Advanced

"A Penny For The Ear, How Much For The Rest?"

Lindström, Elisabeth LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker hur prostitution porträtteras i filmerna American Gigolo (1980) och Pretty Woman(1990). Analysen tittar både på kvinnlig såväl som manlig prostitution. Genom social konstruktionsteori analyseras hur dessa filmer relaterar till verkligheten och populärkultur. Semiotik används för att ’läsa’ tecken i filmerna och för att förstå deras innebörd. Uppsatsen tittar på hur prostitution relaterar till genus och sexualitet och argumenterar att medan dessa frågor är viktiga är de del av en bredare slutsats att prostitution innefattar vem som har makt över vem. Detta gäller för både manlig och kvinnlig prostitution. Uppsatsen argumenterar även att porträttering av prostitution i film kan utmana oönskade normer och... (More)
Denna uppsats undersöker hur prostitution porträtteras i filmerna American Gigolo (1980) och Pretty Woman(1990). Analysen tittar både på kvinnlig såväl som manlig prostitution. Genom social konstruktionsteori analyseras hur dessa filmer relaterar till verkligheten och populärkultur. Semiotik används för att ’läsa’ tecken i filmerna och för att förstå deras innebörd. Uppsatsen tittar på hur prostitution relaterar till genus och sexualitet och argumenterar att medan dessa frågor är viktiga är de del av en bredare slutsats att prostitution innefattar vem som har makt över vem. Detta gäller för både manlig och kvinnlig prostitution. Uppsatsen argumenterar även att porträttering av prostitution i film kan utmana oönskade normer och omständigheter i samhället. Men samtidigt kan de ha negativa implikationer för hur prostitution ses och förstås som därmed kan påverka och forma beteende, attityder och policy gällande prostitution. (Less)
Popular Abstract
This investigation will analyze the portrayal of prostitution in the films American Gigolo (1980) and Pretty Woman (1990). The analysis looks at both female and male prostitution. It draws on the theory of social constructionism to look at how the films relate to reality and popular culture. Semiotics is used to ‘read’ the signs of the films and to understand their full meaning. The investigation looks at prostitution as it relates to gender and sexuality, and argues while these issues are important they are part of a broader conclusion that prostitution is about who has power over whom. This relates to both male and female prostitution. The investigation also argues that portrayals of prostitution in film can challenge unwanted norms and... (More)
This investigation will analyze the portrayal of prostitution in the films American Gigolo (1980) and Pretty Woman (1990). The analysis looks at both female and male prostitution. It draws on the theory of social constructionism to look at how the films relate to reality and popular culture. Semiotics is used to ‘read’ the signs of the films and to understand their full meaning. The investigation looks at prostitution as it relates to gender and sexuality, and argues while these issues are important they are part of a broader conclusion that prostitution is about who has power over whom. This relates to both male and female prostitution. The investigation also argues that portrayals of prostitution in film can challenge unwanted norms and conditions in society, but simultaneously they can have negative implications on how prostitution is seen and understood that might shape individual behavior, attitudes, and policy towards prostitution. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Elisabeth LU
supervisor
organization
alternative title
a semiotic film analysis of prostitution in the motion pictures "American Gigolo" and "Pretty Woman"
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Social Constructionism, Female Prostitution, Male Prostitution, Prostitution, Pretty Woman, American Gigolo, Film, Semiotics, Gender, Sexuality
language
English
id
8909361
date added to LUP
2017-09-26 07:59:00
date last changed
2017-09-26 07:59:00
@misc{8909361,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker hur prostitution porträtteras i filmerna American Gigolo (1980) och Pretty Woman(1990). Analysen tittar både på kvinnlig såväl som manlig prostitution. Genom social konstruktionsteori analyseras hur dessa filmer relaterar till verkligheten och populärkultur. Semiotik används för att ’läsa’ tecken i filmerna och för att förstå deras innebörd. Uppsatsen tittar på hur prostitution relaterar till genus och sexualitet och argumenterar att medan dessa frågor är viktiga är de del av en bredare slutsats att prostitution innefattar vem som har makt över vem. Detta gäller för både manlig och kvinnlig prostitution. Uppsatsen argumenterar även att porträttering av prostitution i film kan utmana oönskade normer och omständigheter i samhället. Men samtidigt kan de ha negativa implikationer för hur prostitution ses och förstås som därmed kan påverka och forma beteende, attityder och policy gällande prostitution.},
 author    = {Lindström, Elisabeth},
 keyword   = {Social Constructionism,Female Prostitution,Male Prostitution,Prostitution,Pretty Woman,American Gigolo,Film,Semiotics,Gender,Sexuality},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"A Penny For The Ear, How Much For The Rest?"},
 year     = {2017},
}