Advanced

Civilsamhället - demokratins vän eller fiende? : Om demokratibegreppet och statens relation till civilsamhället i den svenska politiska diskursen

Hedin, Anna LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats undersöker demokratibegreppet och omgivande diskurs i svensk politisk debatt om statlig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer, mellan 2011-2017. Inläggen i debatten tolkas genom en begrepps-, diskurs- och talhandlingsanalys och ställs samtidigt mot de centrala aspekterna av en global utveckling som kallas shrinking civic space, en utveckling som inneburit ett allt mer restriktivt klimat för civilsamhället. Detta sker i syfte att utläsa förändringstendenser i relationen mellan stat och civilsamhälle i Sverige. Undersökningen visar hur bruket av demokratibegreppet och omgivande diskurs återupprepar samma föreställningar och påståenden kring civilsamhället som har omgett den globala trenden av shrinking... (More)
Denna kandidatuppsats undersöker demokratibegreppet och omgivande diskurs i svensk politisk debatt om statlig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer, mellan 2011-2017. Inläggen i debatten tolkas genom en begrepps-, diskurs- och talhandlingsanalys och ställs samtidigt mot de centrala aspekterna av en global utveckling som kallas shrinking civic space, en utveckling som inneburit ett allt mer restriktivt klimat för civilsamhället. Detta sker i syfte att utläsa förändringstendenser i relationen mellan stat och civilsamhälle i Sverige. Undersökningen visar hur bruket av demokratibegreppet och omgivande diskurs återupprepar samma föreställningar och påståenden kring civilsamhället som har omgett den globala trenden av shrinking civic space. Demokratibegreppet och dess antites, det ”odemokratiska”, tar form inom och förstärker en diskurs där civilsamhället är en suspekt arena och där krav på hårdare kontroll av föreningar är legitimerat. Studien indikerar därför på ett förändrat förhållningssätt gentemot civilsamhället från statligt håll, präglat av misstänksamhet och säkerhetisering. (Less)
Popular Abstract
This Bachelor thesis explores the conceptualization of democracy and its surrounding discourse in Swedish political debate about government grants to civil society organisations between 2011-2017. The debate is examined using a conceptual, discourse and speech act analysis, while also being compared to the global trend of shrinking civic space. This is done in order to discern tendencies in the relationship between state and civil society in Sweden. The study reveals how the concept of democracy and its surrounding discourse echo the beliefs and assertions about civil society found in the global trend of shrinking civic space. The concept of democracy and its antithesis, the “undemocratic”, take shape within and reinforce a discourse of... (More)
This Bachelor thesis explores the conceptualization of democracy and its surrounding discourse in Swedish political debate about government grants to civil society organisations between 2011-2017. The debate is examined using a conceptual, discourse and speech act analysis, while also being compared to the global trend of shrinking civic space. This is done in order to discern tendencies in the relationship between state and civil society in Sweden. The study reveals how the concept of democracy and its surrounding discourse echo the beliefs and assertions about civil society found in the global trend of shrinking civic space. The concept of democracy and its antithesis, the “undemocratic”, take shape within and reinforce a discourse of civil society as a suspect arena, where restrictions and surveillance of non-state actors is legitimized. This indicates a change in the public approach towards civil society organisations, characterized by greater distrust and securitization. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedin, Anna LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilsamhälle, demokrati, föreningsfrihet, shrinking civic space, relation mellan stat-civilsamhälle, säkerhetisering, Sverige, Helge Jordheim.
language
Swedish
id
8909390
date added to LUP
2017-06-30 13:25:44
date last changed
2017-06-30 13:25:44
@misc{8909390,
 abstract   = {Denna kandidatuppsats undersöker demokratibegreppet och omgivande diskurs i svensk politisk debatt om statlig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer, mellan 2011-2017. Inläggen i debatten tolkas genom en begrepps-, diskurs- och talhandlingsanalys och ställs samtidigt mot de centrala aspekterna av en global utveckling som kallas shrinking civic space, en utveckling som inneburit ett allt mer restriktivt klimat för civilsamhället. Detta sker i syfte att utläsa förändringstendenser i relationen mellan stat och civilsamhälle i Sverige. Undersökningen visar hur bruket av demokratibegreppet och omgivande diskurs återupprepar samma föreställningar och påståenden kring civilsamhället som har omgett den globala trenden av shrinking civic space. Demokratibegreppet och dess antites, det ”odemokratiska”, tar form inom och förstärker en diskurs där civilsamhället är en suspekt arena och där krav på hårdare kontroll av föreningar är legitimerat. Studien indikerar därför på ett förändrat förhållningssätt gentemot civilsamhället från statligt håll, präglat av misstänksamhet och säkerhetisering.},
 author    = {Hedin, Anna},
 keyword   = {civilsamhälle,demokrati,föreningsfrihet,shrinking civic space,relation mellan stat-civilsamhälle,säkerhetisering,Sverige,Helge Jordheim.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Civilsamhället - demokratins vän eller fiende? : Om demokratibegreppet och statens relation till civilsamhället i den svenska politiska diskursen},
 year     = {2017},
}