Advanced

Horan och madonnan : en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap i Sverige

Stenmark, Amanda LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. I en statlig offentlig utredning från 2016, konstaterades det att en kriminalisering inte vore ett effektivt sätt att motverka de oönskade surrogatarrangemangen. Inte heller ansågs det lämpligt att kriminalisera föräldrar, trots att utredningen fastslog att surrogatarrangemang kan leda till exploatering av marginaliserade kvinnor. Syftet med denna uppsats är att skapa klarhet i varför rättsläget skiljer sig så mellan dessa praktiker, genom att undersöka... (More)
Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. I en statlig offentlig utredning från 2016, konstaterades det att en kriminalisering inte vore ett effektivt sätt att motverka de oönskade surrogatarrangemangen. Inte heller ansågs det lämpligt att kriminalisera föräldrar, trots att utredningen fastslog att surrogatarrangemang kan leda till exploatering av marginaliserade kvinnor. Syftet med denna uppsats är att skapa klarhet i varför rättsläget skiljer sig så mellan dessa praktiker, genom att undersöka den offentliga debatten som ligger till grund för statens ställningstaganden. Båda är de praktiker som är beroende av kvinnors kroppar, och exploaterar desamma; ändå bemöts de som etiskt åtskilda fenomen. Undersökningen bedrivs genom en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap, med en teori grundad i ett radikalfeministiskt perspektiv på rättsstaten. De olika perspektiv genom vilka respektive debatt bedrivs konstateras forma dessa praktikers skilda rättslägen. Medan prostitution ses som ett hot mot jämställdheten mellan män och kvinnor, och således endast kan motarbetas genom att minska efterfrågan, bemöts de tilltänkta föräldrarna inom surrogatarrangemang med mycket sympati. Argumentationen kring surrogatmödraskap fastställs även vara beroende av en ideologisk dikotomi mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap, och upprätthållandet av ett patriarkalt ideal om den altruistiska kvinnan. (Less)
Popular Abstract
The purchasing of sexual services has been criminalized in Sweden since 1999. The decision to only criminalize the buyers and procurers within the sex industry followed upon the identification of prostitution as a societal issue, where patriarchal structures are reproduced through the buying and selling of women’s bodies. In the public debate regarding surrogacy, however, this perspective is not given considerable thought. In an official investigation from 2016, a criminalization of surrogacy arrangements was deemed unfit in counteracting such unwanted behaviour. This partly due to a reluctance to criminalize parents, and despite the investigation determining that commercial surrogacy poses a threat to marginalized women. The purpose of... (More)
The purchasing of sexual services has been criminalized in Sweden since 1999. The decision to only criminalize the buyers and procurers within the sex industry followed upon the identification of prostitution as a societal issue, where patriarchal structures are reproduced through the buying and selling of women’s bodies. In the public debate regarding surrogacy, however, this perspective is not given considerable thought. In an official investigation from 2016, a criminalization of surrogacy arrangements was deemed unfit in counteracting such unwanted behaviour. This partly due to a reluctance to criminalize parents, and despite the investigation determining that commercial surrogacy poses a threat to marginalized women. The purpose of this study is to make clear why there is such a different legal approach towards prostitution and surrogacy, when they are both issues concerning the exploitation of women’s bodies. This is done through a substantive idea analysis of the public debate surrounding both practices, with the perspective of radical feminist theory of law. The ethical perspectives through which the issues of prostitution and surrogacy are viewed, are found to determine the different legal situations. While prostitution is deemed a threat to the equality between men and women, only to be countered by reducing demand, the intended parents within surrogacy arrangements are given much sympathy. The arguments used regarding surrogacy are further determined to be dependent on the idealized distinction between commercial and altruistic surrogacy, and the maintenance of the patriarchally constructed ideal of the altruistic woman. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8909412,
 abstract   = {Inrättandet av den så kallade sexköpslagen år 1999 följde på insikten att prostitution är en patriarkal praktik, där män betalar för kvinnors kroppar, och således utgör ett hinder för jämställdhet mellan könen. Detta perspektiv har dock inte intagits i debatten avseende surrogatmödraskap. I en statlig offentlig utredning från 2016, konstaterades det att en kriminalisering inte vore ett effektivt sätt att motverka de oönskade surrogatarrangemangen. Inte heller ansågs det lämpligt att kriminalisera föräldrar, trots att utredningen fastslog att surrogatarrangemang kan leda till exploatering av marginaliserade kvinnor. Syftet med denna uppsats är att skapa klarhet i varför rättsläget skiljer sig så mellan dessa praktiker, genom att undersöka den offentliga debatten som ligger till grund för statens ställningstaganden. Båda är de praktiker som är beroende av kvinnors kroppar, och exploaterar desamma; ändå bemöts de som etiskt åtskilda fenomen. Undersökningen bedrivs genom en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap, med en teori grundad i ett radikalfeministiskt perspektiv på rättsstaten. De olika perspektiv genom vilka respektive debatt bedrivs konstateras forma dessa praktikers skilda rättslägen. Medan prostitution ses som ett hot mot jämställdheten mellan män och kvinnor, och således endast kan motarbetas genom att minska efterfrågan, bemöts de tilltänkta föräldrarna inom surrogatarrangemang med mycket sympati. Argumentationen kring surrogatmödraskap fastställs även vara beroende av en ideologisk dikotomi mellan kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap, och upprätthållandet av ett patriarkalt ideal om den altruistiska kvinnan.},
 author    = {Stenmark, Amanda},
 keyword   = {surrogacy,commercial surrogacy,altruism,altruistic surrogacy,prostitution,female exploitation,reproductive exploitation,SOU 2016:11,feminist state theory,surrogatmödraskap,surrogatmoderskap,sexköpslagen,exploatering,reproduktiv exploatering,altruistiskt,kommersiellt,feministisk rättslära},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Horan och madonnan : en innehållslig idéanalys av den offentliga debatten kring prostitution och surrogatmödraskap i Sverige},
 year     = {2017},
}