Advanced

Hugo Grotius och Freden i Osnabrück - En studie i folkrättslig kongruens i 1600-talets Europa

Sabljak, Robin LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, av Hugo Grotius, och den westfaliska freden, i 1600-talets Europa, har ofta betonats av forskare som födelseplatsen för den moderna folkrätten. Denna studie har ämnat granska validiteten i dessa påståenden genom en rättshistorisk undersökning av omständigheterna kring texterna och en komparativ utredning dem emellan. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att utforska huruvida det råder en kongruens mellan folkrätten som presenteras i Grotius doktrin och den som kan utrönas ur fredsfördraget i Osnabrück, och i vilken utsträckning dessa kan anses ha varit nydanande, för att klargöra om man med legitimitet kan kalla de båda för fundamenten till den moderna folkrätten eler ej.
Arbetet har främst fokuserat... (More)
De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, av Hugo Grotius, och den westfaliska freden, i 1600-talets Europa, har ofta betonats av forskare som födelseplatsen för den moderna folkrätten. Denna studie har ämnat granska validiteten i dessa påståenden genom en rättshistorisk undersökning av omständigheterna kring texterna och en komparativ utredning dem emellan. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att utforska huruvida det råder en kongruens mellan folkrätten som presenteras i Grotius doktrin och den som kan utrönas ur fredsfördraget i Osnabrück, och i vilken utsträckning dessa kan anses ha varit nydanande, för att klargöra om man med legitimitet kan kalla de båda för fundamenten till den moderna folkrätten eler ej.
Arbetet har främst fokuserat på den del av den westfaliska freden som undertecknades i Osnabrück mellan, i huvudsak, det Tysk-romerska riket och Sverige. Resultatet av undersökningarna påvisar att de två produktionerna är mer lika än olika, men också att de inte visar större tecken på nydanande eller innovativa folkrättsliga koncept eller principer. Det råder dock en kongruens mellan texterna, rörande fredsfrämjande folkrätt, baserad på ett pragmatiskt behov av fredlig konfliktlösning och återhållsamhet i en tid då Europa härjats av krig i 30 år. Man kan därmed inte med stor framgång hävda att de klassiska tituleringarna, på både personen och fördraget, som fundamentala för modern folkrätt bör förkastas med hänvisning till en bristande samstämmighet. (Less)
Abstract
De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, by Hugo Grotius, and the Peace of Westphalia, in 17th century Europe, has often been highlighted as the birthplace of modern public international law. This study aims to review the validity of such statements through research of the legal history concerning the topic and through a comparative examination of the two works. The main purpose of the study have been to examine whether or not there exists a congruence between the international law presented in Grotius’ doctrine and the one discovered within the Treaty of Osnabrück, and to which extent these can be regarded as original, to clarify if they deserve to be labeled as fundamental for the development of modern international law.
The part of the... (More)
De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, by Hugo Grotius, and the Peace of Westphalia, in 17th century Europe, has often been highlighted as the birthplace of modern public international law. This study aims to review the validity of such statements through research of the legal history concerning the topic and through a comparative examination of the two works. The main purpose of the study have been to examine whether or not there exists a congruence between the international law presented in Grotius’ doctrine and the one discovered within the Treaty of Osnabrück, and to which extent these can be regarded as original, to clarify if they deserve to be labeled as fundamental for the development of modern international law.
The part of the Peace of Westphalia signed mainly by the Holy Roman Empire and Sweden, in the city of Osnabrück, have been the primary focus of the study. The results of the research show that the peace treaty and De Jure Belli are more alike than not, but also that there is little evidence of original or innovative principles of international law within them. On the other hand there exist a certain congruence between the texts, with regards to such international law promoting peace, based on a pragmatic need for the peaceful settlement of disputes and restraint in a time when Europe had been ravaged by war for 30 years. It is thus not possible to disregard the more classical titles given to Grotius and the peace treaty, as being fundamental for the development of modern international law, based solely on an argument that there is no connection or similarities between them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sabljak, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
Hugo Grotius and the Peace of Osnabrück - A study of congruence in public international law in 17th century Europe
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
folkrätt, rättshistoria, grotius, osnabrück
language
Swedish
id
8910340
date added to LUP
2017-06-16 15:55:39
date last changed
2017-06-16 15:55:39
@misc{8910340,
 abstract   = {De Jure Belli ac Pacis Libris Tres, by Hugo Grotius, and the Peace of Westphalia, in 17th century Europe, has often been highlighted as the birthplace of modern public international law. This study aims to review the validity of such statements through research of the legal history concerning the topic and through a comparative examination of the two works. The main purpose of the study have been to examine whether or not there exists a congruence between the international law presented in Grotius’ doctrine and the one discovered within the Treaty of Osnabrück, and to which extent these can be regarded as original, to clarify if they deserve to be labeled as fundamental for the development of modern international law. 
The part of the Peace of Westphalia signed mainly by the Holy Roman Empire and Sweden, in the city of Osnabrück, have been the primary focus of the study. The results of the research show that the peace treaty and De Jure Belli are more alike than not, but also that there is little evidence of original or innovative principles of international law within them. On the other hand there exist a certain congruence between the texts, with regards to such international law promoting peace, based on a pragmatic need for the peaceful settlement of disputes and restraint in a time when Europe had been ravaged by war for 30 years. It is thus not possible to disregard the more classical titles given to Grotius and the peace treaty, as being fundamental for the development of modern international law, based solely on an argument that there is no connection or similarities between them.},
 author    = {Sabljak, Robin},
 keyword   = {folkrätt,rättshistoria,grotius,osnabrück},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hugo Grotius och Freden i Osnabrück - En studie i folkrättslig kongruens i 1600-talets Europa},
 year     = {2017},
}