Advanced

Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie

Lätt Fjellman, Åsa LU (2017) BBHK02 20171
Division of Book History
Abstract (Swedish)
Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. Uppsatsen är en kvalitativ studie och arkivet har undersökts på flera nivåer; utifrån struktur, vad som är arkivets materialitet och lagringsform, dess kommunikativa kretslopp och tidslager samt själva arbetsprocessen med att arbeta med ett pappersarkiv. Resultatet visar att materialitet och form är meningsskapande, att arkivet präglas av att det är en lagringsform förtecknat efter allmänna arkivschemat där... (More)
Arkiv används ofta som en källa inom olika forskningsprojekt. I den här uppsatsen är det istället arkivet i sig som är studieobjekt. Utifrån mediearkeologisk teori undersöks Biblioteksstyrelsens arkiv i Åmål. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter är att arkiv befinner sig i en samhällelig kontext och återspeglar det minne det lagrar. Uppsatsen är en kvalitativ studie och arkivet har undersökts på flera nivåer; utifrån struktur, vad som är arkivets materialitet och lagringsform, dess kommunikativa kretslopp och tidslager samt själva arbetsprocessen med att arbeta med ett pappersarkiv. Resultatet visar att materialitet och form är meningsskapande, att arkivet präglas av att det är en lagringsform förtecknat efter allmänna arkivschemat där inget är tillrättalagt för utgivning eller har en mellanliggande författarröst. Arkivet består av olika tidslager och präglas av att vara samtid och ögonblicksbilder. Biblioteksstyrelsen samarbetar i ett kommunikativt kretslopp med olika aktörer som bokhandlare, inventarieförsäljare, lokaluthyrare, uppdragsgivare, anslagsgivare, bibliotekskonsulenter, inspektörer och skola. Det finns också ett annat kommunikativt kretslopp kring hantering och metoder gällande utlåningsverksamheten. Undersökningen av arbetsprocessen har gett en förståelse och kunskap om att själva undersökningsobjektet innebär en utmaning i sig att ta del av, att kringrutiner och materialitet påverkar arbetsprocessen och att det är ett tidsödande arbete att kamma igenom ett arkiv för att få en bild av vad det kan förmedla. (Less)
Abstract
Archives are often used as a source in various research projects. In this essay, it is instead the archive that is a study object. Based on media archaeological theory, the Library Board's archive in Åmål is examined. The theoretical basis of the essay is that archives are in a social context and reflect the memory it stores. It is a qualitative study and the archive has been investigated on several levels, its structure, what is the materiality and storage of the archive, its communicative circuits and time layers, as well as the actual work process of working with a paper archive. The result shows that materiality and form are sense making, that the archive is characterized by the fact that it is a storage form registred according to the... (More)
Archives are often used as a source in various research projects. In this essay, it is instead the archive that is a study object. Based on media archaeological theory, the Library Board's archive in Åmål is examined. The theoretical basis of the essay is that archives are in a social context and reflect the memory it stores. It is a qualitative study and the archive has been investigated on several levels, its structure, what is the materiality and storage of the archive, its communicative circuits and time layers, as well as the actual work process of working with a paper archive. The result shows that materiality and form are sense making, that the archive is characterized by the fact that it is a storage form registred according to the archive schedule, where nothing is prepared for publishing or has an intermediate authors voice. The archive consists of different layers of time and is characterized by being contemporary. The Library Board cooperates in a communication circuits with various actors such as bookstores, inventory dealers, local tenants, contractors, funding providers, library consultants, inspectors and schools. There is also another communicative circuit around management and methods regarding book lending operations. The study of the work process has given an understanding and knowledge that the research object is a challenge in itself, to know that routines and materiality affect the work process and that it is a time-consuming job to browse through an archive to get a picture of what it can mediate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lätt Fjellman, Åsa LU
supervisor
organization
course
BBHK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bokhistoria, book history, mediearkeologi, arkiv, bibliotek, materialitet, kommunikativa kretslopp, tidslager, Åmål, allmänna arkivschemat, arkivförteckning, arkivalier
language
Swedish
id
8910311
date added to LUP
2017-08-14 10:37:40
date last changed
2017-08-14 10:37:40
@misc{8910311,
 abstract   = {Archives are often used as a source in various research projects. In this essay, it is instead the archive that is a study object. Based on media archaeological theory, the Library Board's archive in Åmål is examined. The theoretical basis of the essay is that archives are in a social context and reflect the memory it stores. It is a qualitative study and the archive has been investigated on several levels, its structure, what is the materiality and storage of the archive, its communicative circuits and time layers, as well as the actual work process of working with a paper archive. The result shows that materiality and form are sense making, that the archive is characterized by the fact that it is a storage form registred according to the archive schedule, where nothing is prepared for publishing or has an intermediate authors voice. The archive consists of different layers of time and is characterized by being contemporary. The Library Board cooperates in a communication circuits with various actors such as bookstores, inventory dealers, local tenants, contractors, funding providers, library consultants, inspectors and schools. There is also another communicative circuit around management and methods regarding book lending operations. The study of the work process has given an understanding and knowledge that the research object is a challenge in itself, to know that routines and materiality affect the work process and that it is a time-consuming job to browse through an archive to get a picture of what it can mediate.},
 author    = {Lätt Fjellman, Åsa},
 keyword   = {bokhistoria,book history,mediearkeologi,arkiv,bibliotek,materialitet,kommunikativa kretslopp,tidslager,Åmål,allmänna arkivschemat,arkivförteckning,arkivalier},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arkivet efter Åmåls biblioteksstyrelse - en mediearkeologisk studie},
 year     = {2017},
}