between early Chinese feminism and early American feminism, and I have found no studies that connect He-Yin Zhen and Goldman. This bachelor’s thesis is a comparative study of these two proto-feminists who were active around the turn of the 20th century, and aim to provide a better understanding of them and their differences and commonalities. As material for my comparison I have chosen essays on... (More)
Russian-American Emma Goldman and Chinese He-Yin Zhen came from different parts of the world, and thus weren’t active within the same knowledge systems and cultures. However, they were both anarchists fighting for the liberation of women, and both were strongly criticising the contemporary women’s suffrage movements. Few comparisons have been made between early Chinese feminism and early American feminism, and I have found no studies that connect He-Yin Zhen and Goldman. This bachelor’s thesis is a comparative study of these two proto-feminists who were active around the turn of the 20th century, and aim to provide a better understanding of them and their differences and commonalities. As material for my comparison I have chosen essays on women’s emancipation from both writers (He-Yin Zhen in English translation) and I approach the materials by using a qualitative content analysis. I found that both Goldman and He-Yin Zhen particularly stress oppression in form of marriage, prostitution and labour, and these three concepts thus become central in my investigation. Theoretically, the thesis is constructed around Shogimen and Baring’s thoughts on context and the change in ideas as they become part of new contexts. Through my investigation and analysis, I do identify differences between Goldman and He-Yin Zhen’s theories, but I also conclude that their ideas in regards to women’s emancipation, prostitution, marriage and labour, are actually very similar despite that their argumentations are based within different contexts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8909215,
 abstract   = {Russian-American Emma Goldman and Chinese He-Yin Zhen came from different parts of the world, and thus weren’t active within the same knowledge systems and cultures. However, they were both anarchists fighting for the liberation of women, and both were strongly criticising the contemporary women’s suffrage movements. Few comparisons have been made between early Chinese feminism and early American feminism, and I have found no studies that connect He-Yin Zhen and Goldman. This bachelor’s thesis is a comparative study of these two proto-feminists who were active around the turn of the 20th century, and aim to provide a better understanding of them and their differences and commonalities. As material for my comparison I have chosen essays on women’s emancipation from both writers (He-Yin Zhen in English translation) and I approach the materials by using a qualitative content analysis. I found that both Goldman and He-Yin Zhen particularly stress oppression in form of marriage, prostitution and labour, and these three concepts thus become central in my investigation. Theoretically, the thesis is constructed around Shogimen and Baring’s thoughts on context and the change in ideas as they become part of new contexts. Through my investigation and analysis, I do identify differences between Goldman and He-Yin Zhen’s theories, but I also conclude that their ideas in regards to women’s emancipation, prostitution, marriage and labour, are actually very similar despite that their argumentations are based within different contexts.},
 author    = {Follin, Miriam},
 keyword   = {He-Yin Zhen,He Zhen,Emma Goldman,the Birth of Chinese Feminism,early feminism,tidig feminism,anarcho-feminism,women’s suffrage criticism,livelihood,shengji,context,kontext,comparative analysis,komparativ analys,qualitative content analysis,kvalitativ innehållsanalys},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Shackles of Women's Servitude : a comparative analysis of He-Yin Zhen and Emma Goldman’s views on women’s oppression and emancipation at the turn of the 20th century},
 year     = {2017},
}