Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beteendepåverkan och applikationsbaserad IKT för att uppmuntra hållbara resvanor: En systematisk litteraturstudie och modellutveckling

Andersson, Alfred LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The negative effects of transport in terms of pollution, congestion and climate change has urged the need for higher shares of cleaner and more efficient modes of transport, especially in urban settings. While new technology can solve some of these issues, behavioural changes has also been identified as an important factor to achieve a modal shift from cars to walking, cycling or public transport. This study investigates the combination of ICT (information and communications technology) and behavioural change techniques to develop a model for implementing such techniques into applications for smartphones. TRavelVU is an application that collects travel behaviour data, and works as a practical example for this study. A systematic literature... (More)
The negative effects of transport in terms of pollution, congestion and climate change has urged the need for higher shares of cleaner and more efficient modes of transport, especially in urban settings. While new technology can solve some of these issues, behavioural changes has also been identified as an important factor to achieve a modal shift from cars to walking, cycling or public transport. This study investigates the combination of ICT (information and communications technology) and behavioural change techniques to develop a model for implementing such techniques into applications for smartphones. TRavelVU is an application that collects travel behaviour data, and works as a practical example for this study. A systematic literature review concerning behavioural change and ICT in the fields of energy, health, climate and transport was conducted to gather empirical evidence which forms the foundation of the proposed model. The empirical findings were tested and verified against a theoretical framework consisted of Transtheoretical Model, Theory of Planned Behaviour, Diffusion of Innovations and Gamification.
The results suggest that customization to the user, relevant and contextualised information and feedback, commitment, and a user-friendly design is important elements when influencing users to behaviour change trough applications. Behavioural Change Implementation of Applications model (BCIA), provides practitioners with a theoretical framework which could be used potentially when developing tools that aims to encourage the use of more sustainable modes of transport. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Så bör appar utformas för att påverka beteenden och uppmuntra hållbara resvanor

Hur får vi individer till att byta bort bilen till förmån för mer hållbara färdsätt med hjälp av digitala hjälpmedel? Ett användarcentrerat fokus visar sig vara av stor vikt vid utvecklingen av applikationer (appar) som syftar till att påverka beteenden. I kombination med relevant information, motivationshöjande processer samt användarvänlighet har en modell tagits fram för hur man kan implementera beteendepåverkande tekniker i appar och på så sätt uppmuntra hållbara resvanor.

I studien undersöks kombinationen av beteendepåverkande tekniker och IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att utveckla en modell över hur man bör implementera... (More)
Så bör appar utformas för att påverka beteenden och uppmuntra hållbara resvanor

Hur får vi individer till att byta bort bilen till förmån för mer hållbara färdsätt med hjälp av digitala hjälpmedel? Ett användarcentrerat fokus visar sig vara av stor vikt vid utvecklingen av applikationer (appar) som syftar till att påverka beteenden. I kombination med relevant information, motivationshöjande processer samt användarvänlighet har en modell tagits fram för hur man kan implementera beteendepåverkande tekniker i appar och på så sätt uppmuntra hållbara resvanor.

I studien undersöks kombinationen av beteendepåverkande tekniker och IKT (informations- och kommunikationsteknik) för att utveckla en modell över hur man bör implementera beteendepåverkande tekniker i appar för smartphones. De negativa effekter som transportsektorn genererar i form av koldioxidutsläpp, trängsel, buller och utsläpp av hälsofarliga partiklar har ökat behovet av att fler resor sker med gång, cykel och/eller kollektivtrafik, speciellt i våra städer. Medan ny teknik och renare bränslen är en del av lösningen, har även ändrade beteenden identifierats som en viktig faktor för att uppnå miljö- och klimatmålen. Enligt en rapport från Trafikverket som offentliggjordes i början på förra året kräver klimatmålen en 30 procentig minskning av biltrafiken i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö till år 2030.

Resultatet mynnade ut i fyra speciellt viktiga kategorier som tillsammans utgör grunden för den föreslagna modellen. Behavioural Change Implementation of Applications model (BCIA), lyfter vikten av att anpassa appen och dess innehåll till användaren, förse användaren med relevant information och återkoppling, engagera och motivera användaren samt se till att appen har en tilltalande utformning och ett attraktivt gränssnitt. Frågan är då hur man anpassar en app till olika användares behov? Studien identifierade segmenteringsteknik som ett möjligt tillvägagångssätt för att urskilja olika attitydprofiler och på så sätt kunna anpassa innehållet i appen till olika användare. En annan viktig insikt var behovet av att engagera användaren långsiktigt, dels eftersom beteendeförändring oftast är en långvarig process med flera återfall i gamla vanor, dels för att intresset för appar ofta avtar med tiden. För att skapa processer som motiverar användaren föreslås därför gamification, eller spelifiering av innehållet för att göra upplevelsen mer intresseväckande. TRavelVU är en app, utvecklad av Trivector Traffic, som samlar in resvanedata och har fungerat som ett praktiskt exempel för denna studie som en app där modellen skulle kunna implementeras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Alfred LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Travel behaviour, ICT, smartphone applications, sustainable mobility, behavioural change implementation of applications model
language
Swedish
id
8909505
date added to LUP
2017-06-14 11:35:00
date last changed
2017-06-14 11:35:00
@misc{8909505,
 abstract   = {{The negative effects of transport in terms of pollution, congestion and climate change has urged the need for higher shares of cleaner and more efficient modes of transport, especially in urban settings. While new technology can solve some of these issues, behavioural changes has also been identified as an important factor to achieve a modal shift from cars to walking, cycling or public transport. This study investigates the combination of ICT (information and communications technology) and behavioural change techniques to develop a model for implementing such techniques into applications for smartphones. TRavelVU is an application that collects travel behaviour data, and works as a practical example for this study. A systematic literature review concerning behavioural change and ICT in the fields of energy, health, climate and transport was conducted to gather empirical evidence which forms the foundation of the proposed model. The empirical findings were tested and verified against a theoretical framework consisted of Transtheoretical Model, Theory of Planned Behaviour, Diffusion of Innovations and Gamification. 
The results suggest that customization to the user, relevant and contextualised information and feedback, commitment, and a user-friendly design is important elements when influencing users to behaviour change trough applications. Behavioural Change Implementation of Applications model (BCIA), provides practitioners with a theoretical framework which could be used potentially when developing tools that aims to encourage the use of more sustainable modes of transport.}},
 author    = {{Andersson, Alfred}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Beteendepåverkan och applikationsbaserad IKT för att uppmuntra hållbara resvanor: En systematisk litteraturstudie och modellutveckling}},
 year     = {{2017}},
}