Advanced

Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

Aygün, Munzur LU and Nilsson, David (2017) In LUTVDG/TVBB VBRM01 20162
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. Ett exempel är en brand i ett bostadshus i Luleå där konstruktionen bestod av trä bakom den tegelfasad som fanns, uppfattningen var att stommen var av betong (Larsson, 2014).
Syftet med arbetet är att undersöka, uppmärksamma samt vidareutveckla frågan om tillgång till ritningar och annan information som kan underlätta för räddningstjänstens insatser i bostäder. Detta med hjälp av litteraturstudier och intervjuer.
Målet är att få fram vilken information som finns att tillgå, samt hur lätthanterlig och smidig... (More)
I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. Ett exempel är en brand i ett bostadshus i Luleå där konstruktionen bestod av trä bakom den tegelfasad som fanns, uppfattningen var att stommen var av betong (Larsson, 2014).
Syftet med arbetet är att undersöka, uppmärksamma samt vidareutveckla frågan om tillgång till ritningar och annan information som kan underlätta för räddningstjänstens insatser i bostäder. Detta med hjälp av litteraturstudier och intervjuer.
Målet är att få fram vilken information som finns att tillgå, samt hur lätthanterlig och smidig informationen är att använda operativt vid räddningsinsatser för räddningstjänsten.
Arbetets frågeställningar behandlar främst den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning, ifall okulära besiktningar kan ge felaktiga bilder av en konstruktion samt om ritningar skulle kunna underlätta en räddningsinsats i en bostadsfastighet. Metoden för att genomföra arbetet har skett med en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod där frågor ställdes till fem olika respondenter som är operativa chefer på räddningstjänster i Skåne. Frågorna berörde information som behövs för att underlätta insatser i bostadsfastigheter. Svaren jämfördes sedan med litteraturen och analyserades.
Resultatet visar på att mer information behövs om bostäder. Samtliga respondenter vill se en utveckling och en förändring av insatsstödet som finns i dagsläget. En djupare undersökning borde genomföras och om hur informationen ska presenteras samt bearbetas för räddningstjänsten. Att hitta ett system som passar samtliga i räddningstjänsten kan vara en utmaning, risken finns att informationen som finns tillgänglig inte nyttjas om systemet är för komplext.
Insatsstödet som finns idag för bostäder är knapphändig och den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet under en räddningsinsats är att information som efterfrågas inte går att få tag på även om informationen finns. I dagsläget är informationen otillgänglig på grund av processen och formatet som krävs för att få fram informationen.
Av resultatet konstateras det att insatsstödet definitivt behöver förbättras och med hjälp av den information om bostadsfastigheter som finns tillgängligt i dagsläget. Den optimala lösningen är att kombinera ritningar med information i textformat och på så sätt som en respondent påpekade, borde det genomföras av objektsägarna. Genom att föra in information med hjälp av tydliga mallar blir informationen tydlig och enkel. Om informationen kommer in samtidigt som bygglovsansökan, kan informationen samtidigt hålla sig uppdaterad.
För vidare studier inom området hade det varit av intresse att se hur information kan bearbetas och presenteras vid en räddningsinsats gällande bostadsfastigheter. Ett annat studieområde är ifall MSB ska ta en ledande roll gällande problem som undersöks på lokal nivå, men kan lösas på samma sätt i hela landet. (Less)
Popular Abstract
The purpose of the study is to draw attention to and further develop the issue of access to blue prints and other information that might ease the operations of the fire department using literature studies and interviews.
The method for carrying out the study was with a semi-structured interview method where questions were asked to different respondents, who are working as operational chiefs in fire departments in Skåne. The questions touched the information needed to ease the operations for residential properties. The answers were thereafter compared to the theory and later analyzed.
The results show that more information is required about residences. All respondents would like to see a development, which would lead to an improved... (More)
The purpose of the study is to draw attention to and further develop the issue of access to blue prints and other information that might ease the operations of the fire department using literature studies and interviews.
The method for carrying out the study was with a semi-structured interview method where questions were asked to different respondents, who are working as operational chiefs in fire departments in Skåne. The questions touched the information needed to ease the operations for residential properties. The answers were thereafter compared to the theory and later analyzed.
The results show that more information is required about residences. All respondents would like to see a development, which would lead to an improved operational support.
