Advanced

Djurförsök och lagen (1944:219) om djurskydd: en kontextualisering och analys - En rättshistorisk undersökning av införandet av djurförsöksbestämmelser i svensk rätt

Andersson, Sofia LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Med 1944 års djurskyddslag införs de första djurförsöksbestämmelserna i svensk rätt. Debatten om djurförsökens reglering hade då under lång tid varit föremål för ett flertal motioner i den svenska riksdagen, utan att resultera i någon lagstiftning. Genom att försöka kontextualisera bestämmelserna söker jag svar på frågan vilka faktorer i den rättsliga utvecklingen som kan bidragit till tidpunkten för införandet av djurförsöksregler.

Arbetet syftar till att undersöka dessa djurförsöksbestämmelser i ett rättshistoriskt perspektiv. Så görs genom en kontextualisering och ett undersökande av bidragande faktorer i den svenska rättsutvecklingen under perioden 1857–1944. Vidare görs en analys av de argument som framfördes i förarbetena till... (More)
Med 1944 års djurskyddslag införs de första djurförsöksbestämmelserna i svensk rätt. Debatten om djurförsökens reglering hade då under lång tid varit föremål för ett flertal motioner i den svenska riksdagen, utan att resultera i någon lagstiftning. Genom att försöka kontextualisera bestämmelserna söker jag svar på frågan vilka faktorer i den rättsliga utvecklingen som kan bidragit till tidpunkten för införandet av djurförsöksregler.

Arbetet syftar till att undersöka dessa djurförsöksbestämmelser i ett rättshistoriskt perspektiv. Så görs genom en kontextualisering och ett undersökande av bidragande faktorer i den svenska rättsutvecklingen under perioden 1857–1944. Vidare görs en analys av de argument som framfördes i förarbetena till 1944 års djurskyddslag. Bestämmelserna kommer till i en tid av urbanisering, sekularisering, modernisering och industrialisering. Den svenska djurskyddslagstiftningen och debatten som föregått den, är samtida med de mycket omfattande samhällsförändringar som skedde under 1800-talets senare hälft och fram till 1944. Tillsammans med samhällets förändring, identifieras naturvetenskapens paradigm, läkarvetenskapens framväxt och förskjutningen liberal rättsstat till välfärdsstat varit bidragande faktorer till införandet av djurförsöksreglerna 1944.

Det är min övertygelse att insikt till dagens debatt om djurförsök och rätten kan nås genom studiet av den rättsliga debatt som föregick bestämmelserna om djurförsök. Uppsatsen ger inte svar på hur djurförsök ska regleras, inte heller om djurförsök är en praktik som ska tillåtas eller inte. Det är inte heller uppsatsens syfte att besvara sådana frågor. Det är istället min förhoppning att uppsatsen läses som en nyanserad och intresseväckande rekonstruktion av hur reglerna om djurförsök kom att instiftas i svensk rätt. (Less)
Abstract
The scientific use of animals is a complex question, in itself and in law. In this essay the rules regarding animal experimentation are studied through the lens of the legislator’s arguments as well as the historical context in which these rules first came about. Thus, this essay situate the Animal Protection Act of 1944 in its historical context, as well as analyzing the arguments on the use of animals for scientific purposes predating the Animal Protection Act of 1944. By doing so, this essay aims to give an answers to why this regulation happened at that particular time in history. The following questions are at the core of the essay, 1. Which factors can be identified as contributing to bringing about the Animal Protection Act of... (More)
The scientific use of animals is a complex question, in itself and in law. In this essay the rules regarding animal experimentation are studied through the lens of the legislator’s arguments as well as the historical context in which these rules first came about. Thus, this essay situate the Animal Protection Act of 1944 in its historical context, as well as analyzing the arguments on the use of animals for scientific purposes predating the Animal Protection Act of 1944. By doing so, this essay aims to give an answers to why this regulation happened at that particular time in history. The following questions are at the core of the essay, 1. Which factors can be identified as contributing to bringing about the Animal Protection Act of 1944?, and 2. Regarding the rules on animal experimentation, which arguments were put forward by the legislator in the preparatory materials that preceded the rules?

By 1944 the debate on whether animal experimentation should be regulated by law or not, had been an ongoing one in the Swedish Riksdag. From the first ban on animal abuse in 1857, the question had been on the political agenda. In this essay I identify, by studying the historical context of the Animal Protection Act of 1944, several factors as essential in the development of the rules on animal experimentation, among which are the great societal changes of the late 1800s and the early 1900s, the paradigm of the natural sciences, and the increased use of law as an instrument for social welfare in the development of the welfare state.

It is my belief that through studying the legal debate surrounding the rules on animal experimentation from a perspective of legal history, insight can be won regarding the debate of today. This essay do not give an answer to how animal experimentation should be regulated, nor if animal experimentation is a practice that should be allowed or not. This is nor the purpose of the essay. It is instead my hope that this will be read as nuanced account of how the rules of animal experimentation came about in Swedish law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Animal Experimentation and the Animal Protection Act of 1944: a contextualisation and analysis - The study of the legal history of animal experimentation rules in Swedish Law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Rättshistoria, djurförsök
language
Swedish
id
8910336
date added to LUP
2017-06-15 14:49:22
date last changed
2017-06-15 14:49:22
@misc{8910336,
 abstract   = {The scientific use of animals is a complex question, in itself and in law. In this essay the rules regarding animal experimentation are studied through the lens of the legislator’s arguments as well as the historical context in which these rules first came about. Thus, this essay situate the Animal Protection Act of 1944 in its historical context, as well as analyzing the arguments on the use of animals for scientific purposes predating the Animal Protection Act of 1944. By doing so, this essay aims to give an answers to why this regulation happened at that particular time in history. The following questions are at the core of the essay, 1. Which factors can be identified as contributing to bringing about the Animal Protection Act of 1944?, and 2. Regarding the rules on animal experimentation, which arguments were put forward by the legislator in the preparatory materials that preceded the rules? 

By 1944 the debate on whether animal experimentation should be regulated by law or not, had been an ongoing one in the Swedish Riksdag. From the first ban on animal abuse in 1857, the question had been on the political agenda. In this essay I identify, by studying the historical context of the Animal Protection Act of 1944, several factors as essential in the development of the rules on animal experimentation, among which are the great societal changes of the late 1800s and the early 1900s, the paradigm of the natural sciences, and the increased use of law as an instrument for social welfare in the development of the welfare state. 

It is my belief that through studying the legal debate surrounding the rules on animal experimentation from a perspective of legal history, insight can be won regarding the debate of today. This essay do not give an answer to how animal experimentation should be regulated, nor if animal experimentation is a practice that should be allowed or not. This is nor the purpose of the essay. It is instead my hope that this will be read as nuanced account of how the rules of animal experimentation came about in Swedish law.},
 author    = {Andersson, Sofia},
 keyword   = {Rättshistoria,djurförsök},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Djurförsök och lagen (1944:219) om djurskydd: en kontextualisering och analys - En rättshistorisk undersökning av införandet av djurförsöksbestämmelser i svensk rätt},
 year     = {2017},
}