Advanced

Att framställa hållbarhet: en studie av The H&M Group Sustainability Report 2016

Kristoffersson, Emmie LU and Malmqvist, Emma LU (2017) SKOK01 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. The purpose of this study is to examine how an organization communicates in its sustainability report in order to depiction itself as a sustainable company and to create a sustainability story. The authors use the PR field as a point of reference and focus on the use of discourses and storytelling. This is a case study where the empirical material is retrieved from the H&M-group and consists of the The H&M Group Sustainability Report 2016. The analytic methods used in the essay are a... (More)
It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. The purpose of this study is to examine how an organization communicates in its sustainability report in order to depiction itself as a sustainable company and to create a sustainability story. The authors use the PR field as a point of reference and focus on the use of discourses and storytelling. This is a case study where the empirical material is retrieved from the H&M-group and consists of the The H&M Group Sustainability Report 2016. The analytic methods used in the essay are a thematic analysis combined with a more extensive discourse analysis. The study shows that discourses and storytelling are actively used in the empirical material and have a great impact on the depiction of sustainability. Six prominent discourses combined with a number of smaller stories create a story about H&M as a sustainable company. This study thereby contributes to fill the research gap surrounding companies’ depiction of sustainability. It is also becoming clear that sustainability reporting is segregating from the PR field, whereby the authors inquire for future research to use another point of reference within the field of strategic communication. (Less)
Abstract (Swedish)
Det blir allt vanligare att företag producerar separata CSR- och hållbarhetsrapporter. Men tidigare studier av denna kommunikationskanal har lagt fokus på innehållet och inte på hur rapporterna påverkar bilden av företagets hållbarhet. Syftet med denna studie är därför att studera hur en organisation kommunicerar i sin hållbarhetsrapport för att framställa sig själv som ett hållbart företag och för att skapa en hållbarhetsberättelse. Författarna tar utgångspunkt i PR-fältet och fokus ligger vid bruket av diskurser och storytelling. Detta är en fallstudie där det empiriska materialet är hämtat från H&M-gruppen och består av The H&M Group Sustainability Report 2016. Uppsatsens analysmetoder omfattar en tematisk analys i kombination med en... (More)
Det blir allt vanligare att företag producerar separata CSR- och hållbarhetsrapporter. Men tidigare studier av denna kommunikationskanal har lagt fokus på innehållet och inte på hur rapporterna påverkar bilden av företagets hållbarhet. Syftet med denna studie är därför att studera hur en organisation kommunicerar i sin hållbarhetsrapport för att framställa sig själv som ett hållbart företag och för att skapa en hållbarhetsberättelse. Författarna tar utgångspunkt i PR-fältet och fokus ligger vid bruket av diskurser och storytelling. Detta är en fallstudie där det empiriska materialet är hämtat från H&M-gruppen och består av The H&M Group Sustainability Report 2016. Uppsatsens analysmetoder omfattar en tematisk analys i kombination med en mer utförlig diskursanalys. Studien visar att diskurser och storytelling används aktivt i det empiriska materialet och att dessa har en stor inverkan på framställningen av hållbarhet. Sex framträdande diskurser och ett flertal mindre berättelser skapar tillsammans en berättelse om H&M som ett hållbart företag. Därmed bidrar denna studie till att fylla ett forskningsgap kring företags framställning av hållbarhet. Det framkommer också att hållbarhetsrapportering rör sig bort från PR-fältet, varför författarna efterfrågar framtida forskning med en annan utgångspunkt inom fältet strategisk kommunikation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
I den här diskursdiva studien av H&M:s hållbarhetsrapport från 2016 undersöks hur organisationen gått tillväga för att framstå som ett hållbart företag. Vilka kommunikativa knep används? Vilka teman kan vi hitta och hur växer berättelsen om det hållbara företaget fram? Resultatet visar sex hållbarhetsdiskurser som tillsammans bygger en berättelse.
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8909622,
 abstract   = {It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. The purpose of this study is to examine how an organization communicates in its sustainability report in order to depiction itself as a sustainable company and to create a sustainability story. The authors use the PR field as a point of reference and focus on the use of discourses and storytelling. This is a case study where the empirical material is retrieved from the H&M-group and consists of the The H&M Group Sustainability Report 2016. The analytic methods used in the essay are a thematic analysis combined with a more extensive discourse analysis. The study shows that discourses and storytelling are actively used in the empirical material and have a great impact on the depiction of sustainability. Six prominent discourses combined with a number of smaller stories create a story about H&M as a sustainable company. This study thereby contributes to fill the research gap surrounding companies’ depiction of sustainability. It is also becoming clear that sustainability reporting is segregating from the PR field, whereby the authors inquire for future research to use another point of reference within the field of strategic communication.},
 author    = {Kristoffersson, Emmie and Malmqvist, Emma},
 keyword   = {Sustainability,CSR,PR,Discourses,Storytelling,Sustainability reporting,Thematic analysis,Discourse analysis,Strategic communication,Hållbarhet,Diskurser,Hållbarhetsrapportering,Tematisk analys,Diskursanalys,Strategisk kommunikation,H&M,Public relations,Corporate Corporate Responsibility,Hållbarhetsrapport,Rapportering,Hållbarhetsberättelse,kommunikation,Triple bottom line,Hållbarhetsdiskurs},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att framställa hållbarhet: en studie av The H&M Group Sustainability Report 2016},
 year     = {2017},
}