The operational support available today for residences is scarce and the most common problems of gathering information of an existing residential property during an operation is that the fire department doesn’t get access to the information, even if it exists. The information is unavailable due to the process and format required to obtain such data.
Our suggestion is to combine blue prints with information in text, which should be implemented by the object owners, however only on new projects or bigger reconstructions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Aygün, Munzur LU and Nilsson, David
supervisor
organization
course
VBRM01 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Räddningstjänst, insatser, insatsstöd, examensarbete, ritningsunderlag, bostadsfastigheter, brandteknik, insatskort, framkörningskort, brand i bostad, konstruktion, Fire department, fire brigade, rescue operation, rescue support, thesis, blueprints, apartments, fire technology, rescue card, driving card, fire in apartments, construction
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5539
other publication id
LUTVDG/TVBB--5539--SE
language
Swedish
id
8910262
date added to LUP
2017-06-10 06:55:37
date last changed
2017-06-10 06:55:37
@misc{8910262,
 abstract   = {I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. Ett exempel är en brand i ett bostadshus i Luleå där konstruktionen bestod av trä bakom den tegelfasad som fanns, uppfattningen var att stommen var av betong (Larsson, 2014).
Syftet med arbetet är att undersöka, uppmärksamma samt vidareutveckla frågan om tillgång till ritningar och annan information som kan underlätta för räddningstjänstens insatser i bostäder. Detta med hjälp av litteraturstudier och intervjuer.
Målet är att få fram vilken information som finns att tillgå, samt hur lätthanterlig och smidig informationen är att använda operativt vid räddningsinsatser för räddningstjänsten.
Arbetets frågeställningar behandlar främst den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning, ifall okulära besiktningar kan ge felaktiga bilder av en konstruktion samt om ritningar skulle kunna underlätta en räddningsinsats i en bostadsfastighet. Metoden för att genomföra arbetet har skett med en kvalitativ semi-strukturerad intervjumetod där frågor ställdes till fem olika respondenter som är operativa chefer på räddningstjänster i Skåne. Frågorna berörde information som behövs för att underlätta insatser i bostadsfastigheter. Svaren jämfördes sedan med litteraturen och analyserades.
Resultatet visar på att mer information behövs om bostäder. Samtliga respondenter vill se en utveckling och en förändring av insatsstödet som finns i dagsläget. En djupare undersökning borde genomföras och om hur informationen ska presenteras samt bearbetas för räddningstjänsten. Att hitta ett system som passar samtliga i räddningstjänsten kan vara en utmaning, risken finns att informationen som finns tillgänglig inte nyttjas om systemet är för komplext.
Insatsstödet som finns idag för bostäder är knapphändig och den vanligaste problematiken vid informationsinhämtning av en befintlig bostadsfastighet under en räddningsinsats är att information som efterfrågas inte går att få tag på även om informationen finns. I dagsläget är informationen otillgänglig på grund av processen och formatet som krävs för att få fram informationen. 
Av resultatet konstateras det att insatsstödet definitivt behöver förbättras och med hjälp av den information om bostadsfastigheter som finns tillgängligt i dagsläget. Den optimala lösningen är att kombinera ritningar med information i textformat och på så sätt som en respondent påpekade, borde det genomföras av objektsägarna. Genom att föra in information med hjälp av tydliga mallar blir informationen tydlig och enkel. Om informationen kommer in samtidigt som bygglovsansökan, kan informationen samtidigt hålla sig uppdaterad.
För vidare studier inom området hade det varit av intresse att se hur information kan bearbetas och presenteras vid en räddningsinsats gällande bostadsfastigheter. Ett annat studieområde är ifall MSB ska ta en ledande roll gällande problem som undersöks på lokal nivå, men kan lösas på samma sätt i hela landet.},
 author    = {Aygün, Munzur and Nilsson, David},
 keyword   = {Räddningstjänst,insatser,insatsstöd,examensarbete,ritningsunderlag,bostadsfastigheter,brandteknik,insatskort,framkörningskort,brand i bostad,konstruktion,Fire department,fire brigade,rescue operation,rescue support,thesis,blueprints,apartments,fire technology,rescue card,driving card,fire in apartments,construction},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder},
 year     = {2017},
}