Advanced

Affärssystem i molnet - upplevda fördelar för tillverkande företag

Johansson, Erik and Östmark Pagoldh, Daniel LU (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Tidigare forskning och litteratur kring fördelarna med affärssystem i molnet anser vi vara något generell och inriktning på företag inom en specifik bransch är ett förhållandevis outforskat område. Vi har därför valt att inrikta studien på tillverkande företag för att se hur de upplever de fördelar som omnämnts i tidigare forskning kopplat till affärssystem i molnet. Inriktningen på tillverkande företag har valts med utgångspunkt i att tillverkningsföretag tillsammans med byggverksamhet utgör den främsta andelen av industribranschen.
I denna studie har vi utfört fyra stycken telefonintervjuer; tre med tillverkande företag och en med en extern person med god kompetens inom ERP och molntjänster. Intervjuerna grundade sig i det teoretiska... (More)
Tidigare forskning och litteratur kring fördelarna med affärssystem i molnet anser vi vara något generell och inriktning på företag inom en specifik bransch är ett förhållandevis outforskat område. Vi har därför valt att inrikta studien på tillverkande företag för att se hur de upplever de fördelar som omnämnts i tidigare forskning kopplat till affärssystem i molnet. Inriktningen på tillverkande företag har valts med utgångspunkt i att tillverkningsföretag tillsammans med byggverksamhet utgör den främsta andelen av industribranschen.
I denna studie har vi utfört fyra stycken telefonintervjuer; tre med tillverkande företag och en med en extern person med god kompetens inom ERP och molntjänster. Intervjuerna grundade sig i det teoretiska ramverk som vi valt att utgå ifrån efter att ha läst in oss på tidigare forskning som undersökt fördelar med ERP-system.
Studiens resultat visar på att 8 av 10 fördelar som tidigare litteratur har behandlat upplevs av de tillverkningsföretag som intervjuades. De fördelar som inte upplevdes var reducerade kostnader och miljövänliga faktorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Erik and Östmark Pagoldh, Daniel LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ERP, Moln, SaaS, affärssystem, tillverkande företag, fördelar, implementering, flexibilitet, säkerhet, kostnad, tillgänglighet, miljö
report number
INF17-067
language
Swedish
id
8910615
date added to LUP
2017-09-07 15:30:39
date last changed
2017-09-07 15:30:39
@misc{8910615,
 abstract   = {Tidigare forskning och litteratur kring fördelarna med affärssystem i molnet anser vi vara något generell och inriktning på företag inom en specifik bransch är ett förhållandevis outforskat område. Vi har därför valt att inrikta studien på tillverkande företag för att se hur de upplever de fördelar som omnämnts i tidigare forskning kopplat till affärssystem i molnet. Inriktningen på tillverkande företag har valts med utgångspunkt i att tillverkningsföretag tillsammans med byggverksamhet utgör den främsta andelen av industribranschen.
I denna studie har vi utfört fyra stycken telefonintervjuer; tre med tillverkande företag och en med en extern person med god kompetens inom ERP och molntjänster. Intervjuerna grundade sig i det teoretiska ramverk som vi valt att utgå ifrån efter att ha läst in oss på tidigare forskning som undersökt fördelar med ERP-system.
Studiens resultat visar på att 8 av 10 fördelar som tidigare litteratur har behandlat upplevs av de tillverkningsföretag som intervjuades. De fördelar som inte upplevdes var reducerade kostnader och miljövänliga faktorer.},
 author    = {Johansson, Erik and Östmark Pagoldh, Daniel},
 keyword   = {ERP,Moln,SaaS,affärssystem,tillverkande företag,fördelar,implementering,flexibilitet,säkerhet,kostnad,tillgänglighet,miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärssystem i molnet - upplevda fördelar för tillverkande företag},
 year     = {2017},
}