Advanced

Fäders upplevelser av att ha sitt för tidigt födda barn på neonatal intensivvårdsavdelning

Bartholdson, Lisa LU and Persson, Sophie LU (2017) SINM20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Hela familjen påverkas av den plötsliga och oväntade händelsen av att graviditeten avbryts och ett barn föds för tidigt. Föräldrarnas relation till barnet kan påverkas eftersom det blir en chockartad start på föräldraskapet. I denna chockartade situation försöker fäderna vara den starka i relationen. Många fäder kan uppleva stora krav eftersom det ska ge stöd till modern, oroa sig för barnet samtidigt som de ska arbeta och försörja familjen. Syfte: Syftet var att belysa fäders upplevelser av att ha sitt för tidigt födda barn på neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. Datainsamlingen gjordes genom breda och smala sökningar och efter kvalitetsgranskning återstod tio artiklar... (More)
Bakgrund: Hela familjen påverkas av den plötsliga och oväntade händelsen av att graviditeten avbryts och ett barn föds för tidigt. Föräldrarnas relation till barnet kan påverkas eftersom det blir en chockartad start på föräldraskapet. I denna chockartade situation försöker fäderna vara den starka i relationen. Många fäder kan uppleva stora krav eftersom det ska ge stöd till modern, oroa sig för barnet samtidigt som de ska arbeta och försörja familjen. Syfte: Syftet var att belysa fäders upplevelser av att ha sitt för tidigt födda barn på neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. Datainsamlingen gjordes genom breda och smala sökningar och efter kvalitetsgranskning återstod tio artiklar som analyserades och sammanställdes. Resultat: Den högteknologiska miljön på neonatal intensivvårdsavdelningen skrämde många fäder trots att de förstod att barnet var i behov av den. Stress, oro och ångest var vanligt förekommande. Fäderna skulle ge mödrarna emotionellt stöd, värme och närhet till barnet samtidigt som de skulle ta hand om familjens vardagliga liv utanför sjukhuset. Ju mer fäderna fick vara fysiskt nära och involverade i omvården av barnet desto starkare känslor fick de för barnet. Fäderna upplevde att deras fadersroll stärktes när de fick feedback och uppmuntran från vårdpersonalen och informationen de fick från vårdpersonalen ingav en känsla av kontroll. Implikation: Det är av vikt att förstå hur båda föräldrarna känner sig och upplever tiden på neonatal intensivvårdsavdelningen. Det är viktigt att bejaka fäders situation då de har en betydelsefull och stödjande roll för barnet och modern och därigenom kunna främja en familjecentrerad vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bartholdson, Lisa LU and Persson, Sophie LU
supervisor
organization
course
SINM20 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Neonatal intensivvård, för tidigt fött barn, fäder, upplevelser
language
Swedish
id
8910070
date added to LUP
2017-06-01 13:14:28
date last changed
2017-06-01 13:14:28
@misc{8910070,
 abstract   = {Bakgrund: Hela familjen påverkas av den plötsliga och oväntade händelsen av att graviditeten avbryts och ett barn föds för tidigt. Föräldrarnas relation till barnet kan påverkas eftersom det blir en chockartad start på föräldraskapet. I denna chockartade situation försöker fäderna vara den starka i relationen. Många fäder kan uppleva stora krav eftersom det ska ge stöd till modern, oroa sig för barnet samtidigt som de ska arbeta och försörja familjen. Syfte: Syftet var att belysa fäders upplevelser av att ha sitt för tidigt födda barn på neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie. Datainsamlingen gjordes genom breda och smala sökningar och efter kvalitetsgranskning återstod tio artiklar som analyserades och sammanställdes. Resultat: Den högteknologiska miljön på neonatal intensivvårdsavdelningen skrämde många fäder trots att de förstod att barnet var i behov av den. Stress, oro och ångest var vanligt förekommande. Fäderna skulle ge mödrarna emotionellt stöd, värme och närhet till barnet samtidigt som de skulle ta hand om familjens vardagliga liv utanför sjukhuset. Ju mer fäderna fick vara fysiskt nära och involverade i omvården av barnet desto starkare känslor fick de för barnet. Fäderna upplevde att deras fadersroll stärktes när de fick feedback och uppmuntran från vårdpersonalen och informationen de fick från vårdpersonalen ingav en känsla av kontroll. Implikation: Det är av vikt att förstå hur båda föräldrarna känner sig och upplever tiden på neonatal intensivvårdsavdelningen. Det är viktigt att bejaka fäders situation då de har en betydelsefull och stödjande roll för barnet och modern och därigenom kunna främja en familjecentrerad vård.},
 author    = {Bartholdson, Lisa and Persson, Sophie},
 keyword   = {Neonatal intensivvård,för tidigt fött barn,fäder,upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fäders upplevelser av att ha sitt för tidigt födda barn på neonatal intensivvårdsavdelning},
 year     = {2017},
}