Advanced

Från ord till handling i miljömålsarbetet : Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner vid utformning och implementering av miljömålsprogram

Brunner, Jonas LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. This master's thesis examines which challenges face smaller (in terms of population) municipalities when designing and implementing an environmental programme by breaking down the national environmental objectives at the local level. How conflicting objectives between different areas of interest are addressed is also discussed. A comparative analysis of two municipalities with an effective environmental policy is conducted. This is done mainly through interviews with... (More)
In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. This master's thesis examines which challenges face smaller (in terms of population) municipalities when designing and implementing an environmental programme by breaking down the national environmental objectives at the local level. How conflicting objectives between different areas of interest are addressed is also discussed. A comparative analysis of two municipalities with an effective environmental policy is conducted. This is done mainly through interviews with administrative officers and local politicians. The analysis indicates that among the biggest challenges facing smaller municipalities are: influencing citizen behaviour; insufficient support from authorities at the regional and national levels; embedding environmental concerns in all groups of personnel within the organisation; environmental work becoming too dependent of external funds, political will and/or dedicated and committed officers. While neither external funds nor political majority or dedicated officers are constants, municipalities should aim for continuity in their environmental work regardless of these factors. In this respect, the extent to which the municipality can be characterised as a learning organisation becomes an important determinant. By integrating environmental concerns throughout the whole organisation and across sectors, they can become a priority, pulling the administrative personnel together. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Från ord till handling i miljömålsarbetet – Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner

Klimatet är vår tids stora ödesfråga och en hållbar utveckling av samhället är ett måste för att hantera den. För att en sådan omställning ska bli så effektiv som möjligt måste aktörer på alla nivåer av samhället bidra. Det här arbetet handlar om hinder som måste övervinnas på den kommunala nivån.

Ständiga larmrapporter påminner om att det förmodligen inte är tillräckligt att plocka den lågt hängande frukten. En stege måste införskaffas och ett systematiskt miljömålsarbete bedrivas. Ett lokalt miljömålsprogram är ett bra verktyg för kommuner som vill förbättra den egna livsmiljön och samtidigt bidra till en hållbar utveckling av samhället i... (More)
Från ord till handling i miljömålsarbetet – Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner

Klimatet är vår tids stora ödesfråga och en hållbar utveckling av samhället är ett måste för att hantera den. För att en sådan omställning ska bli så effektiv som möjligt måste aktörer på alla nivåer av samhället bidra. Det här arbetet handlar om hinder som måste övervinnas på den kommunala nivån.

Ständiga larmrapporter påminner om att det förmodligen inte är tillräckligt att plocka den lågt hängande frukten. En stege måste införskaffas och ett systematiskt miljömålsarbete bedrivas. Ett lokalt miljömålsprogram är ett bra verktyg för kommuner som vill förbättra den egna livsmiljön och samtidigt bidra till en hållbar utveckling av samhället i stort. Vid utformningen av ett miljömålsprogram är det mycket som talar för att processen är minst lika viktig som det antagna programmet. Ju fler som får komma till tals desto högre legitimitet får processen och desto större blir möjligheterna att bedriva ett effektivt miljömålsarbete. Det som har skrivits om processen att utforma och implementera miljömålsprogram i svenska kommuner har ofta fokuserat på större, resursstarka kommuner, som kunnat fungera som goda exempel. Flertalet av landets kommuner är dock befolkningsmässigt betydligt mindre och har mindre pengar att röra sig med. Det här arbetet består av en jämförande fallstudie av två skånska kommuner – Tomelilla och Östra Göinge – med ett relativt framgångsrikt miljömålsarbete. Genom att titta på hur de tog fram och arbetar utifrån sina miljömålsprogram tecknas en bild av de hinder som kan dyka upp på vägen och hur mindre kommuner kan göra för att ta sig över dem. Huvudsakliga utmaningar som identifieras i arbetet inkluderar

• att påverka kommuninvånarnas beteende
• att stödet från regionala och nationella myndigheter upplevs otillräckligt
• att förankra miljömålsarbetet hos personalen i de egna verksamheterna och etablera bilden av att handling är nödvändigt för att komma tillrätta med miljöproblematiken
• att arbetet tenderar att bli för beroende av extern finansiering, politisk drivkraft och/eller engagerade tjänstepersoner

Eftersom varken externa resurser, politisk majoritet eller enskilda medarbetare kan karakteriseras som beständiga bör dock en kontinuitet i miljöarbetet – oberoende av dessa faktorer – eftersträvas. I vilken grad kommunen kan kännetecknas som en lärande organisation blir då en avgörande faktor. Genom att integrera miljö- och klimathänsyn i hela kommunorganisationen och tvärs över förvaltningsgränserna kan man få all personal att dra åt samma håll. På så sätt kan man undvika att miljöfrågor prioriteras ned till förmån för till exempel arbetsmarknads- och näringslivsutveckling.

Ja, storleken spelar roll. Resultaten visar dock på att det i vissa avseenden faktiskt kan vara en fördel att vara en liten kommun. En mindre organisation kan lättare länkas samman och steget från ord till handling därmed bli kortare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brunner, Jonas LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sustainability governance, Environmental policy integration, Local environmental governance, Environmental quality objectives, Municipalities
language
Swedish
id
8909666
date added to LUP
2017-06-14 11:41:21
date last changed
2017-06-14 11:41:21
@misc{8909666,
 abstract   = {In Sweden, environmental policy is carried out through a system of environmental objectives adopted by Parliament in 1999. Although not without its’ shortcomings, this system provides a solid ground for increased efficiency and improved prioritisation in environmental policy. This master's thesis examines which challenges face smaller (in terms of population) municipalities when designing and implementing an environmental programme by breaking down the national environmental objectives at the local level. How conflicting objectives between different areas of interest are addressed is also discussed. A comparative analysis of two municipalities with an effective environmental policy is conducted. This is done mainly through interviews with administrative officers and local politicians. The analysis indicates that among the biggest challenges facing smaller municipalities are: influencing citizen behaviour; insufficient support from authorities at the regional and national levels; embedding environmental concerns in all groups of personnel within the organisation; environmental work becoming too dependent of external funds, political will and/or dedicated and committed officers. While neither external funds nor political majority or dedicated officers are constants, municipalities should aim for continuity in their environmental work regardless of these factors. In this respect, the extent to which the municipality can be characterised as a learning organisation becomes an important determinant. By integrating environmental concerns throughout the whole organisation and across sectors, they can become a priority, pulling the administrative personnel together.},
 author    = {Brunner, Jonas},
 keyword   = {Sustainability governance,Environmental policy integration,Local environmental governance,Environmental quality objectives,Municipalities},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från ord till handling i miljömålsarbetet : Utmaningar och möjligheter för mindre kommuner vid utformning och implementering av miljömålsprogram},
 year     = {2017},
}