Advanced

Arbete/sysselsättning, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationen aspergers syndrom

Bengtsson, Klara LU (2017) MRSG31 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. Uppsatsens undersökning består av kvalitativa intervjuer med personer som själva har funktionsvariationen aspergers/högfungerande autism samt med en person som arbetar intressepolitiskt på Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden). Metoden som används är en kvalitativ... (More)
Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. Uppsatsens undersökning består av kvalitativa intervjuer med personer som själva har funktionsvariationen aspergers/högfungerande autism samt med en person som arbetar intressepolitiskt på Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden). Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Studien har kommit fram till ett antal olika resultat och slutsatser. En slutsats är sysselsättning ger mening. Att ha något att gå till varje dag kan vara viktigt för att människor ska känna sig inkluderade i samhället och för att dagarna ska ha struktur. Detta är också viktigt för uppfyllandet av flera av Nussbaums 10 centrala kapaciteter. Daglig verksamhet kan vara ett alternativ för dem som inte klarar av ett vanligt arbete. Ersättningsnivåerna är dock mycket låga. Detta försvårar möjligheterna till social och ekonomisk empowerment samt empowerment på olika nivåer. Det är viktigt att se till vad människor faktiskt har möjlighet att göra och att se till utvecklingspotentialen hos alla. En slutsats när det gäller aspekten delaktighet som också har undersökts är att en definition av delaktighet kan vara att denna kan komma inifrån individen medan tillgänglighet är något som kommer utifrån. Denna definition använde sig en informant sig av. Detta kan ha att göra med ett traditionellt perspektiv på empowerment. Delaktighet handlar också om människors upplevelser om vad som är möjligt att göra. Det krävs alltså ett samspel mellan individ och samhälle. Det är också viktigt att lyssna på människor och att föra fram deras berättelser. Detta blir alltså ett sätt att komma närmare deras verklighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Klara LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20171
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
funktionsvariation, aspergers syndrom, sysselsättning, arbete, tillgänglighet, delaktighet, empowerment, Nussbaums teori, kapaciteter
language
Swedish
id
8909261
date added to LUP
2017-08-14 10:38:07
date last changed
2017-08-14 10:38:07
@misc{8909261,
 abstract   = {Detta arbete tar sin utgångspunkt i människors med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånds egna erfarenheter samt en person som arbetar med funktionsvariationsfrågor på Funktionsrätt Sverige och olika former av material. Denna uppsats undersöker aspekterna tillgänglighet, delaktighet och arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationen aspergers/autismspektrumtillstånd utifrån ett empowerment-perspektiv samt utifrån kapacitetsansatsen. Uppsatsens undersökning består av kvalitativa intervjuer med personer som själva har funktionsvariationen aspergers/högfungerande autism samt med en person som arbetar intressepolitiskt på Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden). Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys. Studien har kommit fram till ett antal olika resultat och slutsatser. En slutsats är sysselsättning ger mening. Att ha något att gå till varje dag kan vara viktigt för att människor ska känna sig inkluderade i samhället och för att dagarna ska ha struktur. Detta är också viktigt för uppfyllandet av flera av Nussbaums 10 centrala kapaciteter. Daglig verksamhet kan vara ett alternativ för dem som inte klarar av ett vanligt arbete. Ersättningsnivåerna är dock mycket låga. Detta försvårar möjligheterna till social och ekonomisk empowerment samt empowerment på olika nivåer. Det är viktigt att se till vad människor faktiskt har möjlighet att göra och att se till utvecklingspotentialen hos alla. En slutsats när det gäller aspekten delaktighet som också har undersökts är att en definition av delaktighet kan vara att denna kan komma inifrån individen medan tillgänglighet är något som kommer utifrån. Denna definition använde sig en informant sig av. Detta kan ha att göra med ett traditionellt perspektiv på empowerment. Delaktighet handlar också om människors upplevelser om vad som är möjligt att göra. Det krävs alltså ett samspel mellan individ och samhälle. Det är också viktigt att lyssna på människor och att föra fram deras berättelser. Detta blir alltså ett sätt att komma närmare deras verklighet.},
 author    = {Bengtsson, Klara},
 keyword   = {funktionsvariation,aspergers syndrom,sysselsättning,arbete,tillgänglighet,delaktighet,empowerment,Nussbaums teori,kapaciteter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbete/sysselsättning, delaktighet och tillgänglighet i samhället för personer med funktionsvariationen aspergers syndrom},
 year     = {2017},
}