Advanced

I hederns namn : en begreppsanalytisk studie av hedersbegreppet i svensk offentlig debatt

Frisk, Elin LU (2017) MRSK61 20171
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Undersökningen syftar till att begreppsanalytiskt undersöka begreppet heder samt en närliggande hedersproblematik. Hedersbegreppet är komplext och med bakgrund av den rådande svenska debatten kring heder är det möjligt att se hur begreppet tillskrivs olika definitionsmässiga innebörder. Detta bidrar i sin tur till problem kring kartläggningen av hedersproblematik i Sverige. Utifrån Unni Wikan och Johan Galtungs teoretiska perspektiv analyseras SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck samt riksdagsmotioner som lagts fram efter det att strategin satts i bruk. Analysen av materialet visade att det hedersbegrepp som presenterades i strategin hade tydliga kopplingar till våld, könsmaktsordningar och... (More)
Undersökningen syftar till att begreppsanalytiskt undersöka begreppet heder samt en närliggande hedersproblematik. Hedersbegreppet är komplext och med bakgrund av den rådande svenska debatten kring heder är det möjligt att se hur begreppet tillskrivs olika definitionsmässiga innebörder. Detta bidrar i sin tur till problem kring kartläggningen av hedersproblematik i Sverige. Utifrån Unni Wikan och Johan Galtungs teoretiska perspektiv analyseras SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck samt riksdagsmotioner som lagts fram efter det att strategin satts i bruk. Analysen av materialet visade att det hedersbegrepp som presenterades i strategin hade tydliga kopplingar till våld, könsmaktsordningar och avsaknad av kunskap. Vidare förhöll sig ledande företrädare till strategin i meningen att de talade om heder i termer av våld, trygghet och jämlikhet. De teoretiska perspektiven förespråkar att heder ses som något specifikt till skillnad från ledande företrädare som menar att heder går att återfinns inom flera olika områden. Hedersbegreppet är i sig komplext och bör granskas utifrån kontext samt i relation till den rådande debatten. (Less)
Popular Abstract
This study aims to analyse the concept of honour and honour-related problems. The conception of honour is very complex and looking at the current discourse
it is possible to see how the term is attributed to different translations. This dissonance becomes problematic when mapping honour-related issues in society. Based on Unni Wikan and Johan Galtung's theoretical perspectives the report SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck as well as parliamentary motions that were presented after the strategy was put into use are analyzed. The analysis of the material showed that the concept of honour presented in the strategy had clear links to violence, sex power systems and lack of knowledge. Leading... (More)
This study aims to analyse the concept of honour and honour-related problems. The conception of honour is very complex and looking at the current discourse
it is possible to see how the term is attributed to different translations. This dissonance becomes problematic when mapping honour-related issues in society. Based on Unni Wikan and Johan Galtung's theoretical perspectives the report SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck as well as parliamentary motions that were presented after the strategy was put into use are analyzed. The analysis of the material showed that the concept of honour presented in the strategy had clear links to violence, sex power systems and lack of knowledge. Leading representatives of the Swedish government presented a honour-concept with conections to notions like violence, security and equality. The theoretical perspectives of Wikan and Galtung argue that honour must be seen as something specific, unlike leading representatives who believe that the concept of honour can be found in several different areas. The results of the study argues that the concept of honour in itself is complex and should be examined based on context and in relation to the current discourse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frisk, Elin LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
heder, hedersproblematik, hedersrelaterat våld, våld, förtryck, kultur, jämställdhet, trygghet. honour, honour-related problems, honour-related violence, violence, oppression, culture, equality, safety
language
Swedish
id
8909434
date added to LUP
2017-06-30 13:27:19
date last changed
2017-06-30 13:27:19
@misc{8909434,
 abstract   = {Undersökningen syftar till att begreppsanalytiskt undersöka begreppet heder samt en närliggande hedersproblematik. Hedersbegreppet är komplext och med bakgrund av den rådande svenska debatten kring heder är det möjligt att se hur begreppet tillskrivs olika definitionsmässiga innebörder. Detta bidrar i sin tur till problem kring kartläggningen av hedersproblematik i Sverige. Utifrån Unni Wikan och Johan Galtungs teoretiska perspektiv analyseras SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck samt riksdagsmotioner som lagts fram efter det att strategin satts i bruk. Analysen av materialet visade att det hedersbegrepp som presenterades i strategin hade tydliga kopplingar till våld, könsmaktsordningar och avsaknad av kunskap. Vidare förhöll sig ledande företrädare till strategin i meningen att de talade om heder i termer av våld, trygghet och jämlikhet. De teoretiska perspektiven förespråkar att heder ses som något specifikt till skillnad från ledande företrädare som menar att heder går att återfinns inom flera olika områden. Hedersbegreppet är i sig komplext och bör granskas utifrån kontext samt i relation till den rådande debatten.},
 author    = {Frisk, Elin},
 keyword   = {heder,hedersproblematik,hedersrelaterat våld,våld,förtryck,kultur,jämställdhet,trygghet. honour,honour-related problems,honour-related violence,violence,oppression,culture,equality,safety},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I hederns namn : en begreppsanalytisk studie av hedersbegreppet i svensk offentlig debatt},
 year     = {2017},
}