Advanced

Trängselskattens lämplighet och optimala utformning

Ljung, Beatrice LU (2017) NEKH02 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Trängsel orsakar en rad negativa konsekvenser såsom tidsfördröjning, buller, miljöutsläpp och ökad olycksrisk. Dessa ses i ekonomiska termer utgöra negativa externaliteter och bidrar till en ineffektiv marknadsallokering. Trängselskatt anses allmänt vara ett effektivt medel för att komma till bukt med trängsel och därmed korrigera de negativa externaliteterna. Men är åtgärden lämplig att implementera? Med lämplighet avses i detta fall att skatten beaktar aspekterna allmän acceptans, rättviseaspekter, administrationskostnader och negativa effekter utöver effektivitet. Syfte: Detta arbete syftar till att utvärdera trängselskattens lämplighet i relation till andra vanligt förekommande instrument för att reducera trängsel. Vidare... (More)
Bakgrund: Trängsel orsakar en rad negativa konsekvenser såsom tidsfördröjning, buller, miljöutsläpp och ökad olycksrisk. Dessa ses i ekonomiska termer utgöra negativa externaliteter och bidrar till en ineffektiv marknadsallokering. Trängselskatt anses allmänt vara ett effektivt medel för att komma till bukt med trängsel och därmed korrigera de negativa externaliteterna. Men är åtgärden lämplig att implementera? Med lämplighet avses i detta fall att skatten beaktar aspekterna allmän acceptans, rättviseaspekter, administrationskostnader och negativa effekter utöver effektivitet. Syfte: Detta arbete syftar till att utvärdera trängselskattens lämplighet i relation till andra vanligt förekommande instrument för att reducera trängsel. Vidare syftar arbetet till att ge förslag på hur trängselskatten kan utformas optimalt avseende effektivitet. Metod: För att besvara ovanstående syften har en kvalitativ metod valts. Till grund för utvärderingen av trängselskatt ligger fallstudier från Stockholm, Singapore och London. Resultat/Slutsats: Utifrån de studerade städerna bedöms Singapores system komma närmast en optimal utformning. Detta till följd av kontinuerliga kartläggningar av trängseln på olika vägar och justeringar därefter. Det som talar för implementering av trängselskatt jämfört med andra åtgärder är framförallt dess effektivitet. Det som talar emot kan vara höga implementeringskostnader, bristande acceptans och rättviseaspekter. För städer som har finansiella möjligheter och där motståndet hos invånarna inte är allt för starkt kan trängselskatt vara lämplig. I avsaknad av detta kan istället andra alternativ övervägas och då exempelvis parkeringsavgifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljung, Beatrice LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Trängsel, negativa externaliteter, ineffektiv marknadsallokering, trängselskattens lämplighet
language
Swedish
id
8909579
date added to LUP
2017-07-11 11:38:08
date last changed
2017-07-11 11:38:08
@misc{8909579,
 abstract   = {Bakgrund: Trängsel orsakar en rad negativa konsekvenser såsom tidsfördröjning, buller, miljöutsläpp och ökad olycksrisk. Dessa ses i ekonomiska termer utgöra negativa externaliteter och bidrar till en ineffektiv marknadsallokering. Trängselskatt anses allmänt vara ett effektivt medel för att komma till bukt med trängsel och därmed korrigera de negativa externaliteterna. Men är åtgärden lämplig att implementera? Med lämplighet avses i detta fall att skatten beaktar aspekterna allmän acceptans, rättviseaspekter, administrationskostnader och negativa effekter utöver effektivitet. Syfte: Detta arbete syftar till att utvärdera trängselskattens lämplighet i relation till andra vanligt förekommande instrument för att reducera trängsel. Vidare syftar arbetet till att ge förslag på hur trängselskatten kan utformas optimalt avseende effektivitet. Metod: För att besvara ovanstående syften har en kvalitativ metod valts. Till grund för utvärderingen av trängselskatt ligger fallstudier från Stockholm, Singapore och London. Resultat/Slutsats: Utifrån de studerade städerna bedöms Singapores system komma närmast en optimal utformning. Detta till följd av kontinuerliga kartläggningar av trängseln på olika vägar och justeringar därefter. Det som talar för implementering av trängselskatt jämfört med andra åtgärder är framförallt dess effektivitet. Det som talar emot kan vara höga implementeringskostnader, bristande acceptans och rättviseaspekter. För städer som har finansiella möjligheter och där motståndet hos invånarna inte är allt för starkt kan trängselskatt vara lämplig. I avsaknad av detta kan istället andra alternativ övervägas och då exempelvis parkeringsavgifter.},
 author    = {Ljung, Beatrice},
 keyword   = {Trängsel,negativa externaliteter,ineffektiv marknadsallokering,trängselskattens lämplighet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Trängselskattens lämplighet och optimala utformning},
 year     = {2017},
